Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Dejan Jontes

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Dejan Jontes, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-363
  Email: is.jl-inu.vdf@setnoj.najed
  Govorilne in uradne ure:

  Letni semester:
  Četrtek 11-12:30

  Junija bodo govorilne ure:
  7.6. 9-10.30
  13.6. 11.30-13
  20.6. 9.30-11
  27.6. 9.30-11
  Prostor:
  B 204
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Mediji in popularna kultura
  Medijska občinstva
  Medijski praktikum 1
  Medijski praktikum 2

  Podiplomski študij
  Magistrski seminar
  Magistrsko delo KOM-MKŠ
  Mediji, komuniciranje in družba
  Medijski praktikum 3
  Televizijske študije
  Ekspertna področja:
  Televizijske študije
  Televizijska občinstva
  Resničnostna in dokumentarna televizija
  Medijska produkcija
  Kritični pristopi k novinarskim študijam
 • Dejan Jontes je izredni profesor za medijske študije. Na FDV je diplomiral (2003, Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za diplomsko delo) in doktoriral (2008) iz komunikologije s temo Kulturni obrat v proučevanju komuniciranja (mentorica dr. Breda Luthar). Med leti 2013 in 2021 je bil predstojnik Katedre za medijske in komunikacijske študije, v mandatnem obdobju 2021-25 pa je svetovalec rektorja za komuniciranje znanosti. V zadnjih letih se je z referati udeleževal najodmevnejših komunikoloških konferenc (ECREA Hamburg 2010, ICA Boston 2011, Oxford 2012, Groningen 2014), gostoval s predavanji na tujih univerzah, sodeloval pri evropskih (Curriculum development in communication sciences) in domačih temeljnih projektih (Medijska potrošnja, razred in kulturna stratifikacija; Spolna diferenciacija v medijski industriji; Medijski repertoarji mladih) ter v programski skupini Družbena pogodba v 21. stoletju. Je avtor samostojne znanstvene monografije (Novinarstvo kot kultura: miti in vrednote), sourednik več zbornikov (npr. Mediji in občinstva, Media landscapes in transition) in več kot tridesetih znanstvenih člankov in poglavij v zbornikih.

 • Izbrana bibliografija:

  https://www.researchgate.net/profile/Dejan_Jontes
  http://uni-lj.academia.edu/DejanJontes

  * VEHOVAR, Vasja, JONTES, Dejan. Hateful and other negative communication in online commenting environments : content, structure and targets. Acta Informatica Pragensia, ISSN 1805-4951, 2021, vol. 10, no. 3, str. 1-18.
  * JONTES, Dejan, LUTHAR, Breda, PUŠNIK, Maruša. Komunikativne figuracije v času karantene. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko, ISSN 1854-9632. [Tiskana izd.], 2021, letn. 15, št. 1, str. 109-122, tabela. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/10264.
  * PUŠNIK, Maruša, JONTES, Dejan. The nation as an imagined commodity : branding Melania. European journal of cultural studies, ISSN 1367-5494, 2021, vol. , no. , 20 str.
  * JONTES, Dejan. Gender and (post)socialist media. V: ROSS, Karen (ur.). The international encyclopedia of gender, media, and communication. Hoboken: Wiley-Blackwell, cop. 2020. Str. 1-5. Wiley Blackwell-ICA international encyclopedias of communication.

  * VEHOVAR, Vasja, POVŽ, Blaž, FIŠER, Darja, LJUBEŠIĆ, Nikola, ŠULC, Ajda, JONTES, Dejan. Družbeno nesprejemljivi diskurz na Facebookovih straneh novičarskih portalov. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. apr.-jun. 2020, letn. 57, št. 2, str. 622-645.
  * JONTES, Dejan, OBLAK ČRNIČ, Tanja. Digitalno nasilje v perspektivi medijskih študij : pomen medijske potrošnje in vsakdanjega življenja mladih. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 1/2, str. 119-136, 184-185.
  * TRDINA, Andreja, JONTES, Dejan. Travel and distinction : the cultural currency of mobility in post-egalitarian context. Tourism : an interdisciplinary journal, vol. 67, no. 2, str. 159-170, tabele.
  * JONTES, Dejan. Gospodinje, ruralci in preprosti ljudje : konstrukcije televizijskega občinstva. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 127-150.
  * Pušnik, Maruša, Bobnič, Robert, Jontes, Dejan. Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti. V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Breda (ur.), INNIS, Harold Adams. Pristranost komuniciranja, (Knjižna zbirka Theoria, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2018, str. 5-27.

  * Jontes, Dejan, Trdina, Andreja. Theorising post-socialist sitcom : imported form, vernacular humour and taste boundaries on the global periphery. V: DAVIES, Helen (ur.), ILOTT, Sarah (ur.). Comedy and the politics of representation : mocking the weak, (Palgrave studies in comedy). Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2018, str. 205-222.
  * Jontes, Dejan in Andreja Trdina. Ridiculing the working-class body in post-socialist sitcom. Comedy Studies 2018, 9 (1).
  *
  Jontes, Dejan. Televizijska občinstva v večkanalnem okolju : fragmentacija, spol in (ne)spremenjena vloga sporeda. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 668-686.
  * Jontes, Dejan. Hierarhije televizijskih okusov in razredne distinkcije. Družbosl. razpr., dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 63-81.
  * Pušnik, Maruša, Luthar, Breda, Jontes, Dejan. Ritual v mediatizirani družbi. V: ROTHENBUHLER, Eric W. Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016, str. 7-34.
  * Jontes, Dejan. Med distanciranostjo in angažiranostjo : protislovja poročanja o begunski krizi v dnevnem tisku. Dve domovini. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 185-200.
  * Jontes, Dejan in Breda Luthar. 2015. Epistemology of journalistic rituals: The case of domestic violence. Anthropological Notebooks 21 (3), 21–37.
  *
  Jontes, Dejan. Ethics (of objectivity) and cultural authority : metajournalistic discourse in a post-socialist context. V: WYATT, Wendy N. (ur.). The ethics of journalism : individual, institutional and cultural influences. London; New York: I. B. Tauris, 2014, str. 73-81.
  *
  Jontes, Dejan. Novinarstvo kot kultura: Miti in vrednote. Ljubljana: FDV, 2010.
  * Luthar, Breda, Jontes, Dejan, ur. Mediji in občinstva. Ljubljana: FDV, 2012.
  * Jontes, Dejan. Stuart Hall in politična ekonomija komuniciranja : nelagoden odnos. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2015, letn. 43, št. 259, str. 86-96.
  * Jontes, Dejan. Slovenian sitcom and the construction of otherness. Cultural Studies, sept. 2010. letn. 24, št. 5. str. 716-728.
  * Jontes, Dejan. Rumena Grožnja: Vzdrževanje novinarske avtoritete prek razprave o tabloidizaciji. Teor. praksa. 2009, letn. 45, št. 6, str. 85-98.  Osebna bibliografija