Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Andreja Vezovnik, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-315
  Email: is.jl-inu.vdf@kinvozev.ajerdna
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure: Sreda od 12.00 do 13.30.

  Prosim za najavo preko e-pošte.

  Pridržujem si pravico do spremembe terminov. 

  Hvala za razumevanje!


  Prostor:
  C 205
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Analiza medijskih diskurzov
  Medijska kritika

  Podiplomski študij
  Hrana in diskurz
  Magistrski seminar
  Magistrsko delo KOM-MKŠ
  Ekspertna področja:

  Medijske študije, študije hrane in prehranjevanja, kritično jezikoslovje, kritična politična teorija, sociologija vsakdanjega življenja, migracija.

 • https://www.youtube.com/watch?v=luY26B7YKwE https://www.youtube.com/watch?v=1iCvpYPWUeE https://www.youtube.com/watch?v=5oLSnCweJ7M
 • Izr. Prof. Dr. Andreja Vezovnik je na Fakulteti za družbene vede zaposlena od leta 2005. Najprej kot mlada raziskovalka, nato kot asistentka in raziskovalka z doktoratom, kasneje kot docentka in trenutno kot izredna profesorica.

  V okviru Centra za socialno psihologijo je ves čas aktivno sodelovala pri izvedbi in vodenju številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Je članica organizacijskega odbora EuStory: History Network for Young Europeans, bivša članica organizacijskega odbora in koordinatorica teoretične sekcije Memefesta: mednarodnega festivala družbeno odzivnega komuniciranja. Bila je urednica revije Družboslovne razprave (2015-2018). Svoje delo vseskozi aktivno predstavlja na številnih relevantnih domačih in mednarodnih konferencah, kolokvijih in simpozijih. Organizirala je tudi panele na mednarodnih konferencah Interpretative policy analysis. Od leta 2005 je soizvajalka predmetov na prvi, drugi in tretji stopnji na FDV, na Univerzi v Oslu, na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, UL ter na Univerzi v Podgorici. Večkrat je kot asistentka sodelovala na poletni šoli ECPR- Summer School in Social Science Data Analysis and Collection. Na povabilo zasluženega profesorja Ernesta Laclaua je v študijskem letu 2008/09 gostovala kot 'visiting scholar' na Northwestern University v ZDA kjer je sodelovala s prof. Laclauom in oddelkom za Communication Studies. Do sedaj je Andreja Vezovnik samostojno objavila več recenzij, mednarodnih in domačih izvirnih znanstvenih člankov, znanstveno monografijo Diskurz, urejala je tematske sklope v uglednih revijah, je tudi soavtorica dveh znanstvenih monografiji. Kot vodja je vpeta v projekte na temo migracije, zdravja, hrane in analize medijskih diskurzov. Vrsto let je bila aktivna soustvarjalka platforme Antifa seminar in predsednica Visokošolskega sindikata Slovenije na FDV (2019-2020). V študijskem letu 2021-22 je bila Fulbrightova štipendistka na University of Colorado Boulder, kjer se je ukvarjala s študijami hrane in raziskovanjem diskurzov o prihodnosti mesa. Od leta 2022 je članica strateškega sveta za prehrano pri predsedniku vlade RS. Je tudi soustanoviteljica mednarodne mreže FoodKom in članica organizacijskega odbora mednarodne konference Food & Communication.  

  Od leta 2004 je ena izmed vodilnih članic in soustanoviteljic performativne skupine Bitnamuun, ki deluje v okviru KUD Ponor in je soavtorica in performerka več deset plesno-gibalnih predstav in performansov ter kratkih plesnih filmov ter soustvarjalka in performerka večkrat nagrajenega igranega dokumentarnega filma Motions to promised lands.

