Skoči do osrednje vsebine

Vpis zunanjih/odprtih izbirnih predmetov na programih 1. stopnje

V okviru odprtih izbirnih predmetov, lahko poleg predmetov programov, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, izbirate tudi predmete drugih fakultet Univerze v Ljubljani ter kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Natančen seznam predmetov in obštudijskih dejavnosti, ki jih lahko vpišete, najdete v nadaljevanju. 
Pred vpisom predmetov vam svetujemo, da na domačih straneh fakultet UL preverite učne načrte ter morebitne pogoje za vpis posameznih predmetov.
Zamenjava izbirnih predmetov je mogoča le v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (pet delovnih dni po začetku semestra). 
Navodila in podatke za dostop do spletnega referata boste v začetku študijskega leta prejeli s fakultete, kjer boste predmet izbrali. Ko predmet opravite, na FDV dostavite potrdilo o opravljenih izpitih.

Na spodnjih povezavah najdete podrobnejše podatke o posameznih izbirnih predmetih in obštudijskih dejavnostih.

POMEMBNO

Pri izboru predmetov oz. obštudijskih dejavnostih bodite posebno pozorni na število kreditnih točk. Izbrati morate predmet ali kombinacijo več predmetov ali obštudijskih dejavnosti, ki skupaj štejejo vsaj 6 kreditnih točk.  Morebitnega presežka kreditnih točk ni mogoče prenašati v naslednji letnik.

IZBIRNI PREDMETI FDV (oznaka B1)

IZBIRNI PREDMETI AGRFT (oznaka ZIP AGRFT1)

IZBIRNI PREDMETI EF (oznaka ZIP EF1)

IZBIRNI PREDMETI FF (oznaka ZIP FF1)

IZBIRNI PREDMETI FU (oznaka ZIP FU1)

ZUNANJA IZBIRNOST V OKVIRU UL - VSE ČLANICE

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FDV (oznaka OD)

UNIVERZITETNI CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST (COD UL)

Seznam zapolnjenosti izbirnih predmetov se generira sproti in izkazuje trenutno stanje. Če je predmet že zapolnjen ali pa je redna sestavina programa, na katerega se vpisujete, ga ob izpolnjevanju vpisnega lista ne boste mogli izbrati.

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
B1 Analiza omrežij, Andrej Mrvar, redni, 1 Z
 
 
B1 Baze podatkov, Luka Kronegger, redni, 1 Z
 
 
B1 Digitalni laboratorij za družboslovce, Vesna Dolničar, redni, 1 P
 
 
B1 Družbeni in etični vidiki razvoja moderne znanosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Evropeizacija, Cirila Toplak, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropska javna sfera, Mojca Pajnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, VZP ANG 1 P
 
 
B1 Evropski upravni prostor, Irena Bačlija Brajnik, redni, VZP SLO 1 P
 
 
B1 Internetne študije, Tanja Oblak Črnič, redni, 1 ZPOLNO
B1 Izvajanje in vrednotenje javnih politik, Alenka Krašovec, redni, 1 P
 
 
B1 Javne politike – procesi in akterji, Damjan Lajh, redni, 1 Z
 
 
B1 Jezik in stil strokovnih besedil, Nataša Logar, redni, 1 P
 
 
B1 Jezik in stil tržnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Komunikološki seminar, Maruša Pušnik, redni, 1 P
 
 
B1 Komunikološki seminar, Maruša Pušnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Krizni menedžment in sodobna varnost, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Kulture kreativnosti, Gregor Tomc, redni, 1 P
 
 
B1 Kvalitativne metode raziskovanja, Jernej Pikalo, redni, 1 P
 
 
B1 Medijska kritika, Andreja Vezovnik, redni, 1 P
 
 
B1 Mednarodno varstvo okolja, Zlatko Šabič, redni, 1 P
 
 
B1 Menedžment dinamičnih organizacij, Andrej Rus, redni, 1 P
 
 
B1 Mladi in politika, Tomaž Deželan, redni, 1 Z
 
 
B1 Moderna filozofija, Mirt Komel, redni, 1 P
 
 
B1 Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti, Franc Mali, redni, 1 P
 
 
B1 Nevojaške oblike bojevanja, Marjan Malešič, redni, 1 P
 
 
B1 Nova političnost in globalna družbena gibanja, Andrej Kurnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Obrambni menedžment, Maja Garb, redni, 1 Z
 
