Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij (vpis 2021/22)

Program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij povezuje sodobne prakse in smernice menedžmenta človeških virov, menedžmenta znanja ter upravljanja in razvoja organizacij, saj združuje vsebine sociologije, prava, ekonomije, socialnega podjetništva, industrijskih odnosov, izobraževanja in razvoja zaposlenih ter praktičnih znanj, ki so potrebna za delovanje na teh področjih. Prek obravnave aktualnih in uporabnih tematik, stikov in raznovrstnega sodelovanja z organizacijami, gospodarstvom, mednarodnimi institucijami, ponujanjem možnosti za študij v tujini in ob aktivnem sodelovanju profesorjev, profesoric, skrbnikov in skrbnic programa,  študentke in študenti usvojijo strokovna znanja, spoznajo delovne in poslovne procese, tokove na trgu dela, prvine vodenja sodelavcev, upravljanja raznolikosti, organizacijskih sprememb, projektnega vodenja ter analitičnega dela za razreševanje strateških izzivov in dilem na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij.

Predstavitveni zbornik

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister sociologije oz. magistrica sociologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. soc.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Diplomanti magistrskega programa Menedžment človeških virov, znanja in organizacij pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja...Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program je multidisciplinarno zastavljen in omogoča magistrantkam in magistrantom zaposljivost in uspešen razvoj karier na širokem profesionalnem področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.