Skoči do osrednje vsebine

Vpis zunanjih/odprtih izbirnih predmetov na programih 2. stopnje

V okviru zunanjih/odprtih izbirnih predmetov lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirate tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ter kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Natančen seznam predmetov in obštudijskih dejavnosti, ki jih lahko vpišete, najdete v nadaljevanju. 
Pred vpisom predmetov vam svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverite učne načrte ter morebitne pogoje za vpis posameznih predmetov.
Zamenjava izbirnih predmetov je mogoča le v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (pet delovnih dni po začetku semestra). 

Navodila in podatke za dostop do spletnega referata boste v začetku študijskega leta prejeli s fakultete, kjer boste predmet vpisali. Ko predmet opravite, na FDV dostavite potrdilo o opravljenih izpitih.

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO
Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov ali obštudijskih dejavnosti, ki skupaj štejejo vsaj toliko kreditnih točk, kot jih za izbirne predmete predvideva predmetnik vpisanega programa. Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

ODPRTI IZBIRNI PREDMETI FDV (oznaka B2)

IZBIRNI PREDMETI AGRFT (oznaka ZIP AGRFT2)

IZBIRNI PREDMETI EF (oznaka ZIP EF2)

IZBIRNI PREDMETI FF (oznaka ZIP FF2)

IZBIRNI PREDMETI FU (oznaka ZIP FU2)

IZBIRNI PREDMETI UL

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV (oznaka OD)

UNIVERZITETNI CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST (COD UL)

Za vpis obštudijske dejavnosti v okviru Univerzitetnega centra za obštudijsko dejavnost (COD UL) ob vnosu vpisnega lista iz nabora predmetov izberite B2 Predmet druge fakultete 1 in v opombe pripišite, katero obštudijsko dejavnost želite vpisati.

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

Posamezni predmet na drugi fakulteti (oznaka ZIP) lahko vpišeta največ dva študenta.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B2 Aktualni problemi vojaških organizacij, Maja Garb, redni, 1 P
 
 
B2 Aktualni razvojni problemi, Matjaž Nahtigal, redni, 1 Z
 
 
B2 Analiza sodobnih konfliktov, Maja Garb, redni, 1 ZPOLNO
B2 Analiza sodobnih konfliktov, Maja Garb, redni, VZP ANG 1 Z
 
 
B2 Analiza velikih podatkov 6 KT, Damjan Škulj, redni, 1 Z
 
 
B2 Balkanske študije, Mitja Velikonja, redni, 1 P
 
 
B2 Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 PPOLNO
B2 Diplomacija, Boštjan Udovič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Družbena odgovornost podjetij, Urška Golob Podnar, redni, 1 ZPOLNO
B2 Družbene neenakosti in politika, Hajdeja Iglič, redni, 1 PPOLNO
B2 Ekonomika dela, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, 1 PPOLNO
B2 Ekonomska sociologija, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, 1 ZPOLNO
B2 EU v svetovnem gospodarstvu, Andreja Jaklič, redni, 1 PPOLNO
B2 Evropska unija kot globalni akter, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
B2 Evropsko varstvo človekovih pravic, Milan Brglez, redni, 1 PPOLNO
B2 Filmske študije in praktikum snemanja filma, Peter Stanković, redni, 1 ZPOLNO
B2 Geopolitika, Vladimir Prebilič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Hrana in diskurz, Andreja Vezovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Ideologije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Indikatorji družbenega razvoja in blaginje, Franc Trček, redni, 1 P
 
 
B2 Industrijski odnosi v Evropi, Branko Bembič, redni, 1 Z
 
 
B2 Izbrana vprašanja mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 P
 
 
B2 Izbrani problemi politoloških teorij, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
B2 Izobraževalni poteki in izbire, Andreja Živoder, redni, 1 ZPOLNO
B2 Izzivi predstavništva in demokracije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B2 Javne politike EU, Damjan Lajh, redni, 1 PPOLNO
B2 Jezik, stil in novinarska naracija, Tina Lengar Verovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Kibernetska varnost, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
B2 Kognitivne študije glasbe, Gregor Tomc, redni, 1 PPOLNO
B2 Kozmopolitska demokracija, Marinko Banjac, redni, 1 PPOLNO
B2 Kulture nasilja, Karmen Šterk, redni, 1 ZPOLNO
B2 Medkulturna pogajanja, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodne finance, Mojmir Mrak, redni, 1 ZPOLNO
B2 Mednarodne operacije in misije, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B2 Mednarodni regionalizem, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodno poslovanje, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodno upravljanje konfliktov, Petra Roter, redni, 1 PPOLNO
B2 Menedžment korporativnega komuniciranja, Klement Podnar, redni, 1 ZPOLNO
B2 Menedžment v javni upravi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Menedžment znanja, Samo Pavlin, redni, 1 PPOLNO
B2 Mesto in podoba, Ilija Tomanić-Trivundža, redni, 1 Z
 
