Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 1. stopnje

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje.
V kolikor je predmet na določenem tipu vpisa že zapolnjen, ga na vpisu ne morete več izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmetFakultetni izbirni predmet
Aktualni problemi mednarodne skupnosti, Bojko Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Analiza nominalnih spremenljivk, Andraž Petrovčič, redni, 1 P
 
 
 
 
Analiza socialnih omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 P
 
 
 
 
Anketna metodologija, Vasja Vehovar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Baze podatkov, Luka Kronegger, redni, 1 P
 
 
 
 
Biopolitika, Andrej Kurnik, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Civilizacije, Ksenija Šabec, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Delovanje na področju družboslovne informatike, Vasja Vehovar, redni, 1 C
 
 
POLNO
Delovno in socialno pravo, Barbara Rajgelj, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Diplomacija EU, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Diplomatski in konzularni odnosi, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 PPOLNO
 
 
Ekologija vsakdanjega življenja, Drago Kos, redni, 1 PPOLNO
 
 
Ekonomika organizacije, Branko Ilič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Ekonomska sociologija, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 Z
 
 
 
 
Elektronsko poslovanje, Jaroslav Berce, redni, 1 Z
 
 
 
 
Epistemologija družbenih ved, Franc Mali, redni, 1 Z
 
 
 
 
EU v svetovnem gospodarstvu, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Evropska javna sfera, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Evropska socialna politika, Anja Kopač Mrak, redni, 1 P
 
 
 
 
Evropska stališča in vrednote, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Evropska varnostna in obrambna politika, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Evropske družbe in globalizacija, Franc Trček, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Evropske institucije, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Evropski finančni sistem in politike, Mojmir Mrak, redni, 1 P
 
 
 
 
Evropsko varstvo človekovih pravic, Milan Brglez, redni, 1 P
 
 
 
 
Filmske študije, Peter Stanković, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Genealogije državljanstva, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Gospodarsko pravo, Rado Bohinc, redni, 1 PPOLNO
 
 
Identitete, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Industrijski odnosi, Miroslav Stanojević, redni, 1 Z
 
 
 
 
Informacijske kulture in subkulture, Franc Trček, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Informacijski sistemi države in e-vladanje, Jaroslav Berce, redni, 1 P
 
 
 
 
Informacijski viri in sekundarni podatki, Vesna Dolničar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Informatika za obramboslovce, Uroš Svete, redni, 1 Z
 
 
 
 
Informatizacija sodobnih oboroženih sil, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
 
 
Integrirano tržno komuniciranje, Klement Podnar, redni, 1 PPOLNO
 
 
Interesne skupine in lobiranje v EU, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
 
 
Internet v vsakdanjem življenju, Gregor Petrič, redni, 1 P
 
 
 
 
Izbrani problemi sodobnih politoloških teorij, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Izobraževanje in upravljanje znanja, Anton Kramberger, redni, 1 Z
 
 
 
 
Javna uprava v Sloveniji, Marjan Brezovšek, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Javno mnenje, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 P
 
 
 
 
Jezik in stil oglaševanja, Monika Kalin Golob, redni, 1 P
 
 
 
 
Jezikovna kultura I, Tina Lengar Verovnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Jezikovna kultura II, Nataša Logar, redni, 1 PPOLNO
 
 
Kadrovski menedžment, Andrej Kohont, redni, 1 PPOLNO
 
 
Komuniciranje in nove tehnologije, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Komunikacijski menedžment, Dejan Verčič, redni, 1 P
 
 
 
 
Komunikacijski sistemi, Mojca Pajnik, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Korporativno komuniciranje, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kritična teorija kulture, Aljoša Pužar, redni, 1 P
 
 
 
 
Krizni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 PPOLNO
 
 
Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
 
 
Kulturna antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kulturna in medijska globalizacija, Mojca Pajnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Kulturna konstrukcija Evrope, Aljoša Pužar, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Kulturna politika, Vesna Čopič, redni, 1 P
 
 
 