 • Osebna bibliografija za obdobje 2004-2019


  ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

  1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. VEZOVNIK, Andreja. Securitizing migration in Slovenia : a discourse analysis of the Slovenian refugee situation. Journal of immigrant & refugee studies : international, national, and regional theory, research, and practice. 2018, vol. 16, no. 1/2, str. 39-56. ISSN 1556-2948. DOI: 10.1080/15562948.2017.1282576. [COBISS.SI-ID 34769501], [JCR, SNIP, WoS do 11. 8. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]
  2. VEZOVNIK, Andreja, ŠARIĆ, Ljiljana. Subjectless images : visualization of migrants in Croatian and Slovenian public broadcasters' online news. Social semiotics. 2018, vol. , no. , 23 str., ilustr. ISSN 1035-0330. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10350330.2018.1541117, DOI: 10.1080/10350330.2018.1541117. [COBISS.SI-ID 35928669], [JCR, SNIP, Scopus do 15. 12. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
  3. VEZOVNIK, Andreja. Otherness and victimhood in the tabloid press : the case of the "refugee crisis" in "Slovenske novice". Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 45, str. 121-135. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 34712413], [SNIP, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3]
  4. KAMIN, Tanja, VEZOVNIK, Andreja. Slovenia's socialist superwoman : feeding the family, nourishing the nation. Feminist review. Nov. 2017, vol. 117, no. 1, str. 79-96. ISSN 0141-7789. DOI: 10.1057/s41305-017-0091-6. [COBISS.SI-ID 35520093], [JCR, SNIP, WoS do 20. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 5. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
  5. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Constructing class, gender and nationality in socialism : a multimodal analysis of food advertisements in the Slovenian magazine Naša Žena. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2016, letn. 53, št. 6, str. 1327-1343, 1509, ilustr. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 34576989], [SNIP]
  6. VEZOVNIK, Andreja. Ex-Yugoslavian immigrant workers in Slovenia : between Balkanization and victimization. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 41, str. 11-22. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 38035245], [SNIP, Scopus do 27. 6. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
  7. VEZOVNIK, Andreja. Balkan immigrant workers as Slovenian victimized heroes. Slavic review : American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. [Print ed.]. summer 2015, vol. 74, no. 2, str. 244-264. ISSN 0037-6779. [COBISS.SI-ID 33388381], [JCR, SNIP, WoS do 2. 7. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 28. 12. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 3]
  8. VEZOVNIK, Andreja. Slovenski predlog Družinskega zakonika in njegovi politični argumenti. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1191-1211, 1248, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_Vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 584447], [SNIP, Scopus do 28. 9. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
  9. VEZOVNIK, Andreja. Children whose first language is not Slovenian in the Slovenian educational system : a critical analysis of normalisation. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 23, št. 2, str. 303-316, fotogr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf. [COBISS.SI-ID 32495197], [SNIP, WoS do 3. 6. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 4. 8. 2014: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
  10. BOBNIČ, Robert, VEZOVNIK, Andreja. Diskurz o islamu ali dispozitiv izjav in objekta : primer islamskega versko-kulturnega centra. Časopis za kritiko znanosti. 2013, letn. 40 [i. e. 41], št. 251, str. 34-53, 219-220, 227-228, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 31956573]
  11. VEZOVNIK, Andreja. Representational discourses on the Erased of Slovenia : from human rights to humanitarian victimization. Journal of language and politics. 2013, vol. 12, no. 4, str. 606-625. ISSN 1569-2159. DOI: 10.1075/jlp.12.4.06vez. [COBISS.SI-ID 32586077], [JCR, SNIP, WoS do 14. 10. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 26. 7. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4]
  12. VEZOVNIK, Andreja. The construction of political subjectivity : the case of immigrant workers in Slovenia. Pléyade. 2012, núm. 10, str. 37-66. ISSN 0718-655X. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4171736.pdf. [COBISS.SI-ID 32016733]
  13. VEZOVNIK, Andreja. Kriza pojma političnega predstavništva skozi primer nedržavljanov. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2011, [št] 34, str. 63-76. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 33253421], [JCR, SNIP, WoS do 5. 4. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 11. 1. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
  14. VEZOVNIK, Andreja. "Kaj z razredom?" : postmarksistični obrat v razumevanju razreda. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2011, letn. 48, št. 4, str. 1039-1056, 1077-1078. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_4_Vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 30590557], [SNIP, Scopus do 22. 2. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
  15. VEZOVNIK, Andreja. Kritična analiza političnih diskurzov o izbrisanih v žanrih mnenjske zvrsti. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2010, letn. 26, št. 64, str. 45-62. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 29711709]
  16. VEZOVNIK, Andreja. Svet kronične bolečine kot nezavedni odziv subjekta na družbeni kontekst. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2009, letn. 25, št. 60, str. 27-45. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 28411741]
  17. VEZOVNIK, Andreja. Diskurz : Foucault, Laclau ter zapopadanje dihotomije med diskurzivnim in zunajdiskurzivnim. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. zim. 2009, letn. 20, št. 5/6, str. 25-46. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 29150813]
  18. VEZOVNIK, Andreja. Kritična diskurzivna analiza v kontekstu sodobnih diskurzivnih teorij. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2008, letn. 24, št. 57, str. 79-96. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 27197021]
  19. VEZOVNIK, Andreja. Diskurzivna konstrukcija slovenske nacionalne identitete : analiza časopisnih političnih komentarjev v obdobju vstopanja Slovenije v Evropsko unijo. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17, št. 2, str. 469-483. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1395923], [WoS do 9. 7. 2015: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4]
  20. VEZOVNIK, Andreja. Diskurzi o očetovstvu v slovenskih starševskih revijah : kritična analiza diskurza. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-apr. 2007, letn. 44, št. 1/2, str. 191-208. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20071-2_Vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 26125917]
  21. VEZOVNIK, Andreja. Pogled na (žensko) samodisciplino skozi koncepta oblasti in užitka : poskus premostitve pojmovanja disciplinirajoče oblasti k pojmovanju subjekta, za katerega se predvideva da uživa. Časopis za kritiko znanosti. 2006, let. 34, št. 225, str. 219-230. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 25652317]

  1.04 Strokovni članek

  22. VEZOVNIK, Andreja, BOBNIČ, Robert. Islamski verski in kulturni center : fantazmatska logika v esencialistični paradigmi. Tribuna : študentski časopis. okt. 2013, letn. 54, št. 6, str. 29-28. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 32584797]
  23. VEZOVNIK, Andreja. Privatno javno skupno : in neka L.J.U.B.E.Z.E.N. Tribuna : študentski časopis. 15. maj 2012, letn. 53, št. 5, str. 30-31. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 31311965]
  24. VEZOVNIK, Andreja, BOBNIČ, Robert. O krizi političnega predstavništva. Tribuna : študentski časopis. 15. apr. 2011, letn. 52, št. 4, str. 4-5. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 30485853]

