prof. dr. Peter Stanković

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Peter Stanković, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-202
  Email: is.jl-inu.vdf@civoknats.retep
  Govorilne in uradne ure:
  sreda, 10:00-12:00
  Prostor:
  B 213
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Filmske študije
  Kulture kreativnosti
  Popularna glasba
  Praktikum kulturne produkcije
  Uvod v kulturne študije

  Podiplomski študij
  Estetika in politika filma
  Magistrsko delo

  Doktorski študij
  Teorije družbe
  Ekspertna področja:

  Kulturne študije

  Teorije kulture

  Film

  Popularna glasba

  Kulture prehranjevanja

  Študije mode in oblačenja

  Stripi

  Politika identitet

 • Splošne informacije:

   

  Ekspertna področja:

  Kulturne študije, kulturološka teorija, film, popularna glasba, kulture prehranjevanja, študije mode in oblačenja, stripi, politika identitet.

   

  Življenjepis:

  Dr. Peter Stanković (1970) je diplomiral na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani, magistriral na Central European University v Pragi (program sociologija pri Univerzi v Lancastru) in doktoriral na Fakulteti za družbene vede. Doktorsko disertacijo, ki jo je napisal pod mentorstvom red. prof. dr. Franeta Adama, je zagovarjal leta 1999. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za družbene vede kot redni profesor za področje kulturologije. Kot predavatelj sodeluje tudi na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. V preteklosti je predaval še na Fakulteti za humanistične študije, Univerza na Primorskem, na Institut fur Slawistik, Alpen-Adria Universität v Celovcu, na SAE Institute v Ljubljani, na Institut fur Slawistik, Universität Wien, na Filozofski fakulteti, Sveučilište u Rijeci in na Karl-Franzens-Universität v Grazu.

  Na Fakulteti za družbene vede predava različne predmete s področja kulture. Je tudi skrbnik drugostopenjskega študijskega programa Kulturne in religijske študije ter doktorskega študija kulturologije. Od leta 2001 je član uredništva revije Teorija in praksa in od leta 2014 član uredniškega sveta revije Ekran (med leti 2019 in 2021 je bil predsednik sveta). Na Fakulteti za družbene vede je tudi opravljal različne organizacijske in vodstvene funkcije. Med drugim je bil predsednik Komisije za dodiplomski študij in dvakrat predstojnik Oddelka in Katedre za kulturologijo. V obdobju 2011-2014 je bil član komisije za izbiro ERC projektov za področje humanistike pri European Research Council v Bruslju.

  Raziskovalno sodeluje na Centru za preučevanje kulture in religije, bil pa je tudi vodja slovenske raziskovalne ekipe pri mednarodnem projektu Popular Music Heritage, Cultural Memory and Cultural Identity v okviru HERA Joint Research Programme (projekt je potekal med 2010 in 2013). Kot mentor ali somentor je sodeloval pri več kot 160-tih diplomah. Štiri od mentoriranih oziroma somentoriranih diplomskih del so bila nagrajena s Fakultetnim Prešernovim priznanjem. Mentoriral je tudi 30 magisterijev (eden od teh je prejel Univerzitetno Prešernovo nagrado) in štiri doktorate.

  Leta 2016 je prejel fakultetno priznanje za izjemne dosežke pri pedagoškem delu. Leta 2017 je bil član strokovne žirije za izbor nagrad Vesna za celovečerne filme na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

  Je avtor treh monografij, enega recenziranega univerzitetnega učbenika ter vrste znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.

   

  Izbrana bibliografija:

  . Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. 1, Slovenski klasični film (1931-1988). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 739 str., ilustr.

  . When alternative ends up as mainstream : Slovene popular music as cultural heritage. International journal of heritage studies, 2014, let. 20, str. 3, str. 297-315.

  . Culinary practices in Nove Fužine : food and processes of cultural exchange in a Slovenian multi-ethnic neighbourhood. Food, culture, & society, Sep. 2011, let. 14, str. 3, str. 353-374.

  . Toward a Slovene cultural studies. Cultural studies., Sep. 2010, let. 24, str. 5, str. 613-636.

  . Constructs of slovenianness in Slovenian partisan films. Društvena istraživanja. (Zagreb), 2008, let. 17, str. 4/5, str. 907-926.

  . HipHop in Slowenien : gibt es Muster lokaler Aneignung eines globalen Genres? V: Bock, Karin et at. (ur.), HipHop meets Academia : globale Spuren eines lokalen Kulturphänomens, (Studien zur Popularmusik). Bielefeld: Transcript, cop. 2007, str. 89-103.

  . Sport, nationalism and the shifting meanings of soccer in Slovenia. European journal of cultural studies, May 2004, let. 7, št. 2, str. 237-253.