Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije (vpis 2021/22)

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks. Čeprav se program v prvi vrsti specializira na obravnavo političnih teorij, študij na programu vseeno omogoča študentom/-tkam specializacijo v drugih poljih politične znanosti: e.g. politično komuniciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične ekonomija, primerjalne/globalne politike. Program nudi živahno, stimulativno in podpirajoče študijsko okolje, kjer je posebna pozornost namenjena individualnim raziskovalnim preferencam študentov/-tk (i.e. individualni kurikulum), kar je nujno za kvalitetno znanstveno produkcijo ter njihov akademski/profesionalni razvoj. Program že nekaj let privablja študente/-tke z vseh koncev sveta in skupaj mislimo svet in vlogo politologije v njem.

Na programu sodelujejo nekateri izmed najbolj prominentnih znanstvenikov/-ic s tega področja, zato lahko študenti/-tke pričakujejo najaktualnejše teoretske in metodološke pristope k obravnavi vprašanj državljanstva, biopolitike, politične moči/razmerij, dobre družbe, gibanj, globalizacije, neenakosti, ekologije, pravic in svoboščin, države, ki so zastavljeni tako, da dosegajo najvišje standarde na podobnih programih vodilnih akademskih institucij v tujini. 

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Žiga Vodovnik

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister politologije oz. magistrica politologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. pol.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija oz. Strateške študije in vodenje prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks...Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študij na programu odpira širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost,...

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.