Skoči do osrednje vsebine

Medijski študiji

Medijski študiji so interdisciplinarno polje raziskovanja, ki se tradicionalno naslanjajo na teorije in metode vrste drugih družboslovnih in humanističnih disciplin ter jih aplicirajo na proučevanje tradicionalnih in novih medijev. Temeljni cilj interdisciplinarnega programa Medijski študiji je omogočiti doktorskih študentkam in študentom delo na individualnem in izvirnem raziskovalnem projektu na področju medijskih študij in komuniciranja, ki je tesno vpet v druge relevantne družboslovne in humanistične discipline. Študenti in študentke se seznanijo s teoretsko produkcijo  in konceptualnim aparatom, ki je relevanten za področje medijskih študij. Različni individualni seminarji jim omogočajo, da svoj specifični raziskovalni projekt umestijo v splošno vprašanje, kako so v historični perspektivi mediji in tehnologije prispevali k družbenim spremembam tako na nivoju strukturnih transformacij kot transformacije sebstva in kako je mogoče teoretsko misliti o teh spremembah. Posebej želimo v tem kontekstu tematizirati ne le vlogo simbolnega in diskurzivnega temveč tudi vlogo materialne in tehnološke realnosti v družbenih in kulturnih spremembah v t.i. “platformskem” kapitalizmu ter se spopasti z zapostavljenostjo vprašanja materialnega in tehnološkega v pojasnjevanju družbe.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Breda Luthar
breda.luthar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....