 
Kvalitativne metode raziskovanja v politologiji, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kvalitativno raziskovanje, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
 
 
Kvantitativno družboslovno raziskovanje, Mitja Hafner Fink, redni, 1 P
 
 
 
 
Lokalna samouprava, Miro Haček, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Lokalnost, podeželje in družbene spremembe, Franc Trček, redni, 1 PPOLNO
 
 
Marketinški odnosi, Zlatko Jančič, redni, 1 P
 
 
 
 
Marketinško upravljanje, Urška Golob Podnar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Matematika I, Damjan Škulj, redni, 1 Z
 
 
 
 
Matematika II, Damjan Škulj, redni, 1 P
 
 
 
 
Mediji in kolektivni spomin, Maruša Pušnik, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Mediji in občinstva, Breda Luthar, redni, 1 P
 
 
 
 
Medijska etika, Melita Poler Kovačič, redni, 1 P
 
 
 
 
Medijska kritika, Dejan Jontes, redni, 1 PPOLNO
 
 
Medijska regulacija, Marko Milosavljević, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Mednarodna politična ekonomija, Maja Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodne finance, Mojmir Mrak, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodne organizacije, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Mednarodni ekonomski odnosi, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodni odnosi, Petra Roter, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodno tržno komuniciranje, Urška Golob Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Mednarodno varstvo človekovih pravic, Petra Roter, redni, 1 P
 
 
 
 
Mednarodno varstvo manjšin, Petra Roter, redni, 1 P
 
 
 
 
Mednarodno varstvo okolja, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Metode družboslovnega raziskovanja, Mitja Hafner Fink, redni, 1 P
 
 
 
 
Metode kulturološkega raziskovanja, Anton Kramberger, redni, 1 P
 
 
 
 
Metode kvalitativne analize, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
 
 
Metodologija in problemi analize kulturnih politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 P
 
 
 
 
Metodologija politološkega raziskovanja, Samo Kropivnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Mirovne operacije, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Moderna književnost in družbene ideologije, Mirt Komel, redni, 1 PPOLNO
 
 
Moderna zgodovina, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
 
 
Multivariatna analiza, Aleš Žiberna, redni, 1 P
 
 
 
 
Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Nova religijska gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Novinarska etika, Melita Poler Kovačič, redni, 1 P
 
 
 
 
Novinarsko sporočanje I, Marko Milosavljević, redni, 1 Z
 
 
 
 
Novinarsko sporočanje II, Marko Milosavljević, redni, 1 P
 
 
 
 
Obča stilistika, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
 
 
Oblikovanje anketnega vprašalnika, Valentina Hlebec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Oblikovanje in izvajanje skupnih evropskih politik, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
 
 
Obrambni in varnostni sistem, Anton Grizold, redni, 1 Z
 
 
 
 
Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
 
 
Obramboslovna geografija, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
 
 
Odnosi sever - jug, Maja Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Odnosi z javnostmi, Dejan Verčič, redni, 1 P
 
 
 
 
Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Okoljska sociologija, Drago Kos, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Operacijske raziskave, Damjan Škulj, redni, 1 P
 
 
 
 
Organizacijsko vedenje, Andrej Kohont, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Osebna omrežja, Valentina Hlebec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Osnove informatike in interneta, Andrej Mrvar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Osnove komunikološkega raziskovanja, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 P
 
 
 
 
Osnove kvalitativne metodologije, Tina Kogovšek, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Osnove programiranja, Aleš Žiberna, redni, 1 Z
 
 
 
 
Osnove trženja, Borut Marko Lah, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Osnove vizualnih komunikacij, Klement Podnar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Osnove znanstvenega pisanja, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
 
 
Polemologija, Ljubica Jelušič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Policy omrežja, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Politična ekonomija novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Politična kultura, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politična participacija, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politična sociologija, Hajdeja Iglič, redni, 1 P
 
 
 
