Skoči do osrednje vsebine

Dvojna diploma magistrskih programov Družboslovna informatika ter Sociologija in teritorialne politike (Univerza v Salernu)

»Dvojna diploma« je študijski program, ki študentkam in študentom omogoča pridobitev dveh magistrskih diplom – družboslovne informatike Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL-FDV) in »laurea magistrale in sociologia e politiche per il territorio« (Sociologije in teritorialne politike) Univerze v Salernu (UNISA).

V program dvojne diplome se lahko vključijo študentke in študenti, vpisani na ustrezna magistrska programa obeh partnerskih institucij, UL-FDV in UNISA. Program temelji na vzajemnem priznavanju določnega števila kreditnih točk in magistrskega dela, s čimer imajo študenti možnost hitrejšega zaključka obeh študijev.

Izbrane magistrske študentke in študenti opravijo prvi letnik na UL-FDV in pridobijo 60 kreditnih točk, v tretjem semestru pa opravijo obvezno mobilnost na partnerski univerzi UNISA, kjer pridobijo 30 kreditnih točk na smeri Digitalna družba. V drugem letniku se vpišejo na UNISA kot redne študentke in študenti, vendar ostanejo vpisani tudi na UL-FDV. Odločijo se lahko za opravljanje magistrske naloge doma ali na partnerski univerzi. Če se odločijo za slednje, opravijo tudi četrti semester na UNISA in pridobijo še dodatnih 30 kreditnih točk.

Obe partnerski instituciji v programu dvojne diplome v celoti priznata opravljene obveznosti in kreditne točke, pridobljene na drugi partnerski instituciji.

Študentke in študenti, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, pogoje za zaključek študija in učne izide obeh študijskih programov ter so opravili obvezno mobilnost na partnerski instituciji, prejmejo magistrsko listino obeh univerz.

Kontakt

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 5805-305
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
doc. dr. Andraž Petrovčič

Osnovne informacije

Tip: Dvojna diploma magistrskega programa Družboslovne informatike ter Sociologije in teritorialnih politik

Trajanje: 2 leti: prvi letnik na UL-FDV, tretji semester ali celotni drugi letnik na UNISA

Kreditne točke: 120 ECTS (60/90 ECTS na UL-FDV in 60/30 ECTS na UNISA)

Jezik študija: Angleški

Pridobljena naziva: magister ali magistrica družboslovne informatike ter laurea magistrale in sociologia e politiche per il territorio

Rok za prijavo: 9. januar 2024 (razpis)

Začetek: oktober 2024

Splošni pogoji za vpis: vpis v magistrski študijski program Družboslovna informatika na UL-FDV;

Pogoji in merila

Kandidati in kandidatke morajo pridobiti najmanj 54 kreditnih točk v prvem letniku magistrskega študijskega programa Družboslovna informatika na UL-FDV.

Prijave oddajo Službi za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost UL-FDV do roka, objavljenega v razpisu.

Merila za izbor kandidatk in kandidatov so akademska odličnost, motiviranost in ustrezno znanje angleškega jezika.

Izbrane študentke in študenti morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje na UNISA, opraviti postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo v roku za vpis v študijski program na UNISA.

Vpisni postopek poteka prek Službe za mednarodno sodelovanje in Karierne študentske službe Oddelka za politologijo in sociologijo na UNISA.

Navodila za prijavo >> 

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Pridobitev dveh magistrskih diplom v okviru dvoletnega študija omogoča poglobljen študij dveh interesnih področij in razvoj interdisciplinarnega znanja različnih, vendar komplementarnih področij, ki odražajo zanimanje in individualnost študentk in študentov, kar jim omogoča tudi večjo prožnost na poklicni poti in več pridobljenega znanja.

Vtisi italijanskih študentk o programu dvojne diplome >>

Zaposlitev in kariera

Intervju: Maša Crnkovič 

maša-crnkovič-thumb

»Med študijem sem dobila veliko uporabnih znanj s področja statistike, raziskav in analize podatkov, ki jih na trgu dela primanjkuje.«Intervju: Miha Matjašič

matjasic-miha

»Študij me je vsekakor naučil kritičnega razmišljanja – kako nasloviti problem ter se z njim soočiti.«

 

 
Preberite več o zaposlitvi in karierah >>

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.