Skoči do osrednje vsebine

Vpis zunanjih/odprtih izbirnih predmetov na programih 1. stopnje

V okviru odprtih izbirnih predmetov, lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirate tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ter kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Natančen seznam predmetov in obštudijskih dejavnosti, ki jih lahko vpišete, najdete v nadaljevanju. 
Pred vpisom predmetov vam svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverite učne načrte ter morebitne pogoje za vpis posameznih predmetov.
Zamenjava izbirnih predmetov je mogoča le v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (pet delovnih dni po začetku semestra). 

Navodila in podatke za dostop do spletnega referata boste v začetku študijskega leta prejeli s fakultete, kjer boste predmet izbrali. Ko predmet opravite, na FDV dostavite potrdilo o opravljenih izpitih.

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO

Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

ODPRTI IZBIRNI PREDMETI FDV (oznaka B1)

IZBIRNI PREDMETI AGRFT (oznaka ZIP AGRFT1)

IZBIRNI PREDMETI EF (oznaka ZIP EF1)

IZBIRNI PREDMETI FF (oznaka ZIP FF1)

IZBIRNI PREDMETI FU (oznaka ZIP FU1)

ZUNANJA IZBIRNOST V OKVIRU UL - VSE ČLANICE

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV (oznaka OD)

UNIVERZITETNI CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST (COD UL)
Za vpis obštudijske dejavnosti v okviru Univerzitetnega centra za obštudijsko dejavnost (COD UL) ob vnosu vpisnega lista iz nabora predmetov izberite B1 Predmet druge fakultete 1 in v opombe pripišite, katero obštudijsko dejavnost želite vpisati.

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

Posamezni predmet na drugi fakulteti (oznaka ZIP) lahko vpišeta največ dva študenta.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B1 Aktualni problemi mednarodne skupnosti, Zlatko Šabič, redni, 1 Z
 
 
B1 Analiza omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 P
 
 
B1 Analiza politik, Meta Novak, redni, 1 P
 
 
B1 Baze podatkov, Luka Kronegger, redni, 1 Z
 
 
B1 Delovno in socialno pravo, Barbara Rajgelj, redni, 1 ZPOLNO
B1 Digitalni laboratorij za družboslovce, Vesna Dolničar, redni, 1 Z
 
 
B1 Digitalno poslovanje in internet, Darja Grošelj, redni, 1 PPOLNO
B1 Diplomatski in konzularni odnosi, Milan Brglez, redni, 1 Z
 
 
B1 Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Evropeizacija, Cirila Toplak, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropske institucije, Danijel Crnčec, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, VZP ANG 1 Z
 
 
B1 Gospodarsko pravo, Barbara Rajgelj, redni, 1 PPOLNO
B1 Identitete, Marjeta Mencin, redni, 1 ZPOLNO
B1 Internetne študije, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 Z
 
 
B1 Izvajanje in vrednotenje javnih politik, Meta Novak, redni, 1 P
 
 
B1 Javna sfera in moč, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Javna uprava, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B1 Javne politike – procesi in akterji, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Jezik in stil strokovnih besedil, Nataša Logar, redni, 1 PPOLNO
B1 Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Klasične sociološke teorije, Samo Uhan, redni, 1 ZPOLNO
B1 Komunikacijski sistemi, Mojca Pajnik, redni, 1 ZPOLNO
B1 Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Kulture kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 PPOLNO
B1 Kvalitativna metodologija, Tina Kogovšek, redni, 1 Z
 
 
B1 Kvalitativne metode raziskovanja, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
B1 Medijska kritika, Andreja Vezovnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Mednarodna politična ekonomija, Marko Lovec, redni, 1 ZPOLNO
B1 Mednarodni ekonomski odnosi, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
B1 Mednarodni odnosi, Zlatko Šabič, redni, 1 Z
 
 
B1 Mednarodno varstvo okolja, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
B1 Menedžment človeških virov, Andrej Kohont, redni, 1 Z
 
 
B1 Menedžment dinamičnih organizacij, Andrej Rus, redni, 1 PPOLNO
B1 Menedžment neprofitnih organizacij, Tatjana Rakar, redni, 1 P
 
 
B1 Mladi in politika, Tomaž Deželan, redni, 1 ZPOLNO
B1 Moderna filozofija, Mirt Komel, redni, 1 PPOLNO
B1 Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti, Franc Mali, redni, 1 PPOLNO
B1 Nevojaške oblike bojevanja, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Novinarska etika, Melita Poler Kovačič, redni, 1 PPOLNO
B1 Obrambna in vojaška tehnologija, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
B1 Obrambni in varnostni sistem, Jelena Juvan, redni, 1 Z
 
 
B1 Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
B1 Obramboslovna geografija, Vladimir Prebilič, redni, 1 PPOLNO
B1 Obveščevalna dejavnost, Iztok Prezelj, redni, 1 ZPOLNO
B1 Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 Z
 