 
B1 Obramboslovna geografija, Vladimir Prebilič, redni, 1 P
 
 
B1 Obveščevalna dejavnost, Iztok Prezelj, redni, 1 Z
 
 
B1 Oglaševanje in družba, Tanja Kamin, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična antropologija, Igor Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politična filozofija, Andrej Kurnik, redni, 1 P
 
 
B1 Politična kultura, Andrej A. Lukšič, redni, 1 Z
 
 
B1 Politično komuniciranje, Mojca Pajnik, redni, 1 PPOLNO
B1 Politika globalizacije, Jernej Pikalo, redni, 1 Z
 
 
B1 Popularna glasba, Peter Stanković, redni, 1 P
 
 
B1 Potrošna kultura, Breda Luthar, redni, 1 Z
 
 
B1 Predmet druge fakultete 1, redni, 1 C
 
 
B1 Predmet druge fakultete 2, redni, 1 C
 
 
B1 Primerjalna religiologija, Marjan Smrke, redni, 1 P
 
 
B1 Primerjalni politični sistemi, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Protokol in etiketa, Boštjan Udovič, redni, 1 Z
 
 
B1 Socialna izključenost in politike vključevanja, Maša Filipovič Hrast, redni, 1 Z
 
 
B1 Sociologija in politologija vojske, Ljubica Jelušič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobna država, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Sodobna religijska in duhovna gibanja, Aleš Črnič, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne evropske družbe, Samo Uhan, redni, 1 Z
 
 
B1 Sodobne politične teorije, Andrej A. Lukšič, redni, 1 P
 
 
B1 Spol, jezik, moč, Monika Kalin Golob, redni, 1 Z
 
 
B1 Statistika v podatkovni analitiki, Katja Lozar Manfreda, redni, 1 P
 
 
B1 Strokovna francoščina I, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna italijanščina I, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Strokovna španščina I, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Športna vzgoja, Petra Zaletel, redni, 1 C
 
 
B1 Temelji sodobnega sveta, Cirila Toplak, redni, 1 P
 
 
B1 Teorije demokracije, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Teorije globalnega juga, Žiga Vodovnik, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje etnične raznolikosti, Petra Roter, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravljanje in vodenje ob nesrečah, Marjan Malešič, redni, 1 Z
 
 
B1 Upravni procesi, Irena Bačlija Brajnik, redni, 1 P
 
 
B1 Urbana antropologija, Aljoša Pužar, redni, 1 Z
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - angleščina, Nina Bostič Bishop, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - francoščina, Mojca Jarc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - italijanščina, Nina Gorenc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - nemščina, Matej Šetinc, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v jezik stroke - španščina, Santiago Martin, redni, 1 C
 
 
B1 Uvod v kulturne študije, Peter Stanković, redni, 1 P
 
 
B1 Uvod v religiologijo, Aleš Črnič, redni, 1 P
 
 
B1 Varnost v informacijski družbi, Uroš Svete, redni, 1 Z
 
 
B1 Vojaška zgodovina, Vladimir Prebilič, redni, 1 Z
 
 
B1 Volilne študije, Alenka Krašovec, redni, 1 Z
 
 
B1 Zgodovina političnih idej, Igor Lukšič, redni, 1 P
 
 

 

   Zasedeno
NazivOdprti izbirni predmet
ZIP AGRFT1 Antropologija gledališča, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Dramaturgija I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Osnove dramskega pisanja in scenaristike, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Plesna kompozicija I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Plesna kompozicija II, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Radijska igra, redni, 1 P
 
 
ZIP AGRFT1 Radijska režija, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Slovenska dramatika in gledališče I, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Slovenska dramatika in gledališče II, redni, 1 P
 
 
ZIP AGRFT1 Slovenska dramatika in gledališče III, redni, 1 P
 
 
ZIP AGRFT1 Študiji scenskih umetnosti I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Študiji scenskih umetnosti II, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Tehnika govora I (Dih glas in osnove artikulacije), redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Tehnika govora II (Artikulacijske spretnosti v besedilnih strukturah), redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Teorija filma in televizije I, redni, 1 Z
 
 
ZIP AGRFT1 Teorija filma in televizije II, redni, 1 P
 
 
ZIP AGRFT1 Zgodovina drame I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Zgodovina filma in televizije I, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Zgodovina filma in televizije II, redni, 1 C
 
 
ZIP AGRFT1 Zgodovina gledališča I, redni, 1 C
 
 
ZIP EF1 Ekonomika zdravstva 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Management rastočega posla, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Management rastočega posla 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Osnove statistike, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Osnove turizma, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Podjetništvo, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Poslovna informatika, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Poslovne finance 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Pravo družb in poslovno pravo, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Ravnanje z ljudmi pri delