Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

ŠTUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVO – 2022/23
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUKŠIČ, VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 LOGAR, LENGAR VEROVNIK JEZIKOVNA KULTURA zimski 6
3 PUŠNIK, ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. SLUKAN TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
4 POLER KOVAČIČ UVOD V NOVINARSTVO zimski 6
5 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
6 OBLAK ČRNIČ, KROPIVNIK, as. RIBAČ, as. VERK RAZISKOVANJE MEDIJEV IN KOMUNICIRANJA poletni 6
7 RAJGELJ TEMELJI PRAVA poletni 6
8 AMON PRODNIK ZGODOVINA NOVINARSTVA poletni 6
9 VOBIČ, LENGAR VEROVNIK, as. PETKOVIČ OSNOVE NOVINARSKEGA DELA poletni 6
10 GORENC STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni
6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVO – 2022/23
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUTHAR, JONTES, as. SLUKAN MEDIJI IN POPULARNA KULTURA zimski 6
2 KALIN-GOLOB NOVINARSKI JEZIK IN STIL zimski 6
3 MILOSAVLJEVIĆ, KERŠEVAN SMOKVINA, BOHINC MEDIJSKE POLITIKE IN REGULACIJA poletni 6
4 MILOSAVLJEVIĆ, LENGAR VEROVNIK, as. PETKOVIČ NOVINARSKO SPOROČANJE 1 zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 VERČIČ, as. ŠKERLEP, as. VERK ODNOSI Z JAVNOSTMI poletni 6
7 ŠTERK, VRTAČIČ SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA poletni 6
8 POLER KOVAČIČ NOVINARSKA ETIKA poletni 6
9 MILOSAVLJEVIĆ, as. PETKOVIČ NOVINARSKO SPOROČANJE 2 poletni 6
10 ŠETINC UVOD V JEZIK STROKE – NEMŠČINA ALI celoletni 6
Izbira predmeta Uvod v jezik stroke – nemščina je omogočena le študentom, ki so v prvem letniku poslušali predmet Strokovna angleščina.
GORENC UVOD V JEZIK STROKE – ITALIJANŠČINA ALI
JARC UVOD V JEZIK STROKE – FRANCOŠČINA ALI
MARTIN UVOD V JEZIK STROKE – ŠPANŠČINA
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM NOVINARSTVO – 2022/23
III. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 VOBIČ, LEBARIČ TELEVIZIJSKO NOVINARSTVO zimski 6
2 LENGAR VEROVNIK, LEBARIČ RADIJSKO NOVINARSTVO zimski 6
3 VOBIČ, LEBARIČ, as. TOPOLOVEC DIGITALNO NOVINARSTVO zimski 6
4 LENGAR VEROVNIK GOVORNO IZRAŽANJE ZA NOVINARJE poletni 6
5 AMON PRODNIK, LENGAR VEROVNIK, VOBIČ, ZUNANJI IZVAJALCI NOVINARSKI PRAKTIKUM poletni 12
6 LOGAR, TANJA KERŠEVAN NOVINARSKA PRAKSA poletni 6
7 IZBIRNI PREDMET zimski 6
8 IZBIRNI PREDMET zimski 6
9 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI