Skoči do osrednje vsebine

Vpis zunanjih/odprtih izbirnih predmetov na programih 2. stopnje

V okviru zunanjih/odprtih izbirnih predmetov lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirate tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ter kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Natančen seznam predmetov in obštudijskih dejavnosti, ki jih lahko vpišete, najdete v nadaljevanju. 
Pred vpisom predmetov vam svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverite učne načrte ter morebitne pogoje za vpis posameznih predmetov.
Zamenjava izbirnih predmetov je mogoča le v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (pet delovnih dni po začetku semestra). 

Navodila in podatke za dostop do spletnega referata boste v začetku študijskega leta prejeli s fakultete, kjer boste predmet vpisali. Ko predmet opravite, na FDV dostavite potrdilo o opravljenih izpitih.

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO
Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov ali obštudijskih dejavnosti, ki skupaj štejejo vsaj toliko kreditnih točk, kot jih za izbirne predmete predvideva predmetnik vpisanega programa. Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

ODPRTI IZBIRNI PREDMETI FDV (oznaka B2)

IZBIRNI PREDMETI AGRFT (oznaka ZIP AGRFT2)

IZBIRNI PREDMETI EF (oznaka ZIP EF2)

IZBIRNI PREDMETI FF (oznaka ZIP FF2)

IZBIRNI PREDMETI FU (oznaka ZIP FU2)

IZBIRNI PREDMETI UL

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV (oznaka OD)

UNIVERZITETNI CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST (COD UL)

Za vpis obštudijske dejavnosti v okviru Univerzitetnega centra za obštudijsko dejavnost (COD UL) ob vnosu vpisnega lista iz nabora predmetov izberite B2 Predmet druge fakultete 1 in v opombe pripišite, katero obštudijsko dejavnost želite vpisati.

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

Posamezni predmet na drugi fakulteti (oznaka ZIP) lahko vpišeta največ dva študenta.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B2 Aktualni problemi vojaških organizacij, Maja Garb, redni, 1 P
 
 
B2 Analiza sodobnih konfliktov, Maja Garb, redni, 1 ZPOLNO
B2 Analiza velikih omrežij, redni, 1 ZPOLNO
B2 Balkanske študije, Mitja Velikonja, redni, 1 PPOLNO
B2 Digitalne tehnologije v družboslovnem raziskovanju, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
B2 Diplomacija, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B2 Ekonomika dela, Branko Ilič, redni, 1 PPOLNO
B2 Ekonomska sociologija, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, 1 ZPOLNO
B2 Etnografija digitalnih medijev, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 Z
 
 
B2 EU v svetovnem gospodarstvu, Andreja Jaklič, redni, 1 PPOLNO
B2 Evropska unija kot globalni akter, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 PPOLNO
B2 Evropsko varstvo človekovih pravic, Milan Brglez, redni, 1 PPOLNO
B2 Feministične in queer študije, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 P
 
 
B2 Filmske študije in praktikum snemanja filma, Peter Stanković, redni, 1 Z
 
 
B2 Geopolitika, Vladimir Prebilič, redni, 1 PPOLNO
B2 Hrana in diskurz, Andreja Vezovnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Ideologije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Industrijski odnosi v Evropi, Branko Bembič, redni, 1 PPOLNO
B2 Izbrana vprašanja mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 P
 
 
B2 Izbrani problemi politoloških teorij, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
B2 Izobraževalni poteki in izbire, Andreja Živoder, redni, 1 ZPOLNO
B2 Izzivi predstavništva in demokracije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B2 Javne politike EU, Damjan Lajh, redni, 1 PPOLNO
B2 Kibernetska varnost, Uroš Svete, redni, 1 PPOLNO
B2 Kozmopolitska demokracija, Marinko Banjac, redni, 1 P
 
 
B2 Kulture nasilja, Karmen Šterk, redni, 1 PPOLNO
B2 Mediji in kolektivni spomin, Maruša Pušnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Mediji, komuniciranje in družba, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
B2 Medijske industrije, Dejan Jontes, redni, 1 Z
 
 
B2 Medkulturna pogajanja, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodne finance, Mojmir Mrak, redni, 1 ZPOLNO
B2 Mednarodne operacije in misije, Ljubica Jelušič, redni, 1 PPOLNO
B2 Mednarodni regionalizem, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodno poslovanje, Andreja Jaklič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Menedžment v javni upravi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Metode politološkega raziskovanja, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Migracije: lokalno globalne dimenzije, Simona Zavratnik, redni, 1 P
 