  1.05 Poljudni članek

  25. VEZOVNIK, Andreja. Preživljavanje fašizma u suvremenoj Europi. MMSU novine. lip. 2015, [god.] 1, [br.] 2, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 33392477]

  1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

  26. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. The future of food : a social scientific perspective on the problem of meat. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 60-63. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 36428381]
  27. VEZOVNIK, Andreja. The securitization of "refugee crisis" in Slovenia : a critical discourse analysis of governmental speech on Slovenian public TV news. Global Governance Programme. 21 str. http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/wp-content/uploads/2016/04/Vezovnik_Securitization-of-Refugee-Crisis.pdf. [COBISS.SI-ID 34003549]
  28. VEZOVNIK, Andreja. Discourses on 'the Balkans' and the post-socialist identification politics of Slovenia. V: Rethinking political frontiers and democracy in a new world order. Roskilde: Department of Society and Globalisation, Roskilde University. 2008, 12 str. http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 27577949]

  1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

  29. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Mikropolitike hrane v (post)socializmu : multimodalna analiza prehranskih oglasov v reviji Naša žena. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 19-20. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35197021]
  30. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Is there something like socialist food? : a critical discourse analysis of food consumption directives in the Slovenian life-style magazine Naša Žena. V: FODOR, Alexandra (ur.). Abstract book. Budapest: Eötvös Loránd University, 2014. http://cadaad2014.elte.hu/dokumentumok/Abstract%20Book%201%20September.pdf. [COBISS.SI-ID 32939101]
  31. VEZOVNIK, Andreja. Political (de-)subjectivation : the Slovenian case of the erased. V: Discourse and policy practices : politics - legitimacy - power. [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 29615197]
  32. HLEBEC, Valentina, KAVČIČ, Matic, FILIPOVIČ HRAST, Maša, VEZOVNIK, Andreja. Strategije shajanja s socialno izključenostjo pri starih ljudeh. V: 25. sociološko srečanje "Družba, kriza, razvoj" : povzetki prispevkov. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 18. - 20. nov. 2010. Str. 3. [COBISS.SI-ID 29976669]
  33. VEZOVNIK, Andreja. Technology vs nature dichotomy and its ideological effects on food consumption practices in everyday life : the case of socialist and post-socialist Slovenia. V: Capitalism, faith, nature. Colchester: Department of Government, University of Essex. http://www.essex.ac.uk/government/critical%20political%20theory%20conference/Panels%20and%20abstracts%20mk5.pdf. [COBISS.SI-ID 27427165]
  34. VEZOVNIK, Andreja. The role of the 'other' in the construction of Slovenian national identity : an analysis of newspaper commentaries on Slovenian integration in EU and NATO. V: The construction of "us" and "them" : discourses of populism and nationalism, University of Helsinki, 7-8 September 2007 : an international interdisciplinary conference organised with the support of the Academy of Finland, University of Jyväskylä and the University of Helsinki (Department of Government, Aleksanteri Institute and Collegium Helsinki). [Helsinki]: University of Helsinki, [2007]. Str. 18. [COBISS.SI-ID 26542685]
  35. VEZOVNIK, Andreja. Kronična bolečina kot telesna deviacija in/ali odpor. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). Družba med solidarnostjo in tekmovalnostjo. 22. slovensko sociološko srečanje 2007, Ptuj, 19.-20. oktober 2007. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2007. Str. 27. Novice SSD, letn. 22, št. 1. http://www.sociolosko-drustvo.si/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=27. [COBISS.SI-ID 26656093]
  36. VEZOVNIK, Andreja. The construction of Slovenian national identity : an analysis of newspaper commentaries on Slovenian integration in EU and NATO. V: Political linguistics, Warsaw, 13 - 15 September 2007 : [book of abstracts]. Warsaw: Institute of Applied Linguistics, 2007. Str. 124-125. [COBISS.SI-ID 26542173]

  1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

  37. URŠIČ, Matjaž, VEZOVNIK, Andreja. Mestno središče kot kulturni kapital srednjega sloja? - Primer ukinjanja AKC Metelkova kot poskus institucionalizacije alternativnih prostorov kulture. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji. 21. slovensko sociolo ko sre anje 2006, Murska Sobota, 17.-18. november 2006. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2006. Str. 20. Novice, izr. št. http://www.sociolosko-drustvo.si/images/stories/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 25701981]