 
Politične institucije in politični procesi, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politične mitologije, Mitja Velikonja, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Politične stranke in strankarski sistemi, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politični sistem Republike Slovenije, Marjan Brezovšek, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika človekovih pravic, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politika mednarodnega poslovanja, Andreja Jaklič, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika mednarodnega prava, Bojko Bučar, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika poslovanja v EU, Andreja Jaklič, redni, 1 P
 
 
 
 
Politika prava oboroženih spopadov, Bojko Bučar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politika skupine, Cirila Toplak, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Politika tretjega sveta, Žiga Vodovnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Politike EU, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
 
 
Politike islamskih držav, Bogomil Ferfila, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Politologija prava, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Popularna glasba in mediji, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Potrošna kultura, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Pravo EU, Rado Bohinc, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalna politika, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
 
 
Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 Z
 
 
 
 
Primerjalne politike v sodobnem svetu, Bogomil Ferfila, redni, 1 Z
 
 
 
 
Primerjalni evropski industrijski odnosi, Miroslav Stanojević, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalni obrambni sistemi, Iztok Prezelj, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalni politični sistemi, Anton Bebler, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Primerjalno korporacijsko pravo, Rado Bohinc, redni, 1 P
 
 
 
 
Prostorska informatika, Dušan Petrovič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Prostorska sociologija, Marjan Hočevar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Prvi tuji strokovni jezik III: ruščina, Larisa Gabrovšek, redni, 1 CPOLNOPOLNO
Psihoanaliza in kultura, Karmen Šterk, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Psihologija komuniciranja, Metka Kuhar, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Psihologija osebnosti in organizacije, Vlado Miheljak, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Psihologija potrošnika, Urška Golob Podnar, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Racionalistična civilizacija, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Radio, Igor Vobič, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Raziskovalne metode za analizo politik, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Raziskovanje interneta v družbi, Andraž Petrovčič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Religija in kultura, Aleš Črnič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Retorika, Andrej Škerlep, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Semiotika, Andrej Škerlep, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Skladnja slovenskega knjižnega jezika, Nataša Logar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Skupna zunanja in varnostna politika, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Socialna in politična antropologija, Karmen Šterk, redni, 1 P
 
 
 
 
Socialna in politična antropologija, Karmen Šterk, redni, 1 Z
 
 
 
 
Socialna in politična psihologija, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 P
 
 
 
 
Socialna in politična psihologija, Vlado Miheljak, redni, 1 Z
 
 
 
 
Socialna mimikrija, Marjan Smrke, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Socialni kapital, Hajdeja Iglič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Socialni marketing, Tanja Kamin, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Sociokulturni vidiki globalizacije, Ksenija Šabec, redni, 1 PPOLNO
 
 
Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, 1 PPOLNO
 
 
Sociologija družbenih sprememb, Hajdeja Iglič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Sociologija družin, Alenka Švab, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
 
 
Sociologija izobraževanja, Anton Kramberger, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Sociologija kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija kulture, Mitja Velikonja, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Sociologija mladine, Gregor Tomc, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija organizacij, Dana Mesner Andolšek, redni, 1 P
 
 
 
 
Sociologija religije, Marjan Smrke, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sociologija socialne politike, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 P
 
 
 
 
Sociologija spolov in emocij, Zdenka Šadl, redni, 1 PPOLNO
 
 
Sociologija vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Sociološke teorije, Zdenka Šadl, redni, 1 Z
 
 
 
 
Sociološko raziskovanje, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
 
 
Sodobna država, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Sodobna politična teorija, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Sodobne družbe, Matjaž Uršič, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Sodobni obveščevalni sistemi, Iztok Prezelj, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Sodobni parlamentarizem in zakonodajni postopek, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
 
 
Sodobni upravni sistemi, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
 
 
Specializirano novinarstvo, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 Z
 
 
 
 
Spletno novinarstvo, Marko Milosavljević, redni, 1 P
 
 
 
 
Splošni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
 
 
Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
 
 
Statistika II z računalniško analizo podatkov, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
 
 
Stilistika poročevalstva, Monika Kalin Golob, redni, 1 P
 
 
 
