Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Barbara Rajgelj

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Barbara Rajgelj, visokošolska učiteljica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-167
   Email: is.jl-inu.vdf@jlegjar.arabrab
   Govorilne in uradne ure:

   sreda, 10:45-12:15


   Prostor:
   A 202
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Delovno in socialno pravo
   Temelji prava

   Podiplomski študij
   Evropsko korporacijsko pravo
   Ekspertna področja:

   delovno pravo
   pravo socialne varnosti
   participacija delavcev
   upravljanje javnih in zasebnih pravnih oseb 
   družinsko pravo
   človekove pravice

    

    

  • Izobraževanje in usposabljanje

    

   Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
   Doktorat znanosti, oktober 2005.
   Doktorska disertacija: “Vloga prostega prenosa sedeža in Societas Europaea pri harmonizaciji in konkurenci sistemov prava družb v EU”

   Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
   Magisterij, junij 2002
   Predmeti: Primerjalno in mednarodno gospodarsko pravo, Pravo trga vrednostnih papirjev, Reševanje poslovnih sporov, Finančni in fiskalni sistemi, Pogodbe gospodarskega prava, Poslovne in finančne obveznosti, Kolizijskopravni vidiki gospodarskih poslov, Mednarodno delovno pravo, Status gospodarskih subjektov. Magistrska naloga: “Pravne posledice kršitve pogodbe”

   Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   Z odliko, oktober 1999
   Diplomska naloga: “Ekonomska analiza sankcij pogodbenega prava”

   Academy of European Law, Trier, Strasbourg, Francija
   Seminar “The Jurisprudence of the ECtHR on Freedom of Expression (Art. 10)”, 2012

   Academy of European Law, Trier, Trier, Nemčija
   Seminar “Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe”, 2011

   “Rethinking the Foundations of European Community Law”, Ljubljana, Slovenija
   Profesor: J.H.H. Weiler s Harvard Law School
   Poletni semester, 1998

   Seminar “Law and Economics“, Ljubljana, Slovenija
   Profesor: Thomas Ulen z University of Illinois College of Law
   Poletni semester, 1999 

   Nagrade in štipendije

    

   Max Planck inštitut za tuje in mednarodno zasebno pravo, Hamburg, Nemčija
   Socrates Erasmus program: “Czech Law in European Context”
   Maj – avgust, 2005
   Štipendija združenja Max-Planck-Gesellschaft.

   Pravna fakulteta Karlove Univerze v Pragi, Praga, Češka republika
   Socrates Erasmus program: “Czech Law in European Context”
   Zimski semester, 1998
   Štipendistka češke vlade.

   Štipendija Zoisovega sklada, Ljubljana, Slovenija
   Štipendistka sklada za nadarjene dijake in študente: 1991-2000

   Zaposlitev in praktične izkušnje

   Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   Junij 2009 – 
   Docentka za civilno in gospodarsko pravo, visokošolska učiteljica pri predmetih: Temelji prava, Osnove prava za novinarje, Gospodarsko pravo, Delovno in socialno pravo.

   Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   Junij 2000 –junij 2009 
   Asistentka pri pravnih predmetih: Temelji prava, Inovacije in industrijska lastnina, Pravo EU, Gospodarsko pravo, Delovno in socialno pravo.

   Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   Junij 2005 – oktober 2007 
   Asistentka pri predmetu Delovno pravo in socialna varnost.

   Visoka šola za podjetništvo – GEA College, Piran, Slovenija
   Zimski semester, 2003/04 in 2004/05 
   Predavateljica predmeta Gospodarsko pravo.

   Ministrstvo za pravosodje RS, Ljubljana, Slovenija
   Pravniški državni izpit
   Opravljen marca 2003.

   Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   Maj 2000 – junij 2001
   Sodniško pripravništvo.