  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  38. VEZOVNIK, Andreja, TOMINC, Ana. Potica : the leavened bread that reinvented Slovenia. V: ICHIJO, Atsuko (ur.). The emergence of national food : the dynamics of food and nationalism. London; New York: Bloomsbury Academic, 2019. Str. 39-50. ISBN 978-1-3500-7413-2, ISBN 1-3500-7413-6. [COBISS.SI-ID 36060253]
  39. VEZOVNIK, Andreja. Metode analize diskurza. V: ULE, Mirjana (ur.), KAMIN, Tanja (ur.), ŠVAB, Alenka (ur.). Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. Str. 147-161. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 35666269]
  40. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Kako smo skuhali socializem? : multimodalna analiza prehranskih oglasov v reviji Naša žena. V: ULE, Mirjana (ur.), KAMIN, Tanja (ur.), ŠVAB, Alenka (ur.). Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. Str. 244-257, ilustr. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 35667549]
  41. VEZOVNIK, Andreja. Migranti v tabloidu Slovenske novice : kritična analiza diskurza. V: ULE, Mirjana (ur.), KAMIN, Tanja (ur.), ŠVAB, Alenka (ur.). Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. Str. 258-273. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 35667805]
  42. KAMIN, Tanja, VEZOVNIK, Andreja, JAPELJ, Pavlina. Somewhere over the rainbow : cooking a Slovenian path to a "better" future. V: VODEB, Oliver. Food democracy : critical lessons in food, communication, design and art. Bristol; Chicago: Intellect, 2017. Str. 222-239. Socially responsive communication, design and art. ISBN 978-1-78320-796-1. [COBISS.SI-ID 35077981]
  43. TRDINA, Andreja, VEZOVNIK, Andreja. Moralne meje : razred in strukturiranje polja vrednot in političnih stališč. V: LUTHAR, Breda (ur.). Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014. Str. 31-65, ilustr. ISBN 978-961-235-673-6. [COBISS.SI-ID 32657245]
  44. VEZOVNIK, Andreja. Krekism and the construction of Slovenian national identity : newspaper commentaries on Slovenia's European Union integration. V: ŠARIĆ, Ljiljana (ur.). Contesting Europe's eastern rim : cultural identities in public discourse. Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, cop. 2010. Str. 125-142. Multilingual matters, 143. ISBN 978-1-84769-324-2, ISBN 1-84769-324-5, ISBN 978-1-84769-325-9, ISBN 1-84769-325-3. [COBISS.SI-ID 29972317], [Scopus do 23. 8. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]
  45. TIVADAR, Blanka, VEZOVNIK, Andreja. Cooking in socialist Slovenia : housewives on the road form a bright future to an idyllic past. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010. Str. 379-405. ISBN 978-0-9844062-3-4. [COBISS.SI-ID 29541213]

  1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

  46. VEZOVNIK, Andreja. Reece Jones: Nasilne meje: begunci in pravica do gibanja : Ljubljana: Založba *cf., 2017. Prevod, Ana Kralj. ISBN: 978-961-257-085-9, 20 EUR. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2019, letn. 35, št. 90, str. 113-115. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 36180829]
  47. VEZOVNIK, Andreja. Polona Sitar: "Ne le kruh, tudi vrtnice!" Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji : Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 419 strani (ISBN 978-961-05-0005-6), 25 EUR. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2018, letn. 34, št. 88, str. 144-146. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 35931229]
  48. VEZOVNIK, Andreja. Social inequalities and discontent in Yugoslav socialism : ed. Roy Archer, Igor Duda, and Paul Stubbs. Southeast European Studies. London: Routledge, 2016. XII, 198 pp. Notes. Bibliography. Index. Tables. $149.95, hard bound. Slavic review : American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. [Print ed.]. 2018, vol. 77, no. 1, str. 230-232. ISSN 0037-6779. DOI: 10.1017/slr.2018.31. [COBISS.SI-ID 35572317], [JCR, SNIP, WoS do 12. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
  49. VEZOVNIK, Andreja. Jernej Mlekuž: Burek.si?! koncepti/recepti. Ljubljana: Studia humanitatis, zbirka Varia, 2008. 202 strani (ISBN 978-961-6262-90-3), 22 evrov. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2010, letn. 26, št. 65, str. 98-100. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/druzboslovnerazprave/pdfs/dr65vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 30035805]
  50. VEZOVNIK, Andreja. M. M. Bahtin / V. N. Vološinov, J. V. Stalin, R. Williams: Marksizmi in jezikoslovje. Ljubljana: Društvo za sodobno družbenopolitično polemiko - Agregat, 2005. 143 strani (ISBN 961-238-573-4), 6,26 evrov : prevod Ana Geršak, Jernej Habjan, Ana Jereb, Gal Kirn, Marko Kržan, Matjaž Šprajc. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2007, letn. 23, št. 54, str. 127-129. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 26217821]
  51. VEZOVNIK, Andreja. Karmen Erjavec in Melita Poler Kovačič: Kritična diskurzivna analiza novinarskih prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 169 strani (ISBN 978-961-235-266-0), 20 evrov. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2007, letn. 23, št. 56, str. 113-115. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 26990429]
  52. VEZOVNIK, Andreja. Boštjan Šaver: Nazaj v planinski raj - Alpska kultura slovenstva in mitologije Triglava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Knjižna zbirka Kult, 2005. 326 strani (ISBN 961-235-216-X), 4.900 SIT. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2006, letn. 22, št. 53, str. 119-121. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 25887837]
  53. VEZOVNIK, Andreja. Peter Stanković: Politike popa: uvod v kulturne študije, Fakulteta za družbene vede, Knjižna zbika Maklen, Ljubljana 2006, str. 198. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2006, letn. 43, št. 5/6, str. 877-879. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065-6_Vezovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 25649757]
  54. VEZOVNIK, Andreja. Leszek Kołakowski: Mini predavanja o maksi zadevah. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Claritas, 2004 314 strani (ISBN 961-6446-78-9), 4.650 SIT : prevod Jana Unuk, spremna beseda Janez Juhant. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. avg./dec. 2005, letn. 21, št. 49/50, str. 328-331. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr49-50Vezovnik.PDF. [COBISS.SI-ID 24579933]