 
B2 Moda in mediji, Maruša Pušnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Multikulturalizem, Ksenija Šabec, redni, 1 ZPOLNO
B2 Novinarska zgodba in fotografija, Marko Milosavljević, redni, 1 ZPOLNO
B2 Obrambna ekonomika, Erik Kopač, redni, 1 Z
 
 
B2 Odprta strateška vprašanja globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Okoljska sociologija, Matjaž Uršič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Osnove podatkovne analitike, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 ZPOLNO
B2 Politična ekonomija novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Politične institucije in politični procesi, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Politika mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 ZPOLNO
B2 Praktikum spletnega nastopa, Andraž Petrovčič, redni, 1 Z
 
 
B2 Predmet druge fakultete 1, redni, 1 C
 
 
B2 Predmet druge fakultete 2, redni, 1 C
 
 
B2 Primerjalna politika interesnih skupin, Meta Novak, redni, 1 P
 
 
B2 Primerjalne politike človekovih pravic, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B2 Primerjalni industrijski odnosi, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
B2 Primerjalno družboslovno raziskovanje, Mitja Hafner Fink, redni, 1 Z
 
 
B2 Prostorska informatika, Dušan Petrovič, redni, 1 P
 
 
B2 Rasizem in seksizem, Blaž Vrečko Ilc, redni, 1 Z
 
 
B2 Raziskovalni načrt, Samo Kropivnik, redni, 1 ZPOLNO
B2 Raziskovanje uporabniške izkušnje, redni, 1 ZPOLNO
B2 Regionalna in lokalna samouprava, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B2 Religije in kulture v 21. stoletju, Aleš Črnič, redni, 1 PPOLNO
B2 Retorika javnih diskurzov, redni, 1 ZPOLNO
B2 Retro in kulture spominjanja, Mitja Velikonja, redni, 1 ZPOLNO
B2 Socialni marketing, Tanja Kamin, redni, 1 PPOLNO
B2 Socialno podjetništvo, Tatjana Rakar, redni, 1 ZPOLNO
B2 Sociologija športa, Matjaž Uršič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Sociološko raziskovanje II, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
B2 Sodobna književnost in družbene ideologije, Mirt Komel, redni, 1 Z
 
 
B2 Sodobne sociološke dileme, Marjan Smrke, redni, 1 ZPOLNO
B2 Sodobni politološki izzivi, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Spol, delo in organizacije, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, 1 ZPOLNO
B2 Statistično programiranje 6 KT, Aleš Žiberna, redni, 1 ZPOLNO
B2 Strategije razvoja digitalnih storitev 9 KT, redni, 1 ZPOLNO
B2 Strateški marketing, Zlatko Jančič, redni, 1 Z
 
 
B2 Študije seksualnosti, Alenka Švab, redni, 1 ZPOLNO
B2 Študije turizma in potovanj, Marjan Hočevar, redni, 1 ZPOLNO
B2 Televizijske študije, Dejan Jontes, redni, 1 P
 
 
B2 Teorije evropske integracije, Jure Požgan, redni, 1 Z
 
 
B2 Teorije kulture, Natalija Majsova, redni, 1 ZPOLNO
B2 Terorizem in protiteroristični ukrepi, Iztok Prezelj, redni, 1 Z
 
 
B2 Trendi v digitalnih odnosih z javnostmi, Urška Golob Podnar, redni, 1 PPOLNO
B2 Upravljanje gospodarskih družb, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B2 Uredniško delo, Marko Milosavljević, redni, 1 PPOLNO
B2 Utopistike: alternative družbenega razvoja, Tanja Rener, redni, 1 PPOLNO
B2 Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, VZP ANG 1 ZPOLNO
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, VZP SLO 1 ZPOLNO
B2 Varnostne študije in varnostna politika, Rok Zupančič, redni, 1 Z
 
 
B2 Varnostni sektor in družba, Ljubica Jelušič, redni, 1 ZPOLNO
B2 Zdravje in biopolitike, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 PPOLNO

