Skoči do osrednje vsebine

Okoljske in prostorske študije

Čeprav bi težko našli okoljskega ali prostorskega strokovnjaka, ki vsaj deklarativno ne bi omenjal pomena sociološkega proučevanja in sociološkega razumevanja problematike okolja in prostora, pa sociološki prispevek ostaja nedorečen in se vse prevečkrat omejuje le na nekaj splošnih ugotovitev o pomenu človekove interakcije z okoljem in prostorom. Za takšno stanje je odgovorna predvsem sociologija sama, saj je v bojazni pred biologizmom oz. naturalizmom (otroški bolezni v njenih formativnih letih v 19. stoletju) poudarjala predvsem družbene dejavnike v ustroju in organizaciji družbe, zanemarjala pa je njene naravne podlage. Poudarek je bil predvsem na tistem, kar je specifično in posebno pri človeku v razmerju do drugih življenjskih oblik. Šele v zadnjem času je razprava o problemu človeških distinktivnosti vnesla nove elemente v sociološko razumevanje interakcij med človekom ter naravnim in grajenim okoljem. Vsebina doktorskega seminarja je zasnovana tako, da podaja pregled družbenih konstrukcij okolja in prostora, ki (ne)posredno vplivajo na oblikovanje okoljskih in prostorskih praks od individualne do globalne ravni.

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Marjan Hočevar
marjan.hocevar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.