Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Samo Pavlin

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Samo Pavlin, znanstveni svetnik
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-237
  Email: is.jl-inu.vdf@nilvap.omas
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure:
  TOREK 10.00-11.30.
  Za razgovore povezane z izdelavo magistrskih del in ostale daljše konzultacije se je potrebno predhodno najaviti po elektronski pošti.
  Prostor:
  DS 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Izobraževanje in menedžment znanja
  Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov

  Podiplomski študij
  Menedžment znanja
  Razvoj človeških virov in izobraževanje
  Ekspertna področja:
  Menedžment znanja
  Osebni menedžment
  Razvoj človeških virov
  Zaposlovanje in zaposljivost
  Menedžment visokošolskih sistemov 
  Izobraževanje
  Usposabljanje v podjetju
  Analiza dela in razvoj kompetenc
 • Samo Pavlin je profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področja menedžmenta znanja, izobraževanja in razvoja človeških virov. Ukvarja se tudi s problematiko “modernizacije” izobraževalnih sistemov, razvoja kompetenc, zaposljivosti, sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in delodajalci, poklicno profesionalizacijo in povezavo med učenjem in prostorom. Sodeloval je v raziskavah s področja razvoja človeških virov, še posebno s tranzicijo diplomantov iz izobraževanja v svet dela. V preteklih letih je bil glavni koordinator treh velikih evropskih raziskovalnih projektov: HEGESCO projekt (kratica za Higher Education as a Generator of Strategic Comeptences), DEHEMS (kratica za Development of Higher Education Management Systems) in EMCOSU projekta (kratica za Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities). Poleg tega je bil vodilni raziskovalec v transverzalnem projektu 7EU VET (kratica za Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Educational System in 7 European Countries). V zadnjem obdobju je bil eden glavnih iniciatorjev evropskega projekta WEXHE [kratica za Work Experiences in Higher Education], ki ga je koordinirala Univerza Groningen. Kot raziskovalec, ekspert in mednarodni koordinator je sodeloval v številnih študijah Evropske komisije. Bil je organizator treh velikih mednarodnih konferenc v Ljubljani in na Dunaju, ki jih je skupaj obiskalo več kot 500 raziskovalcev. Kot avtor, soavtor in urednik aktivno deluje v slovenskem in mednarodnem prostoru.
 • IZBRANI ČLANKI

  CIMPRIČ, Peter, PAVLIN, Samo. Razumevanje timskega dela mladih menedžerjev človeških virov. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. okt.-dec. 2022, letn. 59, št. 4, str. 829-848.

  PAVLIN, Samo. Pandemija Covida-19 kot povod za spremembe razvoja kompetenc v svetu dela in visokem šolstvu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2021, letn. 58, št. 3, str. 806-826, 928.

  PAVLIN, Samo, SUŠANJ, Zoran. Challenges in developing the academic profession in the Western Balkans. European journal of education. Dec. 2020, vol. 5, iss. 55, str. 573-586.

  PAVLIN, Samo. Who makes higher education graduates ready for work? : the case of teacher education in Slovenia. European journal of education. 2020, vol. 55, iss. 4, str. 489-500.

  PALADIN, Marija, KOGOVŠEK, Tina, PAVLIN, Samo. How do the particular characteristics of less-educated employees with disabilities impact survey implementation?. Work : a journal of prevention, assessment & rehabilitation. 2020, vol. 65, no. 4, str. 707-719.

  PAVLIN, Samo. Time to reconsider the strategic role of system(s) for monitoring higher education graduates' careers?. European journal of education. [Print ed.]. Jun. 2019, vol. 54, št. 2, str. 261-272.

  PAVLIN, Samo. Should higher education institutions worry about the precarisation of professional work?. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 4, str. 853-864.

  PAVLIN, Samo. Considering university-business cooperation modes from the perspective of enterprises. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 25-39.

  PAVLIN, Samo, KESTING, Tobias, BAAKEN, Thomas. An integrative view on higher education and university-business cooperation in the light of academic entrepreneurship. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 3-9.

  DEŽELAN, Tomaž, LAKER, Jason A., PAVLIN, Samo. What determines enterprises' perceptions of future development in higher education, strange bedfellows?. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 107-125.

  PAVLIN, Samo. The role of higher education in supporting graduates' early labour market careers. International journal of manpower, ISSN 0143-7720. [Print ed.], 2014, vol. 35, iss. 4, str. 576-590.

  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, TEICHLER, Ulrich. Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers? : an insight into academic and administrational perspectives. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 383-396.

  PAVLIN, Samo, STANLEY, Julian. Exploring learning of vocational education and training students in European countries. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 3, str. 407-418.

  PAVLIN, Samo, SVETLIK, Ivan, EVETTS, Julia. Revisiting the role of formal and practical knowledge from a sociology of the professions perspective : the case of Slovenia. Current sociology, ISSN 0011-3921, 2010, vol. 58, no. 1, str. 94-118.

   

  IZBRANE KNJIGE

  TUTLYS, Vidmantas (urednik), MARKOWITSCH, Jörg (urednik), WINTERTON, Jonathan (urednik), PAVLIN, Samo (urednik). Skill formation in Central and Eastern Europe : a search for patterns and directions of development. Berlin [etc.]: P. Lang, cop. 2022.

  PAVLIN, Samo. Naproti nacionalnemu sistemu spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019.

  PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, SVETLIK, Ivan. Challenges of citizenship in higher education : shifting visions, roles and outcomes, (Sozialwissenschaftliche Beobachtungen, vol. 2). Wien: Echoraum, cop. 2013.

  PAVLIN, Samo, GRIGIĆ, Božidar. Comparative analysis of vocational education and training in seven European countries. Ljubljana: Faculty of Social Science, 2013.

  ALLEN, Jim, PAVLIN, Samo and VELDEN, Rolf K. W. van der (eds), other authors: COENEN, Johan, HUMBURG, Martin, ROBERT, Peter, SVETLIK, Ivan. Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011.  Osebna bibliografija