Skoči do osrednje vsebine

Psihologija komuniciranja

Temelji na analizi in refleksiji temeljnih psiholoških teorij in konceptov komuniciranja (pri čemer izhaja iz teze, da je komuniciranje poglaviten dejavnik v socialni konstrukciji subjekta) ter medosebnih in družbenih odnosov. Poudarek bo na delovanjskem in odnosnem vidiku komuniciranja. Cilj seminarja je analiza in refleksija relacijskih komunikacijskih procesov in sporočil, ki jih ljudje uporabljajo za definiranje svojih medosebnih odnosov, obenem pa se ukvarja s teorijo socialnega nadzora in deviantnosti v skupinah s perspektive komunikacijskega vedenja. Izhaja iz dejstva, da je govor najpomembnejše sredstvo socialnega vplivanja in delovanja. Glavni poudarki seminarja so na: kritični analizi procesov socialne konstrukcije pomenov sporočil, navezavi na novejše diskurzne in narativne analize verbalnega in neverbalnega komuniciranja, konceptualiziranju dinamike medosebnega komuniciranja kot zgodbe (naracije), ki "se pripoveduje" skozi komunikacijska in druga interakcijska dejanja partnerjev, raziskovanju razlik med refleksivnimi, nerefleksivnimi, mancipatornimi, instrumentalnimi in ekspresivnimi načini in vzorci komuniciranja ter zavzemanju za neformalno dialoško etiko, ki temelji na občutljivosti posameznikov za odnose, na empatiji in na ravnotežju v socialnih izmenjavah. Pozornost bo posvečena prepoznavanju ideološkega, nadzorovalnega in predsodkovnega diskurza.

Kontakt

Skrbnica področja:
doc. dr. Marjeta Mencin
marjeta.mencin@fdv.uni-lj.siOsnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

 

Katedra za analitsko sociologijo

Katedra za analitsko sociologijo izhaja iz bogate več kot petdesetletne tradicije teoretskega in empiričnega raziskovanja družbenega življenja.