prof. dr. Alenka Švab

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Alenka Švab, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-117
  Email: is.jl-inu.vdf@bavs.aknela
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure:
  V juniju so govorilne ure v naslednjih terminih:
  - ponedeljek, 4.6., 8:30-10:00
  - torek, 12.6., 9:30-11:00
  - četrtek, 21.6., 11:00-12:00
  - torek, 26.6., 9:30-11:00

  GU za izredne: Vsako prvo sredo v mesecu po predhodni najavi po elektronski pošti: 15:00-16:00   

  Prostor:
  B 205
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Sociologija družin
  Sociologija vsakdanjega življenja
  Študije življenjskega poteka

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo
  Študije vsakdanjega življenja
  Ekspertna področja:

  Vsakdanje življenje
  Družine in družinska politika
  Življenjski poteki
  Spoli, s
  eksualnost, intimnost, telo

   

   

 • Alenka Švab je diplomirala leta 1994 iz sociologije na FDV, leta 1995 pa magistrirala iz sociologije na Central European University v Pragi ter na Lancaster University. Med leti 1997 in 2000 je bila mlada raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Leta 2000 je doktorirala iz sociologije na Fakulteti za družbene vede z doktorsko disertacijo o poznomodernih spremembah na področju družinskega življenja ter statusu sociologije družin. Njena študijska in raziskovalna področja so: spoli, seksualnost in intimnost, telo, družine in družinska politika, vsakdanje življenje ter življenjski poteki. Kot raziskovalka deluje v okviru Centra za socialno psihologijo, FDV. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih projektih, med drugim na dveh evropskih projektih ('Youth – actor of social change' - UP2YOUTH ter 'Governance of educational trajectories in Europe' GOETE (nosilka prof. dr. Mirjana Ule)), ki sta se ukvarjala z družbenimi spremembami v življenjskimi potekih mladih. Kot soavtorica je objavila pet monografij s področja družin in družinskega življenja, novega očetovstva ter vsakdanjega življenja gejev in lezbijk, s prof. Selmo Sevenhuijsen (Utrecht University) pa je uredila dva zbornika s področja etike skrbi in socialne politike. Je soustanoviteljica in članica Slovenskega seksološkega društva ter članica Slovenskega sociološkega društva. Med 2012 in 2014 je bila glavna in odgovorna urednica revije Družboslovne razprave, od leta 2015 pa je članica uredniškega odbora revije. Je predsednica Strokovnega sveta za družino pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • 1. KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. The only gay in the village. Everyday life of gays and lesbians in rural Slovenia. 2013. Journal of Homosexuality. Francis&Taylor. V tisku.

  2. KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. The interplay between hatred and political correctness: Privatization of homosexuality in Slovenia. 2013, letn. 37. Southeastern Europe. Leiden, Nizozemska: Brill. V tisku.

  3. ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. The transparent and the family closet: gays and lesbians and their families of origin. 2013. Journal of gay and lesbian family studies. Francis & Taylor. V tisku.

  4. ŠVAB, Alenka, HUMER, Živa. “I only have to ask him and he does it...” Active fatherhood and (perceptions of) the division of family labour in Slovenia. Journal of Comparative Family Studies, 2013, vol. 44, no. 1.

  5. ŠVAB, Alenka, RENER, Tanja, KUHAR, Metka. Behind and beyond Hajnal's line: families and family life in Slovenia. Journal of Comparative Family Studies, 2012, vol. 43, no. 3, str. 419-437.

  6. ŠVAB, Alenka, ŠTULHOFER, Aleksandar, LANDRIPET, Ivan, BAĆAK, Valerio, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman. Research on young people's sexuality in Croatia and Slovenia, 1971-2008 : a systematic overview. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, št. 1, str. 137-152.

  7. ŠVAB, Alenka. Consuming western image of well-being: shopping tourism in socialist Slovenia. Cultural studies, Jan. 2002, vol. 16, no. 1, str. 63-79.

  8. RENER, Tanja, HUMER, Živa, ŽAKELJ, Tjaša, VEZOVNIK, Andreja, ŠVAB, Alenka. Novo očetovstvo v Sloveniji, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 240 str.

  9. RENER, Tanja, SEDMAK, Mateja, ŠVAB, Alenka, UREK, Mojca. Le radici e le ali : la vita famigliare in Slovenia. Cassino: Qualecultura: Università degli studi, 2005. 216 str., graf. prikazi, tabele.

  10. ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. The unbearable comfort of privacy : the everyday life of gays and lesbians : reviewers Tanja Rener, Aleksandar Štulhofer, (Book series Politike). Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2005. 160 str., ilustr.  Osebna bibliografija