 
Storitveni in interni marketing, Urška Golob Podnar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Strategija oglaševanja, Tanja Kamin, redni, 1 P
 
 
 
 
Strateški menedžment v kulturi, Vesna Čopič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Struktura mednarodne skupnosti, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
 
 
Športna vzgoja , Petra Zaletel, redni, 1 CPOLNOPOLNO
Študije turizma in potovanj, Marjan Hočevar, redni, 1 PPOLNO
 
 
Študije življenjskega poteka, Alenka Švab, redni, 1 P
 
 
POLNO
Tehnični informacijski sistemi, Andrej Mrvar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Tehnike pogajanj, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Televizija, Igor Vobič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji ekonomije, Borut Marko Lah, redni, 1 P
 
 
 
 
Temelji ekonomije, Borut Marko Lah, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji Evropske unije, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji filozofije, Olga Markič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji komunikologije, Andrej Škerlep, redni, 1 P
 
 
 
 
Temelji komunikologije, Andrej Škerlep, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji politologije, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Temelji prava, Barbara Rajgelj, redni, 1 P
 
 
 
 
Teorija civilne obrambe, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
 
 
Teorija in tehnike vodenja, Andrej Kohont, redni, 1 P
 
 
 
 
Teorija organizacije, Dana Mesner Andolšek, redni, 1 PPOLNO
 
 
Teorija vodenja, Marjan Brezovšek, redni, 1 PPOLNO
 
 
Teorije in modeli demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 PPOLNO
 
 
Teorije medijev in komuniciranja, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Teorije mednarodnih odnosov, Milan Brglez, redni, 1 Z
 
 
 
 
Trg delovne sile in zaposlovanje, Miroljub Ignjatović, redni, 1 P
 
 
 
 
Tutorstvo, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 C
 
 
 
 
Upravljanje gospodarskih družb, Andrej Rus, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Upravljanje inovacij, Branko Ilič, redni, 1 P
 
 
 
 
Upravljanje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, Tatjana Rakar, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Upravni personal, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
 
 
Upravno pravo in upravni postopek, Mitja Horvat, redni, 1 Z
 
 
 
 
Uvod v analizo politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 P
 
 
 
 
Uvod v družboslovno informatiko, Gregor Petrič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Uvod v javno upravo, Marjan Brezovšek, redni, 1 ZPOLNO
 
 
Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Uvod v novinarstvo I, Melita Poler Kovačič, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Uvod v novinarstvo II, Igor Vobič, redni, 1 P
 
 
 
 
Uvod v oborožitvene sisteme, Uroš Svete, redni, 1 P
 
 
 
 
Uvod v politično antropologijo, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Uvod v sociologijo, Zdenka Šadl, redni, 1 P
 
 
 
 
Uvod v sociologijo, Marjan Hočevar, redni, 1 Z
 
 
 
 
Uvod v vizualno kulturo, Ilija Tomanić Trivundža, redni, 1 Z
 
 
 
 
Varnost v jugovzhodni Evropi, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
 
 
Varnost v mednarodnih odnosih, Anton Grizold, redni, 1 P
 
 
 
 
Vojaška logistika, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
 
 
Vojaška praksa I, Maja Garb, redni, 1 P
 
 
 
 
Vojaška zgodovina, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
 
 
Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
POLNO
Vrednotenje javnih politik, Simona Kustec Lipicer, redni, 1 Z
 
 
 
 
ZDA in ameriške politike, Bogomil Ferfila, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Zgodovina evropske ideje, Cirila Toplak, redni, 1 PPOLNO
 
 
Zgodovina medijev, Maruša Pušnik, redni, 1 PPOLNOPOLNO
Zgodovina novinarstva, Jernej Amon Prodnik, redni, 1 P
 
 
 
 
Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
 
 
Zgodovina slovenske kulture, Aleš Gabrič, redni, 1 ZPOLNOPOLNO
Zgodovina socialne in politične misli na Slovenskem, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
 
 
Zunanja politika, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
 
 
Zunanji odnosi EU, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
 
 
Ženske in politika, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z