Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

  1. Študij za izzive digitalne prihodnosti. Prihodnost bo čedalje bolj digitalizirana. Digitalizacija družbe pa zahteva še bolj vsebinsko poglobljeno razumevanje procesov in podatkov, ki nastajajo ob uporabi internetnih tehnologij. Z naraščajočim pomenom družbenih medijev in interneta stvari imajo magistri družboslovne informatike ključno vlogo pri analizi, oblikovanju, ocenjevanju in upravljanju internetnih storitev v različnih družbenih okoljih. Družboslovni informatiki predstavljajo ključni kader v digitaliziranih podjetjih in organizacijah, ki v podatkih iščejo odgovore na izzive prihodnosti in v ospredje postavljajo uporabniško izkušnjo.

  2. Nov program z možnostjo izbire med moduloma »Podatkovna analitika« in »Načrtovanje digitalnih storitev«. Modul Podatkovna analitika poglablja znanja na področju analize velikih podatkov in omrežij, statističnega programiranja in spletnih raziskovalnih metod. Predmeti na modulu Načrtovanje digitalnih storitev pa se osredotočajo na oblikovanje uporabniku prijaznih digitalnih storitev, razumevanje uporabniške izkušnje, inovativne pristope v digitalnemu marketingu ter znanja o ustvarjanju in upravljanju spletnih vsebin na različnih področjih, kot so digitalni mediji, poslovanje, izobraževanje ipd. Cilj obeh modulov je opremiti študente s konkretnimi znanji, s katerimi si oblikujejo karierni profil. Študent izbira med različnimi obveznimi in izbirnimi predmeti in poglobi znanja, ki bodo koristna specifično za njegove karierne interese.
  3. Program, ki omogoča pridobivanje izkušenj in mreženje tekom študija v tujih in domačih podjetjih. Večina predmetov na programu ponuja integracijo teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami. V 2. letniku študenti opravljajo predmet Praksa v podjetjih. Predavatelje, ki so izkušeni strokovnjaki in raziskovalci na področju družboslovne informatike, pri predmetih dopolnjujejo tudi gostujoči strokovnjaki, s katerimi študenti sodelujejo na praktičnih projektih z zunanjimi naročniki. Na takšen način študenti pridobijo pomemben neposreden stik z delovnim okoljem.
  4. Interdisciplinarnost kariernih poti na digitalnem in podatkovno-analitičnem področju. Magistri družboslovne informatike imajo široke možnosti zaposlitve tako v javnem kot zasebnem sektorju. Lahko se zaposlijo kot spletni in podatkovni analitiki, metodologi, raziskovalci, statistiki, projektni vodje, razvijalci storitev informacijske družbe ali skrbniki spletnega nastopa v malih in velikih organizacijah. Več o različnih kariernih profilih družboslovnih informatikov lahko preberete tukaj.
  5. Možnost študija v tujini in možnost pridobitve dveh magistrskih diplom na FDV in na partnerski Univerzi v Salernu. Študenti lahko del ali celoto študijskih obveznosti opravijo na partnerski Univerzi v Salernu. Tako pridobijo neprecenljivo izkušnjo stika s sovrstniki in predavatelji v tujini, s čimer si širijo obzorje razumevanja odnosa med informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter družbo v različnih kulturnih okoljih.

Mnenja študentov

»…Ena najboljših odločitev v mojem življenju.... velika večina predmetov je bila v bistvu zelo tesno povezana z marketingom ... program je nudil potrebno praktično znanje. Vsekakor bi podiplomski študij DI priporočila študentom TKOJ-a, MKŠ-ja in KM-ja…«
Lea Šalehar, študentka podiplomskega študija DI, Diplomantka Komunikologije - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

»…Ocenila bi, da je program zanimiv predvsem za študente, ki so prej študirali na kakšni drugi družboslovni smeri in bi svoje znanje mogoče želeli nadgraditi z dodatnim metodološkim znanjem…«
L. L., študentka podiplomskega študija DI, diplomantka Družboslovne informatike

»…Na prvo mesto uvrščam pogoste obiske vabljenih predavateljev, kjer gre večinoma za strokovnjake z določenega področja, kjer so že več let aktivni. To precej pripomore k zaokrožitvi dosedanjega študija v uporabno celoto, saj študenti dobimo boljši vpogled v to, kako se projektov vsak dan lotevajo različna podjetja in inštitucije…«
Gregor Čehovin, študent podiplomskega študija DI, diplomant Družboslovne informatike

»Kot diplomirani kulturolog, ki ni imel pojma o metodologiji, sem na podiplomskem študiju Družboslovne informatike  pridobil veliko znanja…«
Jurij Lenar, študent podiplomskega študija DI, diplomant Kulturologiije

»...Koristnost programa vidim predvsem v dejstvu, da ti poda ‘’konkretna’’ znanja. Veš, kaj boš postal po končanem študiju…«
Maruška Beguš, študentka podiplomskega študija DI, diplomantka Komunikologije - Medijske in komunikacijske študije

»… Priporočam predvsem tistim IT-jevcem, ki  želijo s kombinacija obstoječega strokovnega znanja in novega družboslovnega pogleda na IKT poseči po managerskih mestih, kjer je pomembna interakcija z uporabniki IT. «
Tomaž Kregar, študent podiplomskega študija DI, diplomant Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani

»...Dodana vrednost, ki bi jo pripisala temu študiju, je predvsem uporabnost in aktualnost pridobljenih znanj ter zelo dobra komunikacija in sodelovanje med študenti in profesorji.«
Nuša Bejek, študentka podiplomskega študija DI, diplomantka Sociologije- Kadrovski menedžment.