Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 2. stopnje

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje.
V kolikor je predmet na določenem tipu vpisa že zapolnjen, ga na vpisu ne morete več izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmetFakultetni izbirni predmet
.BP Aktualni razvojni problemi, Maja Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Analiza organizacij in komparativni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Analiza sodobnih konfliktov, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Družbena odgovornost podjetij, Urška Golob Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Družbena organizacija, zasebnost in spol, Tanja Rener, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Ekonomija in družba, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Estetika in politika filma, Peter Stanković, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Etnične študije in študije Balkana, Mitja Velikonja, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Evropski industrijski odnosi, Miroslav Stanojević, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Feministična teorija in študiji spola, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Feminizem in kulturna politika emocij, Zdenka Šadl, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Geopolitika, Vladimir Prebilič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Indijske religije, Aleš Črnič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Islam in Zahod, Aljoša Pužar, redni, 1 PPOLNO
 
 
.BP Izbrana vprašanja mednarodnega prava, Matjaž Nahtigal, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Izobraževanje in zaposlovanje, Samo Pavlin, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Javne politike, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Jezik in stil medijskih besedil, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Kognitivne študije religije, Gregor Tomc, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Kritične teorije in analiza diskurza, Andreja Vezovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Kulture in multikulturalizem, Ksenija Šabec, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Medijska kultura: produkcijski vidiki, Dejan Jontes, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Medkulturna pogajanja, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Mednarodno in interkulturno komuniciranje, Mojca Pajnik, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Mednarodno upravljanje konfliktov, Petra Roter, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Menedžment in globalizacija gospodarstva, Marjan Svetličič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Menedžment korporativnega komuniciranja, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Mesto in podoba, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Mikroekonomija za marketing, Borut Marko Lah, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Modeli politične subjektivacije, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Nove tehnologije v družboslovnem raziskovanju, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Novinarski diskurz, Marko Milosavljević, redni, 1 Z
 
 
POLNO
.BP Novinarstvo in internet, Igor Vobič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Novinarstvo, etika in profesionalnost, Melita Poler Kovačič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Politične teorije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Politika evropskih integracij, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Popularna glasba, Gregor Tomc, redni, 1 P
 
 
POLNO
.BP Praktikum spletnega nastopa, Andraž Petrovčič, redni, 1 PPOLNO
 
 
.BP Pravni okviri upravljanja neprofitnih organizacij, Rado Bohinc, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Predmet druge fakultete 1, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
POLNO
.BP Predmet druge fakultete 2, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
POLNO
.BP Predstavništvo in demokracija, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Primerjalno družboslovno raziskovanje - metode in raziskovalni načrti, Mitja Hafner Fink, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Projektni menedžment v informacijski družbi, Jaroslav Berce, redni, 1 ZPOLNO
 
 
.BP Religija in sodobna družba, Aleš Črnič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Retorika javnih diskurzov, Andreja Vezovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Socialno podjetništvo, Tatjana Rakar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sociologija arhitekture, Franc Trček, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Sociologija družbenih problemov, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sociologija načrtovanja in urejanja prostora, Marjan Hočevar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sociologija spolnosti, Ivan Bernik, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sociologija trajnostnega razvoja, Matjaž Uršič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sodobne teorije politične skupnosti, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sodobni pristopi k upravljanju, Marjan Brezovšek, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Sodobni terorizem in sistemski protiukrepi, Iztok Prezelj, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Spol, delo in organizacije, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 PPOLNO
 
 
.BP Spremljanje informacijske družbe, Vesna Dolničar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
.BP Statistika in analiza podatkov, Aleš Žiberna, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Strateški marketing, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Študije vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Televizijsko novinarstvo in novi mediji, Igor Vobič, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Teorije kulture, Karmen Šterk, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Trendi časopisnega in revialnega novinarstva, Marko Milosavljević, redni, 1 P
 
 
 
 
.BP Upravljanje človeških virov, Ivan Svetlik, redni, 1 ZPOLNO
 
 
.BP Upravljanje tržnih znamk, Urška Tuškej Lovšin, redni, 1 Z
 
 
POLNO
.BP Upravljanje znanja, Dana Mesner Andolšek, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Upravni in politični menedžment, Miro Haček, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Utopistike: alternative družbenega razvoja, Tanja Rener, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Varnostne študije in varnostna politika, Anton Grizold, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Varnostni sektor in družba, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Vladanje in mednarodni odnosi, Zlatko Šabič, redni, 1 Z
 
 
 
 
.BP Zgodovina mednarodnih odnosov, Bojko Bučar, redni, 1 P