 
B1 Osnove marketinga, Urška Tuškej Lovšin, redni, 1 ZPOLNO
B1 Parlamentarne in vladne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična antropologija, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Politična kultura, Andrej Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična sociologija, Hajdeja Iglič, redni, 1 PPOLNO
B1 Politične stranke in strankarski sistemi, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Politični sistem Republike Slovenije, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B1 Politično komuniciranje, Mojca Pajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 ZPOLNO
B1 Politika in digitalna kultura, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 P
 
 
B1 Politika prava oboroženih spopadov, Matjaž Nahtigal, redni, 1 Z
 
 
B1 Popularna glasba, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNO
B1 Potrošna kultura, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
B1 Praktikum kulturne produkcije, Vasja Lebarič, redni, 1 PPOLNO
B1 Praktikum tehnike pogajanj z angleško terminologijo, Boštjan Udovič, redni, 1 C
 
 
B1 Predmet druge fakultete 1, redni, 1 C
 
 
B1 Predmet druge fakultete 2, redni, 1 C
 
 
B1 Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNO
B1 Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 PPOLNO
B1 Procesi odločanja v EU, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Prostorska sociologija, Marjan Hočevar, redni, 1 Z
 
 
B1 Protokol in etiketa, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B1 Psihoanaliza kulture, Karmen Šterk, redni, 1 ZPOLNO
B1 Radijsko novinarstvo, Tina Lengar Verovnik, redni, 1 ZPOLNO
B1 Socialna in politična psihologija, Marjeta Mencin, redni, 1 PPOLNO
B1 Socialna izključenost in politike vključevanja, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 Z
 
 
B1 Socialna politika, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo-Mrčela, redni, VZP ANG 1 PPOLNO
B1 Sociologija družbenih problemov, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija družin, Alenka Švab, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sociologija organizacije, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sociologija religije, Marjan Smrke, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sociologija umetnosti in kulture, Franc Trček, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 PPOLNO
B1 Sodobna država, Andrej Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Sodobna religijska in duhovna gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne evropske družbe, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne politične teorije, Andrej Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Splošni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B1 Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
B1 Statistika v podatkovni analitiki, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
B1 Strokovna francoščina I, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna francoščina II, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna italijanščina I, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna italijanščina II, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna praksa OBR, Maja Garb, redni, 1 P
 
 
B1 Strokovna španščina I, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Svetovna politika, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
B1 Svetovni jezik ruščina, Larisa Gabrovšek, redni, 1 C
 
 
B1 Športna vzgoja, Petra Zaletel, redni, 1 C
 
 
B1 Televizijsko novinarstvo, Igor Vobič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Temelji ekonomije, Anže Burger, redni, 1 Z
 
 
B1 Temelji Evropske unije, Jure Požgan, redni, 1 P
 
 
B1 Temelji prava, Barbara Rajgelj, redni, 1 PPOLNO
B1 Temelji sodobnega sveta, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
B1 Teorije demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
B1 Teorije globalnega juga, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Trg delovne sile in zaposlovanje, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Upravni procesi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Urbana antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 ZPOLNO
B1 Uvod v jezik stroke - angleščina, Nina Bostič Bishop, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - francoščina, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - italijanščina, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - nemščina, Matej Šetinc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - španščina, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje, Hajdeja Iglič, redni, 1 PPOLNO
B1 Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 ZPOLNO
B1 Uvod v primerjalne politike, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B1 Uvod v religiologijo, Aleš Črnič, redni, 1 P
 
 
B1 Varnost v informacijski družbi, Uroš Svete, redni, 1 Z
 
 
B1 Vedenje porabnikov, Urška Golob Podnar, redni, 1 ZPOLNO
B1 Vizualna kultura, Ilija Tomanić-Trivundža, redni, 1 PPOLNO
B1 Vojaška zgodovina, Vladimir Prebilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Zgodovina medijev, Maruša Pušnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Zunanja politika, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 PPOLNO
B1 Zunanje delovanje EU, Jure Požgan, redni, 1 P
 
 

