Skoči do osrednje vsebine

Kulturne študije

Kulturologija opremlja študente z orodji za opazovanje, razumevanje, soustvarjanje in tranformiranje družbenokulturnih trendov ter načinov življenja; doma, na delovnem mestu in na ulici; na spletu in v analognem svetu. Kulturologija je področje, ki se zavzema za pravičnost, enakost in trajnost; je tudi področje, zavezano preizpraševanju razmerij moči v sodobnem svetu.

Magistrski program Kulturne študije usposablja študentke in študente za ustvarjalno in kritično delovanje. Veliko pozornosti v okviru podiplomskega študija posvečamo različnim hegemonskim diskurzom, zanimajo pa nas tudi prakse upiranja in navsezadnje tudi številne ustvarjalne, politične in umetniške intervencije v obstoječe razmere.

Kulturologija vam bo pomagala pri prizadevanjih za pravičnejši, bolj trajnosten in bolj zabaven svet.

Študij zaznamuje velik delež izbirnih predmetov, ki obravnavajo raznovrstne dele sodobnih kulturnih krajin: od seksualnosti, kulturnih geografij, multikulturalizma, prek filma, medijev in popularne kulture, do kultur spominjanja, nasilja, glasbe, Balkana in sodobnih religij.

Kandidati/-tke, ki skladno z akreditirani pogoji za vpis ne prihajajo iz ustreznega strokovnega področja dodiplomskega študija, se lahko vpišejo na Pomladni seminar, ki jim bo omogočil nadaljevanje študija na drugostopenjskem programu Kulturne študije. Več o seminarju.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik progama:
Peter Stanković

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister kulturnih študij oz. magistrica kulturnih študij
Okrajšava strokovnega naslova: mag. kult. štud.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Program Kulturne študije študente usposablja za analizo kompleksnih pojavov s področja kulture.

Zaposlitev in kariera

Magistri/-ice kulturnih študij so usposobljeni/-e za delo v različnih ustanovah in podjetjih s področij, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture...

Intervju: Nina Meh Savić

Nina Meh Savić thumb

"Študij kulturologije na FDV je bil čas intenzivnega spoznavanja različnih družboslovnih teorij in idej, s katerimi smo študenti poskušali razumeti dogajanje v družbi in svetu. Razvijali smo kritično misel in osvojili znanje, s katerim zmoremo na družbo gledati izven ustaljenih vzorcev mišljenja."

Intervju: Barbara Polajnar

Barbara Polajnar thumb

"Aktivni angažma v času študija, praktično delo ter vzpostavljanje mrež s kulturnimi in ostalimi delavci so po mojem mnenju bistveni deli študija kulturologije in tudi drugih smeri na FDV. Izkušnja študija mi je to omogočila, me opremila in vzpodbudila za raziskovanje ter kritično vrednotenje in soustvarjanje družbe."

Intervju: Tajda Ferko

Portret Ferko thumb"V veliki meri mi je prav moja izkušnja na FDV omogočila, da pri izbiri kariere gledam prek standardnih okvirov. Prav tako me je študij na FDV opremil z izkušnjami z življenjem v tujini – opravila sem izmenjavo v sklopu Erasmusa na Masarikovi univerzi v Brnu, študentsko prakso v mestu Nijmegen na Nizozemskem in pisanje magistrskega dela v Belfastu."

Intervju: Nevena Aleksovski

thumb"Znanje, informacije in izkušnje, ki sem jih pridobila na FDV, so mi pomagali, da svojo umetniško prakso razvijem in poglobim ter da razumem širši družbeni kontekst, v katerem kot umetnica delujem."

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.