Skoči do osrednje vsebine

Razpis za pridobitev dveh diplom na magistrskih programih Mednarodni odnosi (FDV) ter Študije Jugovzhodne Evrope (Univerza v Gradcu) v študijskem letu 2024/2025


 

Program za pridobitev dveh diplom (double degree) iz smeri Mednarodni odnosi in Študije Jugovzhodne Evrope je kombiniran študijski program, ki omogoča pridobitev diplom Univerze v Ljubljani in Univerze v Gradcu. Po uspešno opravljenih obveznostih na študijskih programih obeh sodelujočih univerz prejmejo kandidati/-tke dve diplomi, in sicer: magister/-ica mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV-UL) in Master of Arts (MA) na Univerzi v Gradcu (UNI GRAZ).

Program za pridobitev dveh diplom je dvoletni program, ki poteka tako, da študenti/-tke prvi letnik magistrskega študija mednarodnih odnosov opravijo na FDV-UL in pridobijo 60 kreditnih točk, 30 kreditnih točk pa pridobijo v 2. letniku študija na UNI GRAZ. Študenti/-tke se lahko odločijo, da celotni drugi letnik magistrskega programa opravijo na UNI GRAZ, pri čemer pišejo magistrsko delo v somentorstvu profesorjev obeh partneric in ob uspešnem zagovoru pridobijo 60 kreditnih točk. Kreditne točke, pridobljene na obeh univerzah v okviru programa, se medsebojno priznajo, kar skrajša čas študija v primerjavi s pridobivanjem dveh diplom posamezno.

Študenti/-tke opravijo na UNI GRAZ naslednje obveznosti: 30 kreditnih točk pridobijo iz nabora ponujenih predmetov na področjih politike, prava in zgodovine Jugovzhodne Evrope. Če se študenti/-tke odločijo za pisanje magistrskega dela na UNI GRAZ, pridobijo 30 kreditnih točk iz magistrskega dela.

Študenti/-tke se v 2. letniku redno vpišejo tudi na UNI GRAZ in opravijo vpisni postopek v skladu z zahtevami in pravili UNI GRAZ ter predložijo za to potrebna dokazila. Oproščeni so plačila šolnine, poravnajo zgolj stroške vpisa.

Za študij na UNI GRAZ lahko študenti/-tke pridobijo štipendijo v okviru programa Erasmus+.

Število razpisanih mest: 2

Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo študenti/-tke magistrskega programa Mednarodni odnosi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • študent/-ka je vpisan/-a v 1. letnik magistrskega programa Mednarodni odnosi,
  • študent/-ka ima osnovno znanje na področju družbenih ved, bodisi zgodovine, mednarodnih odnosov, prava, politike, kulture ali ekonomije in izrazi poseben interes za področje Jugovzhodne Evrope.
  • študent/-ka sproti opravlja študijske obveznosti in bo ob koncu študijskega leta 2022/2023 opravil/-a vsaj 47 kreditnih točk in bo lahko napredoval/-a v višji letnik,
  • študent/-ka ima znanje angleščine vsaj na ravni B2.

Izbor kandidatov/-k bo opravljen glede na naslednja merila:

  • motiviranost za pridobitev dveh diplom, kar izhaja iz motivacijskega pisma,
  • povprečna ocena dodiplomskega študija in prvega semestra magistrskega študija,
  • znanje angleškega jezika.

Prijava na razpis

Prijava kandidatov mora vsebovati:

  • življenjepis v angleškem jeziku z navedbo osebnih podatkov, informacije o dosedanji izobrazbi in dosežkih, praktičnih oz. delovnih izkušnjah ali kvalifikacijah ter morebitnih dosedanjih štipendij ali nagradah,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku.

Oddaja vlog

Študenti/-tke oddajo vlogo skupaj z zahtevanimi dokazili do 9. januarja 2024 po spletni pošti na naslov masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si (Služba za mednarodno sodelovanje). Prijave, oddane po roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Prejete vloge bo ocenila komisija za izbor študentov za pridobitev dvojne diplome in opravila ožji izbor študentov/-tk, ki bodo nominirani na UNI GRAZ. Študenti/-tke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e predvidoma konec marca 2024.

Dodatne informacije

Več informacij o UNI GRAZ si lahko preberete na spletni strani: https://www.uni-graz.at/en/, o študijskem program pa na https://suedosteuropa.uni-graz.at/de/studien/interdisciplinary-joint-masters-programme-in-southeast-european-studies/.

Podrobnejše informacije o pogojih, načinu študija, študijskih obveznostih idr. lahko študenti/-tke dobijo v Službi za mednarodno sodelovanje pri mag. Maši Kolenbrand po e-pošti masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si ali po telefonu na številko 01/ 5805-305.

 

 
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. december 2023 | v kategoriji: Obvestila, Razpisi