Medijski študiji

Doktorski študij »Medijski študiji« na FDV se naslanja na tradicijo proučevanja medijev in kulture izhajajočo iz britanskih kulturnih študij ter sociologije kulture, hkrati pa v svoji intelektualni zgodovini črpa tudi iz tradicije proučevanja množičnega komuniciranja, ki se prične razvijati v ZDA v tridesetih letih 20. stoletja.
»Medijski študiji« so izrazito interdisciplinaren doktorski študij in predpostavljajo, da se študent pri svojem študiju in v svoji doktorski nalogi povezuje z disciplinami in področji proučevanja kot so sociologija, antropologija, literarne študije, zgodovina, filmske študije, študiji vizualne kulture…

Kontakt

Skrbnica področja:
red. prof. dr. Breda Luthar
breda.luthar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....