  1.20 Predgovor, spremna beseda

  55. VEZOVNIK, Andreja. Introduction to the thematic section. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 45, str. 99-103. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 34712669], [SNIP]
  56. VEZOVNIK, Andreja, ŠARIĆ, Ljiljana. Introduction : constructing Balkan identity in recent media discourses. Slavic review : American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. [Print ed.]. summer 2015, vol. 74, no. 2, str. 237-243. ISSN 0037-6779. [COBISS.SI-ID 33388125], [JCR, SNIP]

  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


  2.01 Znanstvena monografija

  57. HLEBEC, Valentina, KAVČIČ, Matic, FILIPOVIČ HRAST, Maša, VEZOVNIK, Andreja, TRBANC, Martina. Samo da bo denar in zdravje : življenje starih revnih ljudi. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 113 str., ilustr., tabele. Knjižna zbirka Ost, 08. ISBN 978-961-235-402-2. [COBISS.SI-ID 252141056]
  58. VEZOVNIK, Andreja. Diskurz. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009. 232 str. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-387-2. [COBISS.SI-ID 249062400]
  59. RENER, Tanja, HUMER, Živa, ŽAKELJ, Tjaša, VEZOVNIK, Andreja, ŠVAB, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 240 str., ilustr., zvd. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-339-1. [COBISS.SI-ID 241659904]

  2.02 Strokovna monografija

  60. STROPNIK, Nada, KUMP, Nataša, FILIPOVIČ HRAST, Maša, HLEBEC, Valentina, VEZOVNIK, Andreja, KAVČIČ, Matic. Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva : projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v letu 2006. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja: = Institute for Economic Research, 2010. 135 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6543-73-6. [COBISS.SI-ID 250325760]

  2.05 Drugo učno gradivo

  61. VEZOVNIK, Andreja. Teorije medijev in komuniciranja : študijsko gradivo za študente magistrskega študija 2. stopnje, ALUO-UL. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2017. 162 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35182173]
  62. VEZOVNIK, Andreja. Študijsko gradivo za raziskovalni seminar - kom : komunikologija, magistrski študij 2. stopnje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35181917]

  2.08 Doktorska disertacija

  63. VEZOVNIK, Andreja. Kritična analiza diskurzivne konstrukcije kolektivnih identifikacij : primer slovenstva : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Vezovnik], 2009. 303 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 28624989]

  2.11 Diplomsko delo

  64. VEZOVNIK, Andreja. Reprezentacija žensk v teletabloidih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vezovnik], 2004. 80, [9] f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vezovnik-Andreja.PDF. [COBISS.SI-ID 23246429]

  2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

  65. VEZOVNIK, Andreja, BERZELAK, Jernej. Opolnomočenost žensk z rakom dojk v Sloveniji : raziskovalno poročilo v okviru programa Roza - Razvojni program za opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo, 2019. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36202333]
  66. ULE, Mirjana, VEZOVNIK, Andreja. High-level governance analysis : national report Slovenia (WP7). [Ljubljana: Faculty of Social Sciences], 2012. 74 f. [COBISS.SI-ID 31142493]
  67. HLEBEC, Valentina, KOLARIČ, Zinka, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MALI, Jana, VEZOVNIK, Andreja. Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim prebivalcem. [S. l.: s. n., 2010?]. 129 f., tabele. [COBISS.SI-ID 29243485]
  68. RENER, Tanja, ŠVAB, Alenka, ŽAKELJ, Tjaša, HUMER, Živa, VEZOVNIK, Andreja. Novi trendi v starševstvu : analiza očetovstva in predlogi za izboljšave družinske politike na tem področju : končno poročilo za aplikativni projekt. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo, 2008. 125 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27551837]
  69. PINTER, Andrej, PAJNIK, Mojca, LENARDIČ, Špela, VEZOVNIK, Andreja, SEDMAK, Mateja, PODOVŠOVNIK, Eva. Oblikovanje spornih tem v javnosti : metodološki korektiv longitudinalnega anketnega raziskovanja na podlagi uporabe analize besedil in procesne teorije javnega mnenja : končno poročilo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2005. [298] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 925651]

  2.13 Elaborat, predštudija, študija

  70. VEZOVNIK, Andreja. Opisna analiza medijskih okvirov darovanja organov : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo, 2017. 34 str. [COBISS.SI-ID 35917661]
  71. ULE, Mirjana, ŠVAB, Alenka, RAZPOTNIK, Špela, VEZOVNIK, Andreja, ŽAKELJ, Tjaša, ŽIVODER, Andreja. Exploring educational trajectories of 9th grade students in Slovenia : national case study report (WP6). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2012. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30991709]
  72. PINTER, Andrej, VEZOVNIK, Andreja, BEGUŠ, Ines, LUŽNIK, Boštjan, ŠAV, Reka, TOTH, Tomi, VRTOVEC, Leon. Metodološke osnove za analizo avdio vizualnih medijev : raziskava: Pojav "bodi tiho". Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2005/2006. F. 65-95, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1041619]
  73. PINTER, Andrej, PLAZAR MLAKAR, Manca, SEDMAK, Mateja, PODOVŠOVNIK, Eva, KORDEŠ, Ljubica, BIBICA, Nika, KRALJ, Ana, BUGARIČ, Boštjan, VEZOVNIK, Andreja, JAKOMIN, Jasmina. Mnenja prebivalcev Kopra in okolice o prostorskem razvoju v MOK : končno poročilo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2005. 117, CL str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 899539]