 
B2 Metode politološkega raziskovanja, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
B2 Migracije: lokalno globalne dimenzije, Simona Zavratnik, redni, 1 P
 
 
B2 Moda in mediji, Maruša Pušnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Multikulturalizem, Ksenija Šabec, redni, 1 ZPOLNO
B2 Novinarska avdiovizualna produkcija in novi mediji, Igor Vobič, redni, 1 P
 
 
B2 Novinarska zgodba in fotografija, Marko Milosavljević, redni, 1 ZPOLNO
B2 Obrambna ekonomika, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B2 Odnosi z mediji, Dejan Verčič, redni, 1 P
 
 
B2 Odprta strateška vprašanja globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Okoljska sociologija, Matjaž Uršič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Osnove podatkovne analitike, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
B2 Podatkovno novinarstvo, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Politična ekonomija novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Politične institucije in politični procesi, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Politika mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 ZPOLNO
B2 Pravni vidiki dela in socialne varnosti, Barbara Rajgelj, redni, 1 PPOLNO
B2 Predmet druge fakultete 1, redni, 1 C
 
 
B2 Predmet druge fakultete 2, redni, 1 C
 
 
B2 Primerjalna politika interesnih skupin, Meta Novak, redni, 1 ZPOLNO
B2 Primerjalne politike človekovih pravic, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B2 Primerjalno družboslovno raziskovanje, Mitja Hafner Fink, redni, 1 Z
 
 
B2 Rasizem in seksizem, Blaž Vrečko Ilc, redni, 1 Z
 
 
B2 Raziskovalni načrt, Samo Kropivnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Raziskovanje uporabniške izkušnje, Andraž Petrovčič, redni, 1 PPOLNO
B2 Razvoj človeških virov in izobraževanje, Samo Pavlin, redni, 1 ZPOLNO
B2 Regionalna in lokalna samouprava, Miro Haček, redni, 1 PPOLNO
B2 Religije in kulture v 21. stoletju, Aleš Črnič, redni, 1 PPOLNO
B2 Retorika javnih diskurzov, redni, 1 ZPOLNO
B2 Socialni marketing, Tanja Kamin, redni, 1 P
 
 
B2 Socialno podjetništvo, Tatjana Rakar, redni, 1 Z
 
 
B2 Sociologija skrbi, Zdenka Šadl, redni, 1 P
 
 
B2 Sociologija športa, Matjaž Uršič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Sodobna književnost in družbene ideologije, Mirt Komel, redni, 1 PPOLNO
B2 Sodobne sociološke dileme, Marjan Smrke, redni, 1 ZPOLNO
B2 Sodobni izzivi v marketingu, Urška Golob Podnar, redni, 1 P
 
 
B2 Sodobni politološki izzivi, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Stilistika multimedijskega novinarstva, Monika Kalin Golob, redni, 1 PPOLNO
B2 Strategije razvoja digitalnih storitev 6 KT, Darja Grošelj, redni, 1 Z
 
 
B2 Strateški odnosi z javnostmi, Dejan Verčič, redni, 1 PPOLNO
B2 Študije seksualnosti, Alenka Švab, redni, 1 Z
 
 
B2 Študije turizma in potovanj, Marjan Hočevar, redni, 1 ZPOLNO
B2 Televizijske študije, Dejan Jontes, redni, 1 P
 
 
B2 Teorije evropske integracije, Jure Požgan, redni, 1 Z
 
 
B2 Teorije in politike mednarodnega razvoja, Matjaž Nahtigal, redni, 1 P
 
 
B2 Terorizem in protiteroristični ukrepi, Iztok Prezelj, redni, 1 ZPOLNO
B2 Upravljanje gospodarskih družb, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B2 Upravljanje s tržnimi znamkami, Urška Tuškej Lovšin, redni, 1 P
 
