Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 1. stopnje

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje.
V kolikor je predmet na določenem tipu vpisa že zapolnjen, ga na vpisu ne morete več izbrati.

Študentje prenovljenih programov (1. in 2. letnik) izbirajo samo med odprtimi izbirnimi predmeti z oznako B1. Študentje predhodnih programov (3. in 4. letnik) lahko te predmete izbirajo samo kot fakultetne izbirne predmete.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmetFakultetni izbirni predmet
Aktualni problemi mednarodne skupnosti, Bojko Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Analiza nominalnih spremenljivk, Vasja Vehovar, redni, 1 P
 
 
 
 
Analiza socialnih omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 P
 
 
 
 
Anketna metodologija, Vasja Vehovar, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Analiza politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Digitalne kulture, Franc Trček, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Digitalni laboratorij za družboslovce, Vesna Dolničar, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Evropska javna sfera, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Intelektualna lastnina, Branko Ilič, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Javna uprava, Miro Haček, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Javne politike – procesi in akterji, Damjan Lajh, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Jezik in stil strokovnih besedil, Nataša Logar, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Jezikovna kultura, Nataša Logar, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 PPOLNO
 
 
B1 Kulturna antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Kvalitativna metodologija, Tina Kogovšek, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Kvalitativne metode raziskovanja, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Medijska kritika, Andreja Vezovnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Menedžment inovacij, Branko Ilič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Mladi in politika, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Moderna filozofija, Mirt Komel, redni, 1 PPOLNO
 
 
B1 Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti, Franc Mali, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Novinarsko sporočanje 1, Marko Milosavljević, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Obrambni in varnostni sistemi, Anton Grizold, redni, 1 Z
 
 
POLNO
B1 Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Osnove znanstvenega pisanja z angleško terminologijo, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 CPOLNOPOLNO
B1 Parlamentarne in vladne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Popularna glasba, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Potrošna kultura, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
POLNO
B1 Predmet druge fakultete, Nedefiniran nosilec, redni, 1 CPOLNOPOLNO
B1 Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Procesi odločanja v EU, Damjan Lajh, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Socialna in politična psihologija, Vlado Miheljak, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Socialna omrežja, Valentina Hlebec, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Sociologija religije, Marjan Smrke, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Sociologija vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Sodelovanje in odločanje, Cirila Toplak, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Sodobna religijska in duhovna gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Sodobne politične teorije, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Splošni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Statistika v podatkovni analitiki, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Strokovna francoščina I, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
 
 
B1 Strokovna italijanščina I, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
 
 
B1 Strokovna španščina I, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
POLNO
B1 Svetovna politika, Milan Brglez, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Športna vzgoja, Petra Zaletel, redni, 1 C
 
 
POLNO
B1 Temelji ekonomije, Borut Marko Lah, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Temelji Evropske unije, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Temelji prava, Barbara Rajgelj, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Temelji sodobnega sveta, Cirila Toplak, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Teorije demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 PPOLNO
 
 
B1 Teorije globalnega juga, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Trg delovne sile in zaposlovanje, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
 
 
B1 Upravljanje družbenih medijev, Dejan Jontes, redni, 1 CPOLNOPOLNO
B1 Upravni procesi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 PPOLNO
 
 
B1 Uvod v družboslovno informatiko, Gregor Petrič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
B1 Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 P
 
 
POLNO
B1 Uvod v novinarstvo, Melita Poler Kovačič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Uvod v religiologijo, Aleš Črnič, redni, 1 P
 
 
POLNO
B1 Varnost v informacijski družbi, Uroš Svete, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
B1 Vodenje in voditeljstvo, Igor Lukšič, redni, 1 CPOLNOPOLNO
B1 Zgodovina medijev, Maruša Pušnik, redni, 1 PPOLNOPOLNO
B1 Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
B1 Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
 
 
Civilizacije, Ksenija Šabec, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Delovno in socialno pravo, Barbara Rajgelj, redni, 1 Z
 
 
 
 
Diplomacija EU, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Diplomatski in konzularni odnosi, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Družbeni vidiki zdravja in bolezni, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 PPOLNO
 
 
Ekologija vsakdanjega življenja, Matjaž Uršič, redni, 1 PPOLNO
 
 
Ekonomika tržnega komuniciranja, Urška Golob Podnar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Ekonomska sociologija, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
 
 
Elektronsko poslovanje, Jaroslav Berce, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Epistemologija družbenih ved, Franc Mali, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
EU v svetovnem gospodarstvu, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Evropska stališča in vrednote, Samo Uhan, redni, 1 PPOLNO
 
 
Evropska varnostna in obrambna politika, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Evropske družbe in globalizacija, Simona Zavratnik, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Evropski finančni sistem in politike, Mojmir Mrak, redni, 1 P
 
 
 
 
Filmske študije, Peter Stanković, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Genealogije državljanstva, Andrej Kurnik, redni, 1 PPOLNO
 
 
Gospodarsko pravo, Rado Bohinc, redni, 1 PPOLNO
 
 
Industrijski odnosi, Miroljub Ignjatović, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Informacijski sistemi države in e-vladanje, Jaroslav Berce, redni, 1 P
 
 
 
 
Integrirano tržno komuniciranje, Urška Tuškej Lovšin, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Interesne skupine in lobiranje v EU, Danica Fink Hafner, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Interno komuniciranje, Dejan Verčič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Izobraževanje in upravljanje znanja, Anton Kramberger, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Javno mnenje, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 P
 
 
 