  IZVEDENA DELA (DOGODKI)


  3.11 Radijski ali TV dogodek

  74. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Kultura sramu o kulturi strahu in propad duha koristnosti : oddaja Kulturne novice, Radio Študent, 2. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33811549]
  75. CHARNEY, Noah (intervjuvanec), VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Festivali na polno dogajajo : oddaja Kulturne novice, Radio Študent, 17. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 32940637]
  76. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Seksistično oglaševanje : oddaja Sektor Ž, Radio Študent, 8. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 32610909]
  77. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec), SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo (intervjuvanec), KOMEL, Mirt (intervjuvanec). Multituda : [nočni program, Radio Študent, 22. maj 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31312477]
  78. KAUČIČ, Igor (intervjuvanec), VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Referendumska revizija : [Vroči mikrofon, Radio Slovenija 2, 24. maj 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31312221]
  79. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Pojem reprezentacije v navezavi na nekatere nove oblike političnega izražanja : [nočni program, Radio Študent, 21. 12. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30994013]

  3.14 Predavanje na tuji univerzi

  80. VEZOVNIK, Andreja. Cooking, feeding, and nurturing the nation : flagging nationalism through food discourses : lecture at the Faculty of Humanities, Department of Literature, Area Studies and European Languages, Oslo, 1. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 34430813]
  81. VEZOVNIK, Andreja. A case study of intertextuality : awakening national identity in the late nineteenth century and in the post-communist period : lecture at the University of Oslo, Department of Literature, Area Studies and European Languages, Oslo, June 5th 2014. [COBISS.SI-ID 32934493]
  82. VEZOVNIK, Andreja. A case study of othering : how do ex-Yugoslav immigrants (the Erased, Bosnian Muslims, and South Slavic manual workers) help to construct a European Slovenia? : lecture at the University of Oslo, Department of Literature, Area Studies and European Languages, Oslo, June 6th 2014. [COBISS.SI-ID 32934749]
  83. VEZOVNIK, Andreja. Media and political discourses on the non-citizens of Slovenia : a critical discourse analysis : [lecture at University of Oslo, Oslo, 18 October 2011]. Oslo, 2011. [COBISS.SI-ID 30852189]

  3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

  84. TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija, VEZOVNIK, Andreja. Symbolic news photography as empty signifier : depicting migration on Rtvslo.si : presentation at the Colloquium Discourse Theory: Ways Forward, Brussels, 7. - 8. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36049501]
  85. TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija, VEZOVNIK, Andreja. Symbolic photographs in news : floating signifiers and beyond : presentation at the ECREA TWG Visual Cultures Conference, Ljubljana, 4. - 6. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 36306013]
  86. VEZOVNIK, Andreja. Micro-algae & biopolitics : an exploration of discourses on the future of food : presentation at the 1st Biennial Conference on Food and Communication, Edinburgh, 6 - 7 September 2018. [COBISS.SI-ID 35816285]
  87. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Micro-algae & biopolitics : an exploration of discourses on the future of food : presentation at the 5th International FoodKom Seminar, Stockholm, August 30 - 31, 2018. [COBISS.SI-ID 35816541]
  88. VEZOVNIK, Andreja, ŠARIĆ, Ljiljana. Symbolic absences : Visualization of migrants in Croatian and Slovenian public broadcasters' online news : presentation at the Workshop Erratic Bodies, Transitional Borders, and Recent Migration in Europe: Representation and Identity Negotiations in Public Discourse, Literature, and the Arts, September 27th - 28th 2018, ILOS, University of Oslo. [COBISS.SI-ID 35816029]
  89. KAMIN, Tanja, VEZOVNIK, Andreja. Hope you like algae, because it's going to be in everything you eat : a multimodal analysis of discourses on micro-algae and food technology : presentation at the 3rd FoodKom Seminar, Ljubljana, 11 - 12 September, 2017. [COBISS.SI-ID 35141725]
  90. KAMIN, Tanja, VEZOVNIK, Andreja, JAPELJ, Pavlina. Food, identity and transition : presentation at the 2nd FoodKom-Meeting, Ljubljana, 16 - 17 June, 2016. [COBISS.SI-ID 34103645]
  91. KAMIN, Tanja, VEZOVNIK, Andreja. Food in transition: health and tradition. Discourse analysis of food-related texts in the Slovenian life-style magazine Naša žena : presentation at the Symposium: Mediatization of Food and the Meal Experience, Örebro, 11 - 12 September, 2015. [COBISS.SI-ID 33811805]
  92. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Is there something like socialist food? : a critical discourse analysis of food consumption directives in the Slovenian life-style magazine Naša žena : presentation at the Conference Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines, Budapest, 1 - 3 September 2014. [COBISS.SI-ID 32935005]
  93. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Is there such thing as socialist food? : a textual analysis of food consumption directives in the Slovenian life-style magazine Naša žena : presentation at the Symposium Food for Thought: Culture and Cuisine in Russia & Eastern Europe, 1800 - Present, February 7th & 8th, 2014, Austin, Texas. [COBISS.SI-ID 32585565]
  94. VEZOVNIK, Andreja, ULE, Mirjana. Non-citizen and immigrant children in Slovenian educational system : a critical analysis of governmentality techniques and discourses on integration : [paper presented at the 7th Interpretive Policy Analysis Conference, Tilburg, July 5th - 7th 2012]. Tilburg, 2012. [COBISS.SI-ID 31382109]
  95. VEZOVNIK, Andreja. Political representation and the logic of counter-hegemonic political articulation : the case of IWW (Invisible Workes of the World) : [paper presented at the 6th International Conference in Interpretive Policy Analysis, Cardiff, June 23 - 25, 2011]. Cardiff, 2011. [COBISS.SI-ID 30485597]
  96. VEZOVNIK, Andreja. The role of hegemony in the process of political representation and political subjectivation of non-citizens : [paper presented at Eleventh Essex Conference in Critical Political Theory, University of Essex, 15-17 June 2011]. Colchester, 2011. [COBISS.SI-ID 30485341]
  97. VEZOVNIK, Andreja. Heterogeneity, subjectivation and political representation : Agamben vs. Laclau : [paper presented at Tenth Essex Conference in Critical Political Theory, University of Essex, 16-18 June 2010]. Colchester, 2010. [COBISS.SI-ID 29607005]
  98. VEZOVNIK, Andreja. Political (de-)subjectivation : the Slovenian case of the erased : [paper presented at 5th International Conference in Interpretive Policy Analysis, Grenoble, June 23-25, 2010]. Grenoble, 2010. [COBISS.SI-ID 29608029]

