Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

Pridobitev dveh magistrskih diplom v okviru dvoletnega študija omogoča poglobljen študij dveh interesnih področij in razvoj interdisciplinarnega znanja različnih, vendar komplementarnih področij, ki odražajo zanimanje in individualnost študentk in študentov, kar jim omogoča tudi večjo prožnost na poklicni poti in več pridobljenega znanja.

Tekom magistrskega študija družboslovne informatike študenti:

•             spoznajo izzive digitalne prihodnosti s pomočjo interdisciplinarnega razumevanja novih tehnologij;

•             pridobijo sposobnost povezovanja družboslovnih, podatkovno analitičnih in informatičnih pristopov k razumevanju digitalne družbe;

•             lahko izberejo vsebine iz dveh modulov z edinstvenim naborom obveznih in izbirnih predmetov;

•             imajo možnost razvijanja lastnih zanimanj in pridobivanja praktičnih izkušenj v domačem in tujem okolju.

Tekom študijske izmenjave na Univerzi v Salernu hkrati pridobijo:

•             celovit vpogled v sociološko razumevanje ključnih vidikov preobrazbe digitalnih družb (npr. na področju dela, izobraževanja, ekonomije, znanja in inoviranja, socialnih neenakosti);

•             se podrobneje seznanijo s kvalitatitvimi pristopi k raziskovanju družbenih pojavov na internetu in svetovnem spletu;

•             sposobnost osmišljanja digitalnega sveta v mednarodnem in večkulturnem okolju, kar ni pomembno le za razvoj strokovnih veščin, ampak tudi splošnih kompetenc (npr. timsko delo, medkulturno komuniciranje).