Kulturne študije (vpis 2021/22)

Kultura je človekovo primarno okolje. Zanjo je značilna velika kompleksnost, ki se v času intenzivne modernizacije, globalizacije in informatizacije le še povečuje. Posamezniki se posledično gibljemo v svetu zelo raznovrstnih simbolov, življenjskih slogov, popularnokulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir in političnih stališč.

Magistrski program Kulturne študije poskuša ta svet razumeti ter študentke in študente usposobiti za ustvarjalno in kritično delovanje v njem. Še posebej veliko pozornosti je posvečeno različnim hegemonskim diskurzom, zanimajo pa nas tudi prakse upiranja in navsezadnje tudi številne ustvarjalne, politične in umetniške intervencije v obstoječe razmere. Študij zaznamuje velik delež izbirnih predmetov, ki obravnavajo raznovrstne dele sodobnih kulturnih krajin: od filma, seksualnosti, kulturnih geografij, multikulturalizma do kultur spominjanja, nasilja, glasbe, Balkana in sodobnih religij.

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnik progama:
prof. dr. Peter Stanković

Kontakt:
referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister kulturnih študij oz. magistrica kulturnih študij

Okrajšava strokovnega naslova: mag. kult. štud.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Program Kulturne študije študente usposablja za analizo kompleksnih pojavov s področja kulture.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Magistri/-ice kulturnih študij so usposobljeni/-e za delo v različnih ustanovah in podjetjih s področij, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture...

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.