  3.25 Druga izvedena dela

  99. VEZOVNIK, Andreja, KAMIN, Tanja. Kako smo skuhali in pojedli socializem : narativi o hrani v reviji Naša žena : predavanje, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 8. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 35166813]
  100. LUTHAR, Oto (diskutant), ROZMAN, Andrej (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), VIDEMŠEK, Boštjan (diskutant), TROHA, Tadej (diskutant), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant). Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti? : javni posvet, ki ga organizirata ZRC SAZU in Mirovni inštitut, Atrij ZRC, Ljubljana, 2. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 34769757]
  101. SPLICHAL, Slavko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), VEZOVNIK, Andreja (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), GRIZOLD, Anton (diskutant), MATAJC, Vanesa (diskutant), VELIKONJA, Mitja (diskutant), GYÖRKÖS, József (diskutant), ANTIĆ GABER, Milica (diskutant). Znanstvena odličnost in revijalni tisk : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35195485]
  102. MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, VEZOVNIK, Andreja, VIDMAR, Ksenija H. Refugees in the Slovene media : presentation of thematic issue of the journal Two Homelands : presentation at the Ljubljana MEFRO Workshop European Memory in the Making: Refugees and Global Expulsions, 26. - 27. October 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40461869]
  103. VEZOVNIK, Andreja. Balkanski migrantski delavec kot slovenski žrtveni junak : predstavitev na izobraževalnem seminarju, Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, Ljubljana, 1. in 2. julij 2015. [COBISS.SI-ID 33408861]
  104. VEZOVNIK, Andreja, REČNIK, Gorazd. Begunci v medijih : prepoznajmo probleme in spremenimo poročanje : delavnica na prireditvi Proti kulturi strahu, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33811293]
  105. VEZOVNIK, Andreja. Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode v družboslovju : predstavitev na seminarju Raziskovalne naloge pri zgodovini in drugih družboslovnih predmetih, Ljubljana, 20. 8. 2014. [COBISS.SI-ID 32939869]
  106. ERMAN, Miha (intervjuvanec), VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Pogovor z avtorji po premieri filma Motions to promised lands / Premiki v obljubljene dežele : okrogla miza na Festivalu migrantskega filma, Ljubljana, 17. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 32943965]
  107. VEZOVNIK, Andreja. Pojmovanje spomina in spominjanja v družboslovju : predstavitev na seminarju Raziskovalne naloge pri zgodovini in drugih družboslovnih predmetih, Ljubljana, 20. 8. 2014. [COBISS.SI-ID 32940125]
  108. VEZOVNIK, Andreja. Tekst v kontekstu : Literatura v postprodukciji, Ljudska knjižnica Metlika, 5. november 2013. Metlika, 2013. [COBISS.SI-ID 32290141]
  109. KURNIK, Andrej (intervjuvanec), VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Okrogla miza Skupno - onstran javnega in privatnega? : [Cafe Open, Ljubljana, 6. 6. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31312733]
  110. VEZOVNIK, Andreja. Tekst v kontekstu : [predavanje na izobraževalno raziskovalnem seminarju Literatura v postprodukciji, Mestna knjižnica Izola, 19. november 2012]. Izola, 2012. [COBISS.SI-ID 31637085]
  111. RAUNIG, Gerald (intervjuvanec), KURNIK, Andrej (intervjuvanec), VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec), et al. Okrogla miza Revolucija : [Socialni center Rog, Ljubljana, 8. 2. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30147421]
  112. VEZOVNIK, Andreja. Tekst vs. kontekst : [predavanje na izobraževalno raziskovalnem seminarju Literatura v postprodukciji, Mestna knjižnica Grosuplje, 27. oktober 2011]. Grosuplje, 2011. [COBISS.SI-ID 30852957]
  113. VEZOVNIK, Andreja. Večni fašizem v množičnih medijih : [predavanje na AntiFa seminarju, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 5. april 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30488925]
  114. VEZOVNIK, Andreja, BOBNIČ, Robert. Analiza konstrukcije imigranta v novinarskih diskurzih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede - Dan antifašizmov na FDV: "Tu je vse živo", 18. maj 2010. [COBISS.SI-ID 30055261]
  115. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec). Diskurz : [Gogin salon, Atrij knjigarne Goga, Novo mesto, 10. 6. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 29607517]
  116. VEZOVNIK, Andreja (intervjuvanec), DRAGOŠ, Srečo (intervjuvanec). Okrogla miza Moralna panika in družinski zakonik : [Cafe Open, Ljubljana, 12. 10. 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29769565]
  117. VEZOVNIK, Andreja. Tekst vs. kontekst : [predavanje na izobraževalnem seminarju Literatura v postprodukciji, Galerija Simulaker, Novo mesto, 11. 12. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 30147933]
  118. VEZOVNIK, Andreja, BOBNIČ, Robert. Tribuna : [Gogin salon, Atrij knjigarne Goga, Novo mesto, 27. 5. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 29607773]
  119. VEZOVNIK, Andreja. Politike identifikacije v postsocialistični Sloveniji : [predavanje v Cafe Open, Ljubljana, 24. 3. 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29607261]
  120. VEZOVNIK, Andreja. Social heterogeneity and political representation: the case of the erased. Ljubljana: Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in Znanstvenoraziskovalni center SAZU; Interkulturni študiji. Primerjalni študij idej in kultur filozofski modul Transformacije moderne misli - Filozofija, psihoanaliza, kultura: Kolokvij Emancipation and Populism, 15. feb. 2009. [COBISS.SI-ID 28197469]

