Skoči do osrednje vsebine

Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 2. stopnje

Na povezavi Izbirni predmeti 2021/22 spodaj najdete podrobnejše podatke o posameznih predmetih.

POMEMBNO

Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov, ki skupaj štejejo vsaj toliko kreditnih točk, kot je za izbirni predmet  predvideno s predmetnikom vašega programa. Posamezni letnik šteje 60 kreditnih točk, torej jih morate skupaj z obveznimi predmeti vpisati vsaj toliko. Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

izbirni predmeti 2.ST

Obštudijske dejavnosti FDV

Center za obštudijsko dejavnost (COD UL)

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje.
Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B2 Aktualni problemi vojaških organizacij, Maja Garb, redni, 1 P
 
 
B2 Aktualni razvojni problemi, Matjaž Nahtigal, redni, 1 Z
 
 
B2 Analiza sodobnih konfliktov, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
B2 Balkanske študije, Mitja Velikonja, redni, 1 P
 
 
B2 Diplomacija, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B2 Družbene neenakosti in politika, Hajdeja Iglič, redni, 1 P
 
 
B2 Ekonomska sociologija, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
B2 Etnografija digitalnih medijev, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 Z
 
 
B2 EU v svetovnem gospodarstvu, Andreja Jaklič, redni, 1 P
 
 
B2 Evropska unija kot globalni akter, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
B2 Evropsko varstvo človekovih pravic, Milan Brglez, redni, 1 P
 
 
B2 Filmske študije in praktikum snemanja filma, Peter Stanković, redni, 1 Z
 
 
B2 Geopolitika, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
B2 Hrana in diskurz, Andreja Vezovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Ideologije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Industrijski odnosi v Evropi, Branko Bembič, redni, 1 P
 
 
B2 Izbrana vprašanja mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 P
 
 
B2 Izbrani problemi politoloških teorij, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
B2 Izobraževalni poteki in izbire, Andreja Živoder, redni, 1 Z
 
 
B2 Izzivi predstavništva in demokracije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B2 Javne politike EU, Damjan Lajh, redni, 1 P
 
 
B2 Kibernetska varnost, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
B2 Kognitivne študije glasbe, Gregor Tomc, redni, 1 P
 
 
B2 Kozmopolitska demokracija, Marinko Banjac, redni, 1 P
 
 
B2 Kulture nasilja, Karmen Šterk, redni, 1 P
 
 
B2 Mediji in kolektivni spomin, Maruša Pušnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Mediji, komuniciranje in družba, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
B2 Medijske industrije, Dejan Jontes, redni, 1 Z
 
 
B2 Medkulturna pogajanja, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodne finance, Mojmir Mrak, redni, 1 Z
 
 
B2 Mednarodne operacije in misije, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B2 Menedžment korporativnega komuniciranja, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
B2 Menedžment v javni upravi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Menedžment znanja, Samo Pavlin, redni, 1 Z
 
 
B2 Mesto in podoba, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 Z
 
 
B2 Metode politološkega raziskovanja, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Migracije: lokalno globalne dimenzije, Simona Zavratnik, redni, 1 P
 
 
B2 Moda in mediji, Maruša Pušnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Multikulturalizem, Ksenija Šabec, redni, 1 Z
 
 
B2 Novinarstvo, etika in profesionalnost, Melita Poler Kovačič, redni, 1 Z
 
 
B2 Odprta strateška vprašanja globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Okoljska sociologija, Matjaž Uršič, redni, 1 Z
 
 
B2 Politična ekonomija novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Politične institucije in politični procesi, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B2 Predmet druge fakultete 1, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B2 Predmet druge fakultete 2, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B2 Primerjalne politike človekovih pravic, Simona Kustec, redni, 1 Z
 
 
B2 Primerjalni industrijski odnosi, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
B2 Primerjalno družboslovno raziskovanje, Mitja Hafner Fink, redni, 1 Z
 
 
B2 Prostorska informatika, Dušan Petrovič, redni, 1 P
 
 
B2 Rasizem in seksizem, Blaž Vrečko Ilc, redni, 1 Z
 
 
B2 Raziskovalni načrt, Samo Kropivnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Razvoj Evropske unije, Marko Lovec, redni, 1 Z
 
 
B2 Regionalna in lokalna samouprava, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B2 Religije in kulture v 21. stoletju, Aleš Črnič, redni, 1 P
 
 
B2 Retro in kulture spominjanja, Mitja Velikonja, redni, 1 Z
 
 
B2 Socialni marketing, Tanja Kamin, redni, 1 P
 
 
B2 Socialno podjetništvo, Tatjana Rakar, redni, 1 Z
 
 
B2 Sociologija športa, Matjaž Uršič, redni, 1 Z
 
 
B2 Sodobna književnost in družbene ideologije, Mirt Komel, redni, 1 Z
 
 
B2 Sodobne sociološke dileme, Marjan Smrke, redni, 1 Z
 
 
B2 Sodobni politološki izzivi, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B2 Spol, delo in organizacije, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
B2 Strateški menedžment človeških virov, Andrej Kohont, redni, 1 Z
 
 
B2 Študije seksualnosti, Alenka Švab, redni, 1 Z
 
 
B2 Teorije evropske integracije, Jure Požgan, redni, 1 Z
 
 
B2 Teorije kulture, Natalija Majsova, redni, 1 Z
 
 
B2 Terorizem in protiteroristični ukrepi, Iztok Prezelj, redni, 1 Z
 
 
B2 Trendi v digitalnih odnosih z javnostmi, Urška Golob Podnar, redni, 1 P
 
 
B2 Upravljanje gospodarskih družb, Andrej Rus, redni, 1 Z
 
 
B2 Uredniško delo, Marko Milosavljević, redni, 1 P
 
 
B2 Utopistike: alternative družbenega razvoja, Tanja Rener, redni, 1 P
 
 
B2 Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, VZP ANG 1 Z
 
 
B2 Varnostna in obrambna politika EU, Jelena Juvan, redni, VZP SLO 1 Z
 
 
B2 Varnostni sektor in družba, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B2 Zdravje in biopolitike, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 P