Skoči do osrednje vsebine

Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

Program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij povezuje sodobne prakse in smernice menedžmenta človeških virov, menedžmenta znanja ter upravljanja in razvoja organizacij, saj združuje vsebine sociologije, prava, ekonomije, socialnega podjetništva, industrijskih odnosov, izobraževanja in razvoja zaposlenih ter praktičnih znanj, ki so potrebna za delovanje na teh področjih. Prek obravnave aktualnih in uporabnih tematik, stikov in raznovrstnega sodelovanja z organizacijami, gospodarstvom, mednarodnimi institucijami, ponujanjem možnosti za študij v tujini in ob aktivnem sodelovanju profesorjev, profesoric, skrbnikov in skrbnic programa,  študentke in študenti usvojijo strokovna znanja, spoznajo delovne in poslovne procese, tokove na trgu dela, prvine vodenja sodelavcev, upravljanja raznolikosti, organizacijskih sprememb, projektnega vodenja ter analitičnega dela za razreševanje strateških izzivov in dilem na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnika programa:
Aleksandra Kanjuo Mrčela
Andrej Kohont

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister sociologije oz. magistrica sociologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. soc.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Diplomanti magistrskega programa Menedžment človeških virov, znanja in organizacij pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja...

Zaposlitev in kariera

Program je multidisciplinarno zastavljen in omogoča magistrantkam in magistrantom zaposljivost in uspešen razvoj karier na širokem profesionalnem področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij...

Intervju: Urška Jež

Urska Jez_foto Nada Zgank_Mesto zensk thumb"Družboslovje je pomembno zaradi širine in vzgoje kritične misli. V družboslovju se skrivajo temelji solidarnosti, spoštovanja raznolikosti in sposobnosti soočanja z drugačnimi pogledi na svet, ki nas obdaja."

Intervju: Nikki Monika Kadak

nikki kadak thumb"Hvaležna sem študiju, da mi je omogočil stopati po poti, ki sem jo želela prehoditi že ves čas. Glavni poudarki mojega dela so: ukvarjanje z osebnostnim in s strokovnim razvojem sodelavcev, načrtovanje in realizacija usposabljanj ter znamčenje delodajalca. Vsak dan prinaša nove izzive, s katerimi se rada spoprijemam in se ob njih tudi sama razvijam."

Intervju: Dolores Kores

Dolores Kores-foto thumb"Čeprav se danes zdi, da v ospredje stopata naravoslovje in tehnologija, sem prepričana, da tudi zdaj brez družboslovnega napredka ne bo šlo."

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.