   Odvetniška pisarna Nine Drnovšek, Ljubljana, Slovenija
   November 1999 – maj 2000

   Raziskovalno delo

   ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
   2011 – 2014 (izvajalec: Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL in Fakulteta za management UP)
   Raziskovalka v temeljnem raziskovalnem projektu “Pravno-ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize”

   EUROFOUND – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, Irska
   2006 – danes (izvajalec: Center za proučevanje organizacij in človeških virov IDV FDV UL in UMAR)
   Raziskovaka na projektu “European restructuring monitor”

   Institute for Employment Studies, London, Velika Britanija
   2010 – 2011
   Raziskovalka v projektu “Flexicurity in times of crisis - More and better jobs and higher productivity through partnership”

   Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   2010 – 2011
   Raziskovaka na projektu INODEL “Raziskava pravne ureditve elementov ravnanja z ljudmi, ki so pomembni za uspešno in ustvarjalno delo zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju”

   ZZZS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana, Slovenija
   2008 – 2009 (izvajalec: Center za proučevanje organizacij in človeških virov IDV FDV UL)
   Raziskovaka na projektu “Mediacija kot način doseganja enakopravnosti na trgu dela”

   ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
   2007 – 2009 (izvajalec: Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL in Fakulteta za management UP)
   Raziskovalka tematsko usmerjenega splošnega raziskovalnega projekta “Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesu demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industrijskih odnosov”

   ILO – International Labour Organisation, Ljubljana, Slovenija
   2008 (izvajalec: ILO)
   Raziskovaka in svetovalka na projektu “Socially Responsible Restructuring via Social Dialogue and Social Finance in Serbia. – Slovenia: workforce restructuring in manufacturing industry: case study”

   ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Slovenija
   2007 (izvajalec: Obramboslovni center IDV FDV UL)
   Raziskovalka na ciljno raziskovalnem projektu Znanje za varnost in mir 2004 – 2010 “Zasnova psihološke obrambe in krizno komuniciranje”

   Ministrstvo za gospodarstvo RS, Ministrstvo za finance RS in ARRS, Ljubljana, Slovenija
   2004 – 2006 (izvajalec Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL)
   Raziskovalka v ciljnem raziskovalnem projektu – Konkurenčnost Slovenije “Vpliv evropskega korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja na konkurenčnost gospodarstva”

   ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
   2000 – 2004 (izvajalec Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL)
   Mlada raziskovalka na raziskovalnem programu “ Razvoj, primerjalno pravne raziskave korporacijskih in delovnih razmerij” 

   Strokovno delo

   Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ljubljana, Slovenija
   2010-2012
   Članica Medresorske komisije za človekove pravice

   Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana, Slovenija
   2009 – danes
   Vodja projekta »Socialna mreža in pravno svetovanje za geje, lezbijke, trans- in biseksualne osebe, istospolna pare in istospolne družine«

   Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,Ljubljana, Slovenija
   2009 – danes
   Vodja projekta »Odprto o družbenih problemih – pro.open«

   Kampanja za vse družine  Ljubljana, Slovenija
   2010 – 2012
   Pravna svetovalka NVO s področja enakopravnosti LGBT oseb v postopku sprejemanja Družinskega zakonika

   Urad za enake možnosti RS, Ljubljana, Slovenija
   2011
   Vodja projekta »Prihodnost je ženska«

   Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, Ljubljana, Slovenija
   2007 – danes
   Članica strokovnega sveta

   Vseslovensko združenje malih delničarjev, Ljubljana, Slovenija
   2006 – 2007
   Posebna pooblaščenka za pripravo stališč glede prevzemne zakonodaje

   Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Slovenija
   2006
   Članica strokovne skupine Ministrstva za gospodarstvo za pripravo novega Zakona o prevzemih 

   Vodstveno-organizacijska dejavnost

   Zavod za kulturo raznolikosti Open, Ljubljana, Slovenija
   2009 – danes
   Soustanoviteljica in direktorica

   Univerza v Ljubljani, Disciplinske komisije 2. stopnje UL, Ljubljana, Slovenija
   2012 – danes
   Namestnica predsednika Disciplinske komisije 2. stopnje UL

   Univerza v Ljubljani, Statutarna komisija, Ljubljana, Slovenija
   2009 – 2013
   Podpredsednica Statutarne komisije UL

   Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   2009 – 2011
   Predsednica Disciplinske komisije 1. stopnje FDV UL

   Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
   2006 – 2008
   Pravna svetovalka vodstva FDV UL 

   Jeziki

   Jezik pisno govor
   Slovensko 5 5
   Angleško 5 5
   Češko 4 5
   Nemško 3 3
   Srbsko, hrvaško, bosansko 3 3
   Italijansko 2 3
   Francosko 2 2