izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Mojca Pajnik, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-228
   Email: is.jl-inu.vdf@kinjap.acjom
   Govorilne in uradne ure:

   Sreda, 10.45-12.15


   Prostor:
   B 102
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Diplomski seminar - KOM-MKŠ
   Evropska javna sfera
   Komunikacijski sistemi
   Kulturna in medijska globalizacija

   Podiplomski študij
   Mednarodno in interkulturno komuniciranje
   Ekspertna področja:
   Državljanstvo, javnost, javna sfera, globalizacija, mednarodno komuniciranje, alternativni mediji, spol, migracije
  • Mojca Pajnik je doktorirala iz komunikologije na FDV (2005) na temo feministične interpretacije javnosti. Pred tem je magistrirala iz komunikologije (2002) in diplomirala iz novinarstva (1998) na isti fakulteti. Ima osem let izkušenj z delom na Primorskih novicah, kot novinarka je delala tudi za več revij in za radio. Kot prostovoljka je delala na Društvu za nenasilno komunikacijo (1998). Zaposlena je bila na Open Society Institute v Ljubljani za področje evropskih integracij. Od leta 2001 je raziskovalka na Mirovnem inštitutu (MI) v Ljubljani. Tam je bila mlada raziskovalka (2003-2005), podoktorska raziskovalka (2007-2009) in je trenutno višja znanstvena sodelavka (od 2010). Teme njenega raziskovanja so javnost, državljanstvo, globalizacija, alternativni mediji, spol in migracije. Je avtorica več znanstvenih člankov, objavila in uredila je več monografij in zbornikov, med njimi Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014), Alternative Media and the Politics of Resistance (ur. z J. D. H. Downingom, MI, 2008) in Precariuos Migrant Work Across Europe (ur. z G. Campani, MI, 2011). Raziskovalno in pedagoško je delovala na University of Helsinki, Central-European University v Budimpešti, University of Florence in University of Nijmegen. So-organizirala je več mednarodnih konferenc, med njimi Moč alternativnih medijev: izkušnje iz jugo-vzhodne Evrope (2012), Migrant Labour: Contested Integration, Prospects for Citizenship (2011). Vodila in sodelovala je pri več mednarodnih projektih. Trenutno koordinira Digitalno državljanstvo (ARRS) (http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/) in je partnerka pri RAGE, Hate Speech and Populist Othering in Europe through the Racism, Age, Gender Looking Glass in E-eav, E-engagement Against Violence (EK) (http://www.engagementproject.eu/).
  • Članki

   - 2015. Nano-media and connected homeliness. International journal of communication 19. http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2009

   - 2015. z N. Kambouri, M. Renault, I. Šori. Digitalising sex commerce and sex work: a comparative analysis of French, Greek and Slovenian websites. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography DOI: 10.1080/0966369X.2015.1013449

   - 2014. Multikulturalizem pro et contra: kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije. Dve domovini / Two Homelands 39: 19-30.

   - 2013. Reconciling Paradigms of Prostitution through Narration. Društvena istraživanja 2: 257-276.

   - 2011. Marshall in državljanstvo: (ne)moč neke teorije. Časopis za kritiko znanosti 39, 246: 69-181.

   - 2011. Narrating Belonging in the post-Yugoslav Context. Dve domovini / Two Homelands, 34, 111-125.

   - 2010. Media Framing of Trafficking. International Feminist Journal of Politics 12(1): 45-64.

   - 2010. Konceptualizacija alternativnih medijev. Teorija in praksa 41(1): 41-58.

   - 2009. Brezdržavljanskost migrantov in pravica imeti pravico. Časopis za kritiko znanosti 238: 138-147.

   - 2009. z V. Bajt. Biografski narativni intervju: aplikacija na študije migracij. Dve domovini / Two Homelands 30: 69‒89. http://isi.zrc-sazu.si/files/dd/DD_TH_30.pdf

   - 2007. Integration Policies in Migration Between Nationalizing States and Transnational Citizenship with Reference to the Slovenian case. Journal of Ethnic and Migration Studies 33(5): 849-865.

   - 2006. Feministične interpretacije javnosti v Habermasovi teoriji. Javnost―The Public, Supplement 13: 21-36.

   - 2006. Javnost kot politični fenomen: k transnacionalnim podobam. Teorija in praksa 43(1-2): 260-275.

   - 2005. Citizenship and Mediated Society. Citizenship Studies 9(4): 349-367.

    

   Poglavja v knjigi

   - 2015. z I. Šori. Populist communicative strategies: Fostering the web of exclusion in European societies. V E-Engagement Against Violence: Tools for Media and Citizenship Education, ur. M. Ranieri, 47-63. Rome: Arcane. http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/autori.html?auth-id=369873

   -2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, ur. F. Anthias, M. Pajnik, 102-121. Basingstoke, New York: Palgrave.

   - 2013. z V. Bajt. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, ur. F. Anthias, M. Kontos, M. Morokvacis-Müller, 97-116. London: Springer.

   - 2012. Gender (In)equity in Post-socialist Media. V Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, ur. J. Downey in S. Mihelj, 89-111. Surrey, Burlington: Ashgate.

   - 2012. The Demand Behind Trafficking in Women: Perspectives from Central-Eastern Europe. V Builders of a New Europe: Women Immigrants from the Eastern Trans-regions, ur. A. Saarinen, M. Calloni, 110-121. Helsinki: Kikimora Publications.

   - 2011. Impossibilities of Social Citizenship: on Statelessness of Migrants. V Security, Insecurity and Migration in Europe, ur. G. Lazaridis, 239-257. Farnham, Burlington: Ashgate.

       Osebna bibliografija