Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 1. stopnje

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO

Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov ali obštudijskih dejavnosti, ki skupaj štejejo vsaj 6 kreditnih točk.  Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

IZBIRNI PREDMETI 1. STOPNJA

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV

Univerzitetni Center za obštudijsko dejavnost (COD UL)

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B1 Analiza omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 P
 
 
B1 Analiza politik, Simona Kustec, redni, 1 PPOLNO
B1 Digitalni laboratorij za družboslovce, Vesna Dolničar, redni, 1 PPOLNO
B1 Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Ekonomika poslovanja, Branko Ilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropeizacija, Cirila Toplak, redni, 1 ZPOLNO
B1 Evropska javna sfera, Mojca Pajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Identitete, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 ZPOLNO
B1 Izobraževanje in menedžment znanja, Samo Pavlin, redni, 1 PPOLNO
B1 Izvajanje in vrednotenje javnih politik, Simona Kustec, redni, 1 PPOLNO
B1 Javna uprava, Miro Haček, redni, 1 PPOLNO
B1 Javne politike – procesi in akterji, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Jezik in stil strokovnih besedil, Nataša Logar, redni, 1 PPOLNO
B1 Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Komunikacijski sistemi, Mojca Pajnik, redni, 1 ZPOLNO
B1 Komunikološki seminar, Maruša Pušnik, redni, 1 P
 
 
B1 Korporativno komuniciranje, Klement Podnar, redni, 1 ZPOLNO
B1 Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 PPOLNO
B1 Kulture kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 P
 
 
B1 Kvalitativne metode raziskovanja, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
B1 Medijska kritika, Andreja Vezovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Mednarodni ekonomski odnosi, Andreja Jaklič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Mednarodni odnosi, Zlatko Šabič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Medosebno komuniciranje, Metka Kuhar, redni, 1 PPOLNO
B1 Menedžment dinamičnih organizacij, Andrej Rus, redni, 1 PPOLNO
B1 Mladi in politika, Tomaž Deželan, redni, 1 ZPOLNO
B1 Moderna filozofija, Mirt Komel, redni, 1 PPOLNO
B1 Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti, Franc Mali, redni, 1 PPOLNO
B1 Nevojaške oblike bojevanja, Marjan Malešič, redni, 1 PPOLNO
B1 Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 ZPOLNO
B1 Obrambni in varnostni sistem, Anton Grizold, redni, 1 ZPOLNO
B1 Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
B1 Obramboslovna geografija, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
B1 Obveščevalna dejavnost, Iztok Prezelj, redni, 1 ZPOLNO
B1 Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 Z
 
 
B1 Parlamentarne in vladne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Polemologija, Ljubica Jelušič, redni, 1 PPOLNO
B1 Politična antropologija, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična kultura, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična sociologija, Hajdeja Iglič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Politične stranke in strankarski sistemi, Danica Fink Hafner, redni, 1 ZPOLNO
B1 Politični sistem Republike Slovenije, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B1 Politično komuniciranje, Mojca Pajnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 ZPOLNO
B1 Politološki seminar, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Popularna glasba, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNO
B1 Praktikum kulturne produkcije, Vasja Lebarič, redni, 1 PPOLNO
B1 Predmet druge fakultete 1, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B1 Predmet druge fakultete 2, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B1 Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNO
B1 Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 PPOLNO
B1 Procesi odločanja v EU, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Protokol in etiketa, Boštjan Udovič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Radijsko novinarstvo, Tina Lengar Verovnik, redni, 1 ZPOLNO
B1 Raziskovalne metode za analizo politik, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
B1 Raziskovanje interneta v družbi I, Andraž Petrovčič, redni, 1 Z
 
 
B1 Socialna in politična psihologija, Vlado Miheljak, redni, 1 PPOLNO
B1 Socialna izključenost in politike vključevanja, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 ZPOLNO
B1 Socialna politika, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
B1 Sociologija družbenih problemov, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 PPOLNO
B1 Sociologija organizacije, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sociologija vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 PPOLNO
B1 Sodobna država, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Sodobna religijska in duhovna gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Sodobne evropske družbe, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne politične teorije, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Splošni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
B1 Spol, jezik, moč, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 ZPOLNO
B1 Statistika v podatkovni analitiki, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
B1 Strokovna francoščina I, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna italijanščina I, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna nemščina II, Matej Šetinc, redni, 1 CPOLNO
B1 Strokovna španščina I, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna španščina II, Santiago Martin, redni, 1 CPOLNO
B1 Svetovna politika, Milan Brglez, redni, 1 P
 
 
B1 Športna vzgoja, Petra Zaletel, redni, 1 C
 
 
B1 Temelji ekonomije, Anže Burger, redni, 1 ZPOLNO
B1 Temelji Evropske unije, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 PPOLNO
B1 Temelji prava, Barbara Rajgelj, redni, 1 PPOLNO
B1 Temelji sodobnega sveta, Cirila Toplak, redni, 1 PPOLNO
B1 Teorije demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Teorije globalnega juga, Žiga Vodovnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Trg delovne sile in zaposlovanje, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravni procesi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Urbana antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 ZPOLNO
B1 Uvod v jezik stroke - angleščina, Nina Bostič Bishop, redni, 1 CPOLNO
B1 Uvod v jezik stroke - francoščina, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - italijanščina, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - nemščina, Matej Šetinc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - španščina, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje, Hajdeja Iglič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNO
B1 Uvod v primerjalne politike, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B1 Uvod v religiologijo, Aleš Črnič, redni, 1 PPOLNO
B1 Varnost v informacijski družbi, Uroš Svete, redni, 1 ZPOLNO
B1 Voditeljstvo, Andrej Kohont, redni, 1 ZPOLNO
B1 Vojaška zgodovina, Vladimir Prebilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 ZPOLNO
B1 Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 PPOLNO