Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

Modul Komuniciranje, digitalizacija in družba postavlja komunikologijo v širši interdisciplinarni okvir družboslovja. Politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, medosebno in skupinsko komuniciranje, nastopanje predstavnikov civilne družbe in družbenih gibanj itd. postavlja v okvir lokalnega multikulturnega in globalnega interkulturnega komuniciranja ter jih razčlenjuje v političnih, socialnih, diskurzivnih in psiholoških razsežnostih. V tem okviru se med drugim posebej usmerja v probleme javne retorike, dialoškosti, deliberacije, oblikovanja identitet, različnosti, multikulturnosti, komuniciranja v odnosih moči, odnosih do manjšin.

Drugi modul, Popularna kultura in mediji, se osredotoča na kulturni vidik medijskega komuniciranja na področju “starih” in “novih” medijev ter pri tem izhaja iz širokega nabora disciplin, ki so povezane z medijskimi študijami (antropologija, kulturne študije, sociologija kulture, urbana sociologija …). Študij medijske kulture je tu umeščen v širši kontekst popularne kulture in drugih kulturnih praks, ki so sestavni del sodobne medijske družbe. Izbirni predmeti pokrivajo produkcijski, tekstualni in recepcijski vidik medijske kulture ter jo umeščajo v širši kontekst družbenih in kulturnih sprememb.