Skoči do osrednje vsebine

Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks. Čeprav se program v prvi vrsti specializira na obravnavo političnih teorij, študij na programu vseeno omogoča študentom/-tkam specializacijo v drugih poljih politične znanosti: e.g. politično komuniciranje, politična ekologija, politična filozofija, politične ekonomija, primerjalne/globalne politike. Program nudi živahno, stimulativno in podpirajoče študijsko okolje, kjer je posebna pozornost namenjena individualnim raziskovalnim preferencam študentov/-tk (i.e. individualni kurikulum), kar je nujno za kvalitetno znanstveno produkcijo ter njihov akademski/profesionalni razvoj. Program že nekaj let privablja študente/-tke z vseh koncev sveta in skupaj mislimo svet in vlogo politologije v njem.

Na programu sodelujejo nekateri izmed najbolj prominentnih znanstvenikov/-ic s tega področja, zato lahko študenti/-tke pričakujejo najaktualnejše teoretske in metodološke pristope k obravnavi vprašanj državljanstva, biopolitike, politične moči/razmerij, dobre družbe, gibanj, globalizacije, neenakosti, ekologije, pravic in svoboščin, države, ki so zastavljeni tako, da dosegajo najvišje standarde na podobnih programih vodilnih akademskih institucij v tujini. 

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
Žiga Vodovnik

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister politologije oz. magistrica politologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. pol.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Če vas zanima razumevanje in pojasnjevanje političnih, ekonomskih in družbenih dilem sodobnega sveta, je program Politologija – Politična teorija oz. Strateške študije in vodenje prava izbira. Gre za magistrski politološki program, ki nudi interdisciplinarno obravnavo političnih idej, političnih institucij in političnih praks...

Zaposlitev in kariera

Intervju: Valentina Novak

Valentina Novak_thumb

"Kam bi prišli, če ne bi imeli ljudi, ki znajo preučevati družbeno strukturo? Narediti poglobljene analize in napisati dobre zgodbe? Z družboslovnim znanjem kljubovati razdiralnim političnim silam? Mislim, da ne prav daleč."

Študij na programu odpira širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost,...

Katedra za teoretsko analitsko politologijo

Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.