Skoči do osrednje vsebine

Pregled zapolnjenosti izbirnih predmetov 1. stopnje

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO

Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov ali obštudijskih dejavnosti, ki skupaj štejejo vsaj 6 kreditnih točk.  Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

FAKULTETNI IZBIRNI PREDMETI 2022-23

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV

Univerzitetni Center za obštudijsko dejavnost (COD UL)

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B1 Analiza omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 Z
 
 
B1 Analiza politik, Simona Kustec, redni, 1 P
 
 
B1 Digitalni laboratorij za družboslovce, Vesna Dolničar, redni, 1 P
 
 
B1 Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Ekonomika poslovanja, Branko Ilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropeizacija, Cirila Toplak, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropska javna sfera, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, VZP ANG 1 P
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, VZP SLO 1 P
 
 
B1 Identitete, Marjeta Mencin Čeplak, redni, 1 Z
 
 
B1 Izobraževanje in menedžment znanja, Samo Pavlin, redni, 1 P
 
 
B1 Izvajanje in vrednotenje javnih politik, Simona Kustec, redni, 1 P
 
 
B1 Javna uprava, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B1 Javne politike – procesi in akterji, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Jezik in stil strokovnih besedil, Nataša Logar, redni, 1 P
 
 
B1 Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Komunikacijski sistemi, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Komunikološki seminar, Maruša Pušnik, redni, 1 P
 
 
B1 Korporativno komuniciranje, Klement Podnar, redni, 1 Z
 
 
B1 Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Kulture kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 P
 
 
B1 Kvalitativne metode raziskovanja, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
B1 Mediji in popularna kultura, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
B1 Medijska kritika, Andreja Vezovnik, redni, 1 P
 
 
B1 Mednarodni ekonomski odnosi, Andreja Jaklič, redni, 1 Z
 
 
B1 Mednarodni odnosi, Zlatko Šabič, redni, 1 Z
 
 
B1 Medosebno komuniciranje, Metka Kuhar, redni, 1 P
 
 
B1 Menedžment dinamičnih organizacij, Andrej Rus, redni, 1 P
 
 
B1 Mladi in politika, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B1 Moderna filozofija, Mirt Komel, redni, 1 P
 
 
B1 Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Nevojaške oblike bojevanja, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Obrambni in varnostni sistem, Anton Grizold, redni, 1 Z
 
 
B1 Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
B1 Obramboslovna geografija, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
B1 Obveščevalna dejavnost, Iztok Prezelj, redni, 1 Z
 
 
B1 Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 Z
 
 
B1 Parlamentarne in vladne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Polemologija, Ljubica Jelušič, redni, 1 P
 
 
B1 Politična antropologija, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
B1 Politična kultura, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična sociologija, Hajdeja Iglič, redni, 1 P
 
 
B1 Politične stranke in strankarski sistemi, Danica Fink Hafner, redni, 1 Z
 
 
B1 Politični sistem Republike Slovenije, Miro Haček, redni, 1 P
 
 
B1 Politično komuniciranje, Mojca Pajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B1 Popularna glasba, Peter Stanković, redni, 1 P
 
 
B1 Praktikum kulturne produkcije, Vasja Lebarič, redni, 1 P
 
 
B1 Predmet druge fakultete 1, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B1 Predmet druge fakultete 2, Nedefiniran nosilec, redni, 1 C
 
 
B1 Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 P
 
 
B1 Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Procesi odločanja v EU, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Protokol in etiketa, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B1 Radijsko novinarstvo, Tina Lengar Verovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Raziskovalne metode za analizo politik, Danica Fink Hafner, redni, 1 P
 
 
B1 Socialna in politična psihologija, Vlado Miheljak, redni, 1 P
 
 
B1 Socialna izključenost in politike vključevanja, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 Z
 
 
B1 Socialna politika, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 P
 
 
B1 Sociologija dela, Aleksandra Kanjuo Mrčela, redni, VZP SLO 1 Z
 
 
B1 Sociologija družbenih problemov, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 P
 
 
B1 Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sociologija organizacije, Andrej Rus, redni, 1 Z
 
 
B1 Sociologija vsakdanjega življenja, Alenka Švab, redni, 1 P
 
 
B1 Sodobna država, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Sodobna religijska in duhovna gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne evropske družbe, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne politične teorije, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Splošni menedžment, Andrej Rus, redni, 1 Z
 
 
B1 Spol, jezik, moč, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Statistika, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 Z
 
 
B1 Statistika v podatkovni analitiki, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
B1 Strokovna francoščina I, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna italijanščina I, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna nemščina II, Matej Šetinc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna španščina I, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna španščina II, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Športna vzgoja, Petra Zaletel, redni, 1 C
 
 
B1 Temelji ekonomije, Anže Burger, redni, 1 Z
 
 
B1 Temelji Evropske unije, Ana Bojinović Fenko, redni, 1 P
 
 
B1 Temelji komunikologije, Maruša Pušnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Temelji prava, Barbara Rajgelj, redni, 1 P
 
 
B1 Temelji sodobnega sveta, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
B1 Teorije demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Teorije globalnega juga, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Trg delovne sile in zaposlovanje, Miroljub Ignjatović, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje etnične raznolikosti, Petra Roter, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravni procesi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Urbana antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 Z
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - angleščina, Nina Bostič Bishop, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - francoščina, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - italijanščina, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - nemščina, Matej Šetinc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - španščina, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v kritično mišljenje in znanstveno pisanje, Hajdeja Iglič, redni, 1 P
 
 
B1 Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 P
 
 
B1 Uvod v primerjalne politike, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B1 Uvod v religiologijo, Aleš Črnič, redni, 1 P
 
 
B1 Varnost v informacijski družbi, Uroš Svete, redni, 1 Z
 
 
B1 Voditeljstvo, Andrej Kohont, redni, 1 Z
 
 
B1 Vojaška zgodovina, Vladimir Prebilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 P