 
Kadrovski menedžment, Andrej Kohont, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Komparativna metodologija, Valentina Hlebec, redni, 1 PPOLNO
 
 
Komuniciranje in nove tehnologije, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Korporativno komuniciranje, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kritična teorija kulture, Aljoša Pužar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Krizni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 PPOLNO
 
 
Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Kulturna in medijska globalizacija, Mojca Pajnik, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Kvalitativne metode raziskovanja v politologiji, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kvalitativno raziskovanje, Samo Uhan, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Lokalna samouprava, Miro Haček, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Marketinški odnosi, Urška Tuškej Lovšin, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Mediji in kolektivni spomin, Maruša Pušnik, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Mediji in občinstva, Breda Luthar, redni, 1 PPOLNO
 
 
Medijska kritika, Dejan Jontes, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Mednarodna politična ekonomija, Maja Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodne organizacije, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Mednarodno varstvo manjšin, Petra Roter, redni, 1 P
 
 
 
 
Mednarodno varstvo okolja, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Metode kvalitativne analize, Mitja Velikonja, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Metodologija in problemi analize kulturnih politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 P
 
 
 
 
Mirovne operacije, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Moderna književnost in družbene ideologije, Mirt Komel, redni, 1 P
 
 
 
 
Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Nova religijska gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Novinarska etika, Melita Poler Kovačič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Obča stilistika, Monika Kalin Golob, redni, 1 P
 
 
 
 
Oblikovanje anketnega vprašalnika, Valentina Hlebec, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
 
 
Odnosi sever - jug, Maja Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Odnosi z mediji, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Operacijske raziskave, Damjan Škulj, redni, 1 P
 
 
 
 
Osebna omrežja, Valentina Hlebec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Policy omrežja, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Politična ekonomija novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Politična kultura, Andrej A. Lukšič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Politične mitologije, Mitja Velikonja, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Politične stranke in strankarski sistemi, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politika birokracije, Miro Haček, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Politika mednarodnega poslovanja, Andreja Jaklič, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika mednarodnega prava, Bojko Bučar, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika migracij, Andrej Kurnik, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Politika prava oboroženih spopadov, Bojko Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politika tretjega sveta, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Politike EU, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politike islamskih držav, Bogomil Ferfila, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Potrošna kultura, Breda Luthar, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Prehodi v demokracijo in njeno utrjevanje, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Primerjalni evropski industrijski odnosi, Miroslav Stanojević, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 PPOLNO
 
 
Prostorska informatika, Dušan Petrovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Prvi tuji strokovni jezik III: italijanščina, Nina Gorenc, redni, 1 CPOLNOPOLNO
Psihoanaliza in kultura, Karmen Šterk, redni, 1 Z
 
 
 
 
Psihologija osebnosti in organizacije, Vlado Miheljak, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Racionalistična civilizacija, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Raziskovanje interneta v družbi, Andraž Petrovčič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Razvoj EU, Maja Bučar, redni, 1 P
 
 
 
 
Skupna zunanja in varnostna politika, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Socialni kapital, Hajdeja Iglič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Sociokulturni vidiki globalizacije, Ksenija Šabec, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija družbenih sprememb, Hajdeja Iglič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Sociologija družin, Alenka Švab, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
 
 
Sociologija izobraževanja, Anton Kramberger, redni, 1 Z
 
 
 
 
Sociologija kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija socialne politike, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 P
 
 
 
 
Sociološke teorije, Zdenka Šadl, redni, 1 PPOLNO
 
 
Sodobna država, Andrej A. Lukšič, redni, 1 PPOLNO
 
 
Sodobne sociološke dileme, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sodobni obveščevalni sistemi, Iztok Prezelj, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Sodobni parlamentarizem in zakonodajni postopek, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Sodobni upravni sistemi, Alenka Krašovec, redni, 1 P
 
 
 
 
Spletno novinarstvo, Marko Milosavljević, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Stilistika poročevalstva, Monika Kalin Golob, redni, 1 P
 
 
 
 
Strategija oglaševanja, Tanja Kamin, redni, 1 PPOLNO
 
 
Strateški menedžment v kulturi, Vesna Čopič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Športna vzgoja , Petra Zaletel, redni, 1 CPOLNO
 
 
Študije življenjskega poteka, Alenka Švab, redni, 1 P
 
 
POLNO
Tehnični informacijski sistemi, Andrej Mrvar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Tehnike pogajanj, Boštjan Udovič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Televizija, Igor Vobič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Teorija civilne obrambe, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
 
 
Teorija in tehnike vodenja, Andrej Kohont, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Teorije ideologije, Žiga Vodovnik, redni, 1 PPOLNO
 
 
Teorije mednarodnih odnosov, Marko Lovec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Tutorstvo, Samo Kropivnik, redni, 1 CPOLNOPOLNO
Upravljanje družbenih medijev, Dejan Jontes, redni, 1 CPOLNOPOLNO
Upravljanje gospodarskih družb, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, Tatjana Rakar, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Upravni personal, Miro Haček, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Uvod v oborožitvene sisteme, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
POLNO
Uvod v politično antropologijo, Igor Lukšič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Uvod v vizualno kulturo, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Varnost v mednarodnih odnosih, Anton Grizold, redni, 1 P
 
 
 
 
Vodenje in voditeljstvo, Igor Lukšič, redni, 1 C
 
 
POLNO
Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Vrednotenje javnih politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 Z
 
 
 
 
Zunanja politika, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
POLNO