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
ZIP AGRFT2 Estetika filma, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT2 Kritika in publicistika, redni, 1 PPOLNO
ZIP AGRFT2 Temeljne tehnike dramskega pisanja, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Ekonomske politike EU, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF2 Management oskrbne verige, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF2 Mednarodno poslovodenje, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF2 Organizacija in management, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Podjetniški pristopi in sposobnosti, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF2 Projektni managment 2, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF2 Ustanavljanje podjetja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Analiza diskurza, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Antična antropologija in filozofija kulture - izbrana poglavja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Antika v kulturi novega veka, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Antropologija globalizacije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Antropologija hrane in prehranjevanja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Antropologija in politike v Afriki, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Antropologija Mediterana, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Aplikativna etnomuzikologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Aplikativna fizična geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Aplikativna urbana geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Besedotvorna stilistika - izbirni - lit.-kult., redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Bizantinska književnost in kultura, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Cerkvena slovanščina - južnoslovanske redakcije , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Čustva in spoznanje, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF2 Didaktične strategije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Didaktika filozofskih praks, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Dramsko besedilo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Endogeni razvoj podeželja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Epistemologija humanistike in družboslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Epistemologija vsakdanjega življenja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Etnomuzikologija 1 , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Evropska tradicijska verovanja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Fenomenologija in filozofija religije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Fenomenološka in kulturna hermenevtika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Filozofija in psihoanaliza, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Filozofija kognitivne znanosti, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF2 Filozofija umetnosti in kulture, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geodiverziteta, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Azije , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija etničnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija gora in zavarovanih območij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Latinske Amerike , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Geografija Severne Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografija turističnih območij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geografske metode znanstvenega proučevanja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geoinformacijska podpora odločanju , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Glasbena estetika 1 D, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Glasbena publicistika 1, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Glasbeno gledališče 1 D, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Govorjeni diskurz, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Govorna tehnika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Indoevropska dialektologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Indoevropske starožitnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Interpretacija antične mitologije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Interpretacije grške filozofije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz azijski filozofij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz japonske umetnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz nemške klasične filozofije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz novoveške filozofije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz poststrukturalizma in psihoanalize, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz pozne antike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz psiholingvistike in nevrolingvistike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme iz pedagoške psihologije , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme iz sociologije izobraževanja odraslih, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izbrane teme sodobne filozofije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izdelava okoljskih raziskovalnih projektov in presoj vplivov na okolje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izkustveno učenje, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Izobraževanje starejših, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Jezikovna tipologija I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Jezikovno tržišče, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Južnoslovanske družbe in kulture, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Klasične japonske odrske umetnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Kompetence pri pouku književnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Kritična teorija družbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Kultura, civilizacija in pismenstvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Kulturna hermenevtika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Leksikografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Literarna interpretacija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Literatura in mediji, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Marketing za bibliotekarje in založnike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Materialna kultura, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Medicinska antropologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Mednarodne selitve in izseljenstvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Mentorstvo in izobraževanje mentorjev, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Metode analize glasbe 1 D, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Nacionalizmi, rasizmi in politike spola, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Nietzsche in slovenska literatura, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Novejša glasba 1 D, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Obdobja in slogi v slovenski književnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Organizacija in vodenje informacijske službe, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Organizacija informacij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Poglavja iz frazeologije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Pokrajinska ekologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Politična antropologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Politika, družba, ekonomija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF2 Posebna poglavja iz zgodovine idej Japonske, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Praktična etika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Primerjalna religiologija z uvodom v religiologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Pripovedno besedilo , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Psihologija učenja in izobraževanje odraslih , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Publicistično in propagandno besedilo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Razvoj kadrov in karierno svetovanje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Razvojna neskladja na podeželju, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Regionalni razvoj in regionalna politika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Retorika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Slovenska glasba 1 D, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Slovstvena folkloristika – med jezikoslovjem in literarno vedo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sociologija skupnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sociologija spola in spolnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna metafizika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna moralna filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Sodobna muzeologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Sodobna politična filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Sodobni problemi etike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Sodobno konservatorstvo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Spol in religije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Spol in slovenska literatura, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Spol in telo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Starejša glasba 1 D, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Strategije razvoja izobraževanja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Teoretska arheologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Turizem in trajnostni razvoj, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Uporabna otroška psihologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Upravljanje knjižnic in založb, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Uredniške tehnike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Verzno besedilo , redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Vizualno v antropologiji, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Vladavine, sistemi, režimi, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Wittgenstein in sodobna filozofija , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Zgodovina filmske teorije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Zgodovina jezikoslovja v antiki, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Znanost, tehnologija in človeško izkustvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF2 Znanstvena in strokovna terminologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF2 Znanstveno besedilo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Ekonomska analiza v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Informacijska tehnologija v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Ljudje v javni upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Lokalno in regionalno upravljanje, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Management investicijskih projektov v javnem sektorju, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Management sprememb in tveganj v upravi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Pravo in uprava EU, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Sodobna javna uprava, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU2 Upravljanje informacij, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Upravno procesno pravo, redni, 1 P
 
 
ZIP FU2 Vodenje v javni upravi, redni, 1 P