Skoči do osrednje vsebine

Pogoji in merila

Kandidati in kandidatke morajo pridobiti najmanj 54 kreditnih točk v prvem letniku magistrskega študijskega programa Družboslovna informatika na UL-FDV.

Prijave oddajo Službi za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost UL-FDV do roka, objavljenega v razpisu.

Merila za izbor kandidatk in kandidatov so akademska odličnost, motiviranost in ustrezno znanje angleškega jezika.

Izbrane študentke in študenti morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje na UNISA, opraviti postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo v roku za vpis v študijski program na UNISA.

Vpisni postopek poteka prek Službe za mednarodno sodelovanje in Karierne študentske službe Oddelka za politologijo in sociologijo na UNISA.

Razpis za program dvojne diplome UL-FDV – UNISA 

Pomembni koraki prijave

Korak 1: Prijava na program dvojne diplome UL-FDV – UNISA

Prijavo na program dvojne diplome je treba oddati v Službo za mednarodno sodelovanje UL-FDV na e- poštni naslov: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si do roka, objavljenega v razpisu. Prijava mora vsebovati:

- življenjepis z navedbo osebnih podatkov, izobrazbe, morebitnih praktičnih in strokovnih delovnih izkušenj ter štipendij in nagrad;
- motivacijsko pismo;
- potrdilo o opravljenih izpitih (ker v času prijave vsi izpiti prvega letnika še ne bodo opravljeni, se bo upoštevala povprečna ocena opravljenih obveznosti dodiplomskega študija).

Vsi dokumenti morajo biti v angleškem jeziku.

Korak 2: Prijava na razpis za štipendijo Erasmus+

V prijavi na program dvojne diplome morajo kandidatke in kandidati navesti, ali se želijo prijaviti za Erasmus+ štipendijo za mobilnost na UNISA. Vsi, ki bodo to želeli, bodo vključeni v prijavo za dodelitev štipendije Erasmus+ in bodo morali opraviti vse postopke prijave za štipendijo ter predložiti zahtevano dokumentacijo.

Korak 3: Nominacija študentk in študentov na UNISA najpozneje do 31. maja

Po opravljenem izboru bodo uspešne kandidatke in kandidati prejeli vse potrebne informacije o postopku vpisa v študijski program UNISA.

Izbrane študentke in študenti morajo opraviti običajen postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo do roka za vpis v študijski program UNISA.

Postopek prijave