Skoči do osrednje vsebine

Dvojna diploma magistrskih programov Mednarodni odnosi in Študije Jugovzhodne Evrope (Univerza v Gradcu)

»Dvojna diploma« je študijski program, ki študentom/-kam omogoča pridobitev dveh magistrskih diplom – mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani (UL-FDV) in Študije Jugovzhodne Evrope Univerze v Gradcu (UNI GRAZ)

V program dvojne diplome se lahko vključijo študenti/-ke, vpisani/-e na ustrezne magistrske programe obeh partnerskih institucij, UL-FDV in UNI GRAZ. Program temelji na vzajemnem priznavanju kreditnih točk in magistrskega dela, s čimer imajo študenti/-ke možnost hitrejšega zaključka obeh študijev.

Izbrani magistrski študenti/-ke opravijo prvi letnik na UL-FDV in pridobijo 60 kreditnih točk, v tretjem semestru pa opravijo obvezno mobilnost na UNI GRAZ, kjer pridobijo 30 kreditnih točk na študijskem programu Študije Jugovzhodne Evrope. V drugem letniku se vpišejo na UNI GRAZ kot redni študenti/-ke, vendar ostanejo vpisani/-e tudi na UL-FDV. Odločijo se lahko za opravljanje magistrskega dela na UL-FDV ali na UNI GRAZ. V tem primeru opravijo tudi četrti semester na UNI GRAZ in pridobijo še dodatnih 30 kreditnih točk.

Študenti/-ke, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, pogoje za zaključek študija in učne izide obeh študijskih programov ter so opravili obvezno mobilnost na partnerski instituciji, prejmejo magistrsko listino obeh univerz.

Univerza v Gradcu

Kontakt

 

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 5805-305
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Skrbnica programa:
prof. dr. Petra Roter

Osnovne informacije

Tip: Dvojna diploma magistrskega programa Mednarodni odnosi in Študije Jugovzhodne Evrope.

Trajanje: 2 leti: prvi letnik na UL-FDV, tretji semester ali celotni drugi letnik na UNI GRAZ

Kreditne točke: 120 ECTS (60/90 ECTS na UL-FDV in 60/30 ECTS na UNI GRAZ)

Jezik študija: angleški

Pridobljena naziva:

  • Magister ali magistrica mednarodnih odnosov in Master of Arts

Rok za prijavo: 9. januar 2024 (razpis)

Študentje se prijavijo v prvem letu magistrskega študija mednarodnih odnosov.

Začetek: oktober 2023

Splošni pogoji za vpis: vpis v magistrski študijski program Mednarodni odnosi na UL-FDV in pridobljenih najmanj 47 kreditnih točk pred vpisom na UNI GRAZ.

Šolnina: študenti/-ke programa dvojne diplome so oproščeni plačila šolnine na UNI GRAZ, vendar morajo pokriti stroške vpisnine ali druge morebitne stroške.  

Pogoji in merila

Kandidati/-ke morajo pridobiti najmanj 47 kreditnih točk v prvem letniku magistrskega programa Mednarodni odnosi;

Prijave oddajo Službi za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost UL-FDV do roka, objavljenega v razpisu.

Merila za izbor kandidatov/-k so akademska odličnost, motiviranost in ustrezno znanje angleškega in/ali nemškega jezika.

Izbrani študenti/-ke morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje na UNI GRAZ, opraviti postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo v roku za vpis v študijski program na UNI GRAZ.

Vpisni postopek poteka prek Službe za mednarodno sodelovanje in vpisne službe /mednarodne pisarne na UNI GRAZ.

Zakaj na program

Pridobitev dveh magistrskih diplom v okviru dvoletnega študija omogoča razvoj interdisciplinarnega znanja različnih, vendar komplementarnih področij, ter poglobljen študij dveh interesnih področij, ki odražajo zanimanje in individualnost študentk in študentov, kar jim omogoča tudi večjo prožnost na poklicni poti in več pridobljenega znanja.

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.