Skoči do osrednje vsebine

Organizacijsko-kadrovske študije

Osrednji predmet študija so družbene institucije na različnih ravneh: podjetja in druge organizacije ter šole in sistemi socialne varnosti, procesi, ki potekajo v njih, ter njihovo medsebojno vplivanje. Proučevanje temelji na teoriji družbenih institucij, ki jo dopolnjujejo teorije in koncepti z drugih področij, kot so teorija organizacij, industrijski odnosi, teorija človeških virov, teorije trga delovne sile, teorije socialne politike in politike zaposlovanja, teorije upravljanja človeških virov in znanja ter teorije izobraževanja in zaposlovanja. Pri proučevanju in zasnovi raziskovanja upošteva sodobni družbenoekonomski kontekst, ki ga označujejo globalizacija, intelektualizacija in fleksibilizacija dela, storitvena družba, staranje prebivalstva ipd.

Kontakt

Skrbnika področja:

izr. prof. dr. Andrej Kohont
andrej.kohont@fdv.uni-lj.si

prof. dr. Andrej Rus
andrej.rus@fdv.uni-lj.si

 

 

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.