Skoči do osrednje vsebine

Center za socialno psihologijo

  • Raziskovalna področja

    Mikropolitike vsakdanjega življenja, študije mladine, študije življenjskih potekov in prehodov, študije družin, študije zdravja in prehranjevalnih navad, študije spolov in seksualnosti, študije diskurza ter socialno psihološke študije

csp_logo1

Center za socialno psihologijo (CSP) je bil ustanovljen leta 1994 in je integralni del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. V okviru CSP se izvajajo temeljni, aplikativni in razvojni raziskovalni projekti analiz procesov, praks in insititucij, ki sodijo v mikrosfere vsakdanjega življenja.

Osnovna raziskovalna usmeritev Centra je kritično in emancipatorno raziskovanje tistih področij, ki so bila dolgo podcenjena v znanstveni in politični javnosti. Teme kot so vsakdanji svet, vsakdanje življenje, življenjski potek so namreč postale šele v zadnjem desetletju pomembne in ponekod prednostne teme družboslovnih znanosti. Refleksivna modernizacija, zlom velikih industrijskih sistemov, svobodni trg, so povzročili, da se kreativni elementi same produkcije v tendenci pomikajo v vsakdanjost, zasebnost, prosti čas, da se ukinja ostra delitev na javnost/zasebnost, delovni/prosti čas, delovno mesto/gospodinjstvo.
Usmeritev k temam vsakdanjega življenja zahteva tudi spremembe metodologije družboslovnega raziskovanja; od kvantitativnih h kvalitativnim metodam; intervjujem, fokusnim skupinam, analizam diskurzov, študijam primerov, biografij, interakcijskih strategij, ki temeljijo na raziskovanju prikrite vsebine in form vsakdanjega ravnanja ali konkretnih življenjskih dogodkov.

Članice Centra sodelujemo tudi v različnih razvojnih projektih, kot so nacionalne strategije socialnega razvoja, izobraževanja in usposabljanja in pri pripravi znanstvenih in strokovnih podlag za različne politike (družinske, socialne, prebivalstvene, izobraževalne, zaposlovalne). Hkrati sodelujemo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za socialno delo. Članice CSP pomembno prispevamo v domačo in mednarodno zakladnico znanja s svojimi objavami v znanstvenih in strokovnih revijah in knjigah, s predstavitvijo referatov na znanstvenih konferencah ter s sodelovanjem v mednarodnih raziskovalnih projektih in mrežah.


Gostovanje profesorja Rossa Gordona

FB_IMG_1678460891113

Pretekli teden smo na Centru za socialno psihologijo gostili profesorja Rossa Gordona s QUT (Queensland University of Technology) (Avstralija). V sklopu gostovanja sta potekala tudi dva javna dogodka. Prvi, Moč socialnega marketinga za reševanje družbenih problemov, v torek, 7. marca 2023, in drugi, predavanje o kritičnem socialnem marketingu, v četrtek, 9. marca 2023.

12. marec 2023 | Obvestila

Vabilo k sodelovanju v raziskavi o prehranskih navadah

IMG_3721

Osebe stare od 18-35 let, ki so v zadnjem letu namenoma omejile vnos mesa (tudi rib), vabimo k sodelovanju v raziskavi Mladi fleksitarijanci kot napovedovalci družbenih sprememb na področju prehranjevalnih navad.

17. maj 2021 | Obvestila

Brez izgovora 2020 – 2022

Screenshot 2021-04-22 at 10.43.32

Na Centru za socialno psihologijo sodelujemo pri projektu »Brez izgovora 2020 – 2022«, ki se izvaja v sklopu programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2020 – 2022, pod okriljem Ministrstva za zdravje, direktorata za javno zdravje in traja od 15. 11. 2019 do 15. 11. 2022.

22. april 2021 | Obvestila

Izšla je prva številka spletnega novičnika za projekt NEWCOMERS

Newcomers Newsletter

V okviru mednarodnega projekta NEWCOMERS (New clean energy communities in a changing European energy system), je izšla prva številka spletnega novičnika. V projektu Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede sodeluje kot partner, nosilka na FDV pa je izr. prof. dr. Tanja Kamin, predstojnica Centra za Socialno psihologijo.

19. maj 2020 | Obvestila

Znanstvena objava

PiT

Članici centra Sinja Čož in Tanja Kamin sta v reviji Progress in Transplantation objavili članek “Systematic Literature Review of Interventions for Promoting Postmortem Organ Donation From Social Marketing Perspective”.

7. april 2020 | Obvestila

ESMC 2018

IMG_2275

V začetku septembra sta se članici centra Tanja Kamin in Sinja Čož udeležili Evropske socialno-marketinške konference v Antwerpu, Belgiji.

5. oktober 2018 | Obvestila
 

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. januar 2022 - 31. december 2027

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. januar 2017 - 31. december 2021

Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Mirjana Ule | Trajanje projekta: 1. januar 2013 - 31. december 2016

CRP V3-2331 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje ARRS del

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. april 2024

CRP V3-2331 Zaviralni in spodbujevalni dejavniki odziva odrasle populacije na preventivni program in program krepitve zdravja Skupaj za zdravje MZ del

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. april 2024

TAP J5-4578 Vsakdanje življnje in življenjski potek starih ljudi, ki živijo v revščini

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. oktober 2022 - 30. september 2025

Mlada raziskovalka Dora Matejak

Nosilec projekta: asist. Dora Matejak | Trajanje projekta: 1. oktober 2021 - 30. september 2025

MP-TRANS BUDDY Building the Capacity of Transgender People to Respond to the need of Transgender Youth in Accessing Gender Confirmation Healthcare

Nosilec projekta: asist.dr. Nina Perger | Trajanje projekta: 1. oktober 2020 - 31. marec 2021

EU/H2020: NEWCOMERS - New clean energy communities in a changing European energy system

Nosilec projekta: prof.dr. Tanja Kamin | Trajanje projekta: 1. junij 2019 - 31. maj 2022

EU/E+/SP-HE: ACADEMIC REFUGE - Strategic Partnership to Promote Core Academic Values and Welcome Refugees and Threatened Academics to European Campuses

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Andreja Vezovnik | Trajanje projekta: 1. september 2016 - 31. avgust 2019

EU/FP7: GOETE - Governance of Educational Trajectories in Europe (Access coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective)

Nosilec projekta: zasl.prof.dr. Mirjana Ule | Trajanje projekta: 1. januar 2010 - 31. december 2012