Kulturne študije (vpis 2021/22)

Kultura je človekovo primarno okolje. Zanjo je značilna velika kompleksnost, ki se v času intenzivne modernizacije, globalizacije in informatizacije le še povečuje. Posamezniki se posledično gibljemo v svetu zelo raznovrstnih simbolov, življenjskih slogov, popularnokulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir in političnih stališč.

Magistrski program Kulturne študije poskuša ta svet razumeti ter študentke in študente usposobiti za ustvarjalno in kritično delovanje v njem. Še posebej veliko pozornosti je posvečeno različnim hegemonskim diskurzom, zanimajo pa nas tudi prakse upiranja in navsezadnje tudi številne ustvarjalne, politične in umetniške intervencije v obstoječe razmere. Študij zaznamuje velik delež izbirnih predmetov, ki obravnavajo raznovrstne dele sodobnih kulturnih krajin: od filma, seksualnosti, kulturnih geografij, multikulturalizma do kultur spominjanja, nasilja, glasbe, Balkana in sodobnih religij.

Predstavitveni zbornik

 

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik progama:
prof. dr. Peter Stanković

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister kulturnih študij oz. magistrica kulturnih študij
Okrajšava strokovnega naslova: mag. kult. štud.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Program Kulturne študije študente usposablja za analizo kompleksnih pojavov s področja kulture.

Zaposlitev in kariera

Magistri/-ice kulturnih študij so usposobljeni/-e za delo v različnih ustanovah in podjetjih s področij, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture...

Intervju: Barbara Polajnar

Barbara Polajnar thumb

"Aktivni angažma v času študija, praktično delo ter vzpostavljanje mrež s kulturnimi in ostalimi delavci so po mojem mnenju bistveni deli študija kulturologije in tudi drugih smeri na FDV. Izkušnja študija mi je to omogočila, me opremila in vzpodbudila za raziskovanje ter kritično vrednotenje in soustvarjanje družbe."

Intervju: Tajda Ferko

Portret Ferko thumb"V veliki meri mi je prav moja izkušnja na FDV omogočila, da pri izbiri kariere gledam prek standardnih okvirov. Prav tako me je študij na FDV opremil z izkušnjami z življenjem v tujini – opravila sem izmenjavo v sklopu Erasmusa na Masarikovi univerzi v Brnu, študentsko prakso v mestu Nijmegen na Nizozemskem in pisanje magistrskega dela v Belfastu."

 

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.