  SEKUNDARNO AVTORSTVO


  Urednik

  121. SMIS, Stefaan (urednik), DUCHATEAU, Aurelie (urednik), DUARTE, Alexandra (urednik), MOČNIK, Nena (urednik), VEZOVNIK, Andreja (urednik). Promoting core higher education values : perspectives from the field : e-handbook in the framework of the Academic Refuge Project. [Brussels: UNICA, 2019]. http://www.unica-network.eu/sites/default/files/e-handbook_final.pdf. [COBISS.SI-ID 36202845]
  122. Družboslovne razprave. VEZOVNIK, Andreja (član uredniškega odbora 2010-2011, 2018, področni urednik 2009-2014, urednik 2015-2017). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovne-razprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
  123. I-LanD journal. VEZOVNIK, Andreja (gostujoči urednik 2018). Napoli: Paolo Loffredo Iniziative Editoriali. ISSN 2532-6368. [COBISS.SI-ID 35999581]
  124. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. VEZOVNIK, Andreja (gostujoči urednik 2013). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije; = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia; = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 71952128]

  Oseba, ki intervjuva

  168. BRAIDOTTI, Rosi (intervjuvanec). Kartografija postčloveškega stanja : intervju z Rosi Braidotti. Tribuna : študentski časopis. 2014, letn. 55, št. 1, str. [4]-[5]. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 32935261]
  169. GRŽINIĆ, Marina (intervjuvanec), BAHOVEC, Eva D. (intervjuvanec), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (intervjuvanec). Migrant ali nomad? (De)subjektivacija skozi prakso in procese sodobnih migracij : Antifa seminar, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2. april 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32018013]
  170. MLEKUŽ, Jernej (intervjuvanec). Burek.si : Gogin salon : [debatni večer, Atrij knjigarne Goga, 1.VII.2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 31453741]
  171. TRUŠNOVEC, Gorazd (intervjuvanec). Ekran : literarno-humanistični večer : [Gogin salon, Atrij knjigarne Goga, Novo mesto, 23. 8. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 29767773]
  172. KOPAČ, Andreja (intervjuvanec). Izčrpavajoči ples (Andre Lepecki) : večer humanistike in umetnosti : [Gogin salon, Atrij knjigarne Goga, Novo mesto, 9. 9. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 29768285]
  173. VIDNJEVIČ, Marko (intervjuvanec). Josip Broz Tito, grandiozni narcis : večer humanistike : [Gogin salon, Atrij knjigarne Goga, Novo mesto, 2. 9. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 29769821]
  174. ŠRIBAR, Renata (intervjuvanec). O pornografiji : večeri humanistike in družboslovja : [Gogin salon, Sokolski dom, Novo mesto, 18. 12. 2010]. Novo mesto, 2010. [COBISS.SI-ID 30147165]

  Recenzent

  175. INNIS, Harold A. Pristranost komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 257 str. Knjižna zbirka Theoria, 4. ISBN 978-961-235-864-8. [COBISS.SI-ID 297659648]

  Diskutant

  176. TODOROVSKI, Ilinka (diskutant), BLAŽIČ, Miha (diskutant), ŽERAK, Mojca (diskutant), PAJNIK, Mojca (diskutant), REČNIK, Gorazd (diskutant). Rasizem in medijski diskurzi o begunski krizi : okrogla miza na Srečanju študentk in študentov medijskih in komunikacijskih študij, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 8. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33814365]

  Osebna bibliografija