 
B2 Utopistike: alternative družbenega razvoja, Tanja Rener, redni, 1 P
 
 
B2 Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B2 Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, VZP ANG 1 P
 
 
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, 1 ZPOLNO
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, VZP ANG 1 Z
 
 
B2 Varnostni sektor in družba, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B2 Zdravje in biopolitike, Marjeta Mencin, redni, 1 PPOLNO
B2 Znamčenje in mediatizacija potrošnje, Breda Luthar, redni, 1 ZPOLNO

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
ZIP AGRFT2 Sociologija, psihologija, ekonomija in politika filma, redni, 1 ZPOLNO
ZIP AGRFT2 Temeljne tehnike dramskega pisanja, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Ekonomske politike EU, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Financiranje rastočih poslov, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Gospodarska rast in razvoj, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Makroekonomija 3, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Management oskrbne verige, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Mednarodno poslovodenje, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Metode in tehnike raziskovalnega dela, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Mikroekonomija 3, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Organizacija in management, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Podjetniški pristopi in sposobnosti, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF2 Politična ekonomija, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Poslovanje v mednarodnem okolju, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Projektni managment 2, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Računovodske informacije za odločanje, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Sodobno podjetništvo, redni, 1 ZPOLNO
ZIP EF2 Strateški management 2, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Tržne strukture, politika konkurence in regulacija, redni, 1 P
 
 
ZIP EF2 Ustanavljanje podjetja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Analiza diskurza, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Antropologija globalizacije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Aplikativna etnomuzikologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Aplikativna fizična geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Aplikativna urbana geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Didaktične strategije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Didaktika filozofskih praks, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Dramsko besedilo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Endogeni razvoj podeželja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Epistemologija humanistike in družboslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Epistemologija vsakdanjega življenja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Etnomuzikologija 1 , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Evropska tradicijska verovanja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Fenomenologija in filozofija religije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Fenomenološka in kulturna hermenevtika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Filozofija in psihoanaliza, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Filozofija kognitivne znanosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Filozofija umetnosti in kulture, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geodiverziteta, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Azije , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija etničnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija gora in zavarovanih območij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Geografija Latinske Amerike , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija Severne Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija turističnih območij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geoinformacijska podpora odločanju , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Glasbena estetika 2 D, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Glasbena publicistika 2 D, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Glasbeno gledališče 2 D, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Govorjeni diskurz, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Govorna tehnika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz azijski filozofij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz novoveške filozofije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz pozne antike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme iz pedagoške psihologije , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme sodobnih filozofij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izkustveno učenje, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izobraževanje starejših, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Jezikovna tipologija I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Jezikovno tržišče, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Južnoslovanske družbe in kulture, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF2 Kritična teorija družbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Kulturna hermenevtika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Leksikografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Literarna interpretacija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Literatura in mediji, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Marketing za bibliotekarje in založnike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Materialna kultura, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF2 Mednarodne selitve in izseljenstvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Mentorstvo in izobraževanje mentorjev, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Nacionalizmi, rasizmi in politike spola, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Nietzsche in slovenska literatura, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Pokrajinska ekologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Politična antropologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Politika, družba, ekonomija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF2 Praktična etika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Primerjalna religiologija z uvodom v religiologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Pripovedno besedilo , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Psihologija učenja in izobraževanje odraslih , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Publicistično in propagandno besedilo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Razvojna neskladja na podeželju, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Retorika, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF2 Sociologija skupnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sociologija spola in spolnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna metafizika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna moralna filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Sodobna muzeologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna politična filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Sodobni problemi etike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Spol in religije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Spol in slovenska literatura, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Spol in telo, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Strategije razvoja izobraževanja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Turizem in trajnostni razvoj, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Upravljanje knjižnic in založb, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Uredniške tehnike, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF2 Vizualno v antropologiji, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Wittgenstein in sodobna filozofija , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Zgodovina filmske teorije, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Znanost, tehnologija in človeško izkustvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Znanstvena in strokovna terminologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Znanstveno besedilo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Ekonomska analiza v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Informacijska tehnologija v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Ljudje v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Lokalno in regionalno upravljanje, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Management investicijskih projektov v javnem sektorju, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Management sprememb in tveganj v upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Pravo in uprava EU, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Sodobna javna uprava, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Upravljanje informacij, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Upravno procesno pravo, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Vodenje v javni upravi, redni, 1 P