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
ZIP AGRFT1 Dramaturgija I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Osnove dramskega pisanja in scenaristike, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Radijska igra, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Študiji scenskih umetnosti I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Študiji scenskih umetnosti II, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Tehnika govora I (Dih glas in osnove artikulacije), redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Tehnika govora II (Artikulacijske spretnosti v besedilnih strukturah), redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Teorija filma in televizije I 23/24, redni, 1 ZPOLNO
ZIP AGRFT1 Teorija filma in televizije II, redni, 1 PPOLNO
ZIP AGRFT1 Zgodovina filma in televizije II, redni, 1 CPOLNO
ZIP EF1 Ekonomika zdravstva 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Krožnost in upravljanje z vodo, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF1 Management rastočega posla, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Management rastočega posla 1, redni, 1 ZPOLNO
ZIP EF1 Osnove ekonomike pametnih mest, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Osnove statistike, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF1 Osnove turizma, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Poslovna informatika, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Poslovne finance 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Pravo družb in poslovno pravo, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Ravnanje z ljudmi pri delu, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Statistična analiza, redni, 1 ZPOLNO
ZIP EF1 Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Temelji makroekonomije, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Temelji managementa in organizacije, redni, 1 ZPOLNO
ZIP EF1 Temelji mikroekonomije, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Trajnostno naravnano mednarodno trženje, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Uvod v poslovanje, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Uvod v računovodstvo, redni, 1 PPOLNO
ZIP EF1 Uvod v trženje, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Antična filozofija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Antropologija simbolnih form, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija kovinskih obdobij 1, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija paleolitika in mezolitika 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Arheologija zgodnjega srednjega veka 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Arheologije sveta, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheološka teorija in zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Azijske filozofije, religije in kulture, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Didaktika I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Digitalni jezikovni viri za slovenščino, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Ekološka antropologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Ekonomska antropologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Estetika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Estetika glasbe, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Etika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Etnologija Afrike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Etnologija Avstralije in Oceanije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fenomenologija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija duha, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofija in humanistika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija in zgodovina znanosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija jezika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofija religije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija zavesti in življenja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija zgodovine, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofska antropologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fizična geografija krasa, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Folkloristika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fonetika in fonologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Formati in nosilci knjižnih vsebin , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geneza slovenske folkloristične teorije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Azije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija Latinske Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija naravnih nesreč, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija prebivalstva in naselij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Severne Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija turizma in prometa , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geoinformatika I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Glasba in gib, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Glasba in tehnologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Glasbe sveta: Antropologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Glasbena paleografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Grščina, intenzivni tečaj, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Grška kultura in civilizacija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Historična fonetika indoevropskih jezikov I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Historična fonetika indoevropskih jezikov II, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Hrvaška in srbska književnost 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Humana ekologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Javno govorno nastopanje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Jezikovna norma in jezikovna kultura - D izbirni, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Južnoslovanske družbe in kulture 1 (Hrvaška, Srbija, Črna gora), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Južnoslovanske književnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Kitajska umetnost, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Klasična arheologija 1, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Klasična sociološka misel (5 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Književnost antične Grčije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Književnost za bibliotekarje in založnike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Knjižne vsebine v popularni kulturi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Korejska tradicija in moderna, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Literatura in etika (PK2), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Logika in argumentacija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Makedonska književnost , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Marksizem in kritična teorija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Medkulturnost slovenskega prostora , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Metafizika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Moralna filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Nemška klasična filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Ontologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Organizacija knjižničnih zbirk, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove analitične filozofije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Osnove humanistične misli, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove knjigarstva, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove tematske kartografije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pedogeografija in biogeografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Politična geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Popularne kulture, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Praktična filozofija med Kantom in Heglom, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled indoevropskih jezikov, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled splošnega jezikoslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled svetovne književnosti (ZSK1), redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Pregled uporabnega jezikoslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Prostorska in krajinska arheologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Psihologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Publicistika (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Računalništvo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Regionalno planiranje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Rimska književnost in civilizacija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Rimska regionalna zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Rimska zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Seminar iz sodobne slovenske dramatike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminar iz sodobne slovenske poezije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminar iz starejše slovenske književnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Semiotika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Slovenska filozofija in filozofska terminologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Slovenska ljudska/tradicijska glasba, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Slovenska umetnost novega veka II (od leta 1800 do danes), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Slovensko ustno slovstvo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Socialna filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Socialni spomin in kulturna dediščina, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Sociologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija gledališča (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija knjige in branja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija spola (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija vednosti in znanosti (5 KT), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sociologija vizualnih umetnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija vsakdanjega življenja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sodobne družboslovne teorije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sorodstvo in socialna struktura , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Spoznavna teorija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Strokovno besedilo , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Strokovno pisanje - seminar, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija, redni, 1 ZPOLNO
ZIP FF1 Šport in humanistika - izbrana poglavja iz filozofije športa , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Šport in humanistika - izbrana poglavja iz sociologije športa, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Šport in humanistika - telesne prakse z izbranimi poglavji iz medicine in preventive , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Teorija jezika J I, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Teorije kulture, načini življenja in identitete, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Tvorjenje in razumevanje besedil, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Urbana geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v etnomuzikologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v filmske študije, redni, 1 PPOLNO
ZIP FF1 Uvod v filozofijo 3 KT, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v filozofijo 5KT, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v gejevske in lezbične študije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v globalizacijske študije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v grško filologijo, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Uvod v jezikovno tipologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v latinski srednji vek in humanizem, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Uvod v muzikologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v občo umetnostno zgodovino, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v pragmatiko, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v psihoanalizo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v slovansko filologijo , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v zgodovino Japonske, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Zgodovina izobraževanja odraslih, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Zgodovina romana (ZSK1), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Zgodovina Vzhodne Azije, redni, 1 C
 
 
ZIP FU1 Digitalna uprava za državljane, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Digitalni državljan, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Inšpekcijski nadzor, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Internet in družbene spremembe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Metode vrednotenja okoljskih politik, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Nemški jezik v upravni praksi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Odnosi Kanada-Evropska unija, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Pravica do zdravja in strukturni vidiki zdravstvenih sistemov, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Projektni management v javnem sektorju, redni, 1 PPOLNO
ZIP FU1 Sistem javnih uslužbencev, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Ustavnopravna kriza Evropske unije , redni, 1 P