prof. dr. Breda Luthar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Breda Luthar, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-245
  Email: is.jl-inu.vdf@rahtul.aderb
  Govorilne in uradne ure:

  GOVORILNE URE V IZPITNEM OBDOBJU - JUNIJ 2018:

  Gov.ure od 6. 6. dalje bodo potekale v naslednjih terminih:
  četrtek 7.6. ob 12.30
  torek 12.6. ob 8.30 (samo za diplomante in magistrante - po dogovoru)
  torek 19.6. ob 13.30

  Na govorilne ure se prosim napovejte po el. pošti vsaj dan prej.


  POMEMBNO!


  OBVESTILO ZA DIPLOMANTE IN MAGISTRANTE

  Spoštovani!
   
  Za vse letošnje diplomante  (torej tisti, ki ste diplomo prijavili v letu 17/18 in želite v tem letu tudi diplomirati) veljajo vsi predpisani roki v okviru Diplomskega seminarja. Dokončno verzijo diplome morate oddati do 10. 6. Zato morate prvi del diplome oddati do konca aprila. Na to verzijo boste prejeli pripombe v maju. Šele na podlagi teh pripomb in konzultacij morate do 10. 6. oddati dokončno verzijo diplomske naloge.

  Končno verzijo bom sprejela samo, če ste predhodne verzijo diplome ali delov diplome usklajevati z mano na g. urah. V drugem semestru morate torej prvo polovico naloge, ki je po vaši presoji vsebinsko in jezikovno dokončana, oddati NAJKASNEJE DO KONCA APRILA.

  DIPLOMANTI, KI STE DIPLOMSKO ALI MAG. NALOGO PRIJAVILI V PREJŠNJIH LETIH:
  Tisti, ki ste se odločili, da ne boste diplomirali ali magistrirali v letu prijave, morate dokončno verzijo diplomskega dela oddati najkasneje naslednje leto (oz. katerokoli nadaljnje leto) do konca marca. Prosim vas torej, na se najprej na začetku semestra, torej oktobra ali novembra zglasite na konzultacijah in računate na oddajo popolnoma dokončne verzije do konca marca. Na to verzijo boste dobili dokončne pripombe. Po koncu marca zaradi prezaposlenosti z letošnjimi dipomanti ne bom mogla sprejemati v branje besedil lanskoletnih ali starejših diplomantov ali magistrantov.

  Lep pozdrav,

  B. Luthar


      
   
  ​​​
  Prostor:
  C 209
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomski seminar - KOM-MKŠ
  Mediji in občinstva
  Potrošna kultura
  Seminar iz komunikološke literature
  Teorije medijev in komuniciranja

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo
  Mediji, komuniciranje in družba

  Doktorski študij
  Mediji in popularna kultura
  Ekspertna področja:

  Media and Celebrity culture, Popular Journalism, Cultural Consumption and Class, Consumer Culture, Consumption and Everyday life in Socialism.

   


 •  

  Breda Luthar

  is Professor at the Department of Media and Communication Studies and since 2006 Head of the Department at Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Slovenia. She graduated in Sociology and received her PhD in Communication Studies at the University of Ljubljana in 1995. She was an exchange graduate student at Westfällische Wilhelms Universität, Münster, Germany  (1987-1988), Visiting fellow at University of Westminster, UK (1992-93), lector at Yale University, USA (1999-2000) and visiting Professor at University of Pitsburgh (2005).  She currently  teaches courses Theories of Media Communication, Seminar in Communication Literature, Consumer Culture and Media and Audiences.

  SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
 • IZBRANA BIBLIOGRAFIJA:

  LUTHAR, Breda and Andreja TRDINA.  Nation, gender, class: celebrity culture and the performance of Identity in the Balkans. Accepted for publiction, to be published in Slavic Review in 2015.

  LUTHAR, Breda. Moda in razred: ustvarjanje meja in uprizarjanje razlik. V M. Pušnik, E. Fajt, Moda in oblačična kultura. Aristej, Maribor 2014.

  LUTHAR, BREDA. Popularna kultura in razredne distinkcije v Sloveniji: simbolne meje v egalitarni družbi. Družboslovne razprave 2012, vol. 28, no. 1, str. 13-38.

   LUTHAR, Breda in JONTES, Dejan (ur.),  Mediji in občinstva. FDV, Ljubljana 2012.

   LUTHAR, Breda, KROPIVNIK, Samo. Class, cultural capital, and the mobile phone. Sociol. čas., 2011, vol. 47, no. 6, str. 1091-1118,

   LUTHAR, Breda. People just like us : political celebrity and creation of national normality. Cultural studies, Sep. 2010, vol. 24, no. 5, str. 690-715, fotogr.

   LUTHAR, Breda, PUŠNIK, Maruša. The lure of utopia : socialist everyday spaces. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010, str. 1-33.

   LUTHAR, Breda. Shame, desire and longing for the West : a case study of consumption. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010, str. 341-377.

   LUTHAR, Breda. Proizvodnja slave. (Politika v popularni kulturi). Založba FDV, Ljubljana 2008.

   L UTHAR, Breda. Promotional frame makers and the meaning of the text : the case of The Lord of the rings. V: BARKER, Martin (ur.), MATHIJS, Ernest (ur.). Watching the Lord of the rings : Tolkien's world audiences, (Media and culture, vol. 3). New York [etc.]: P. Lang, cop. 2008, pp. 59-68.

   LUTHAR, Breda. Community of Sameness: political celebrity and the creationof the national ordinary. V: HIPFL, Brigitte (ur.), HUG, Theo (ur.). Media communities. Münster [etc.]: Waxmann, 2006, pp. 143-165.

   LUTHAR, Breda. Remembering socialism : on desire, consumption and surveillance. Journal of consumer culture, July 2006, vol. 6, no. 2, pp. 229-259.

   LUTHAR, Breda in TIVADAR, Blanka. Food, ethics and aesthetics. Appetite, 2005, no. 44, pp. 215-233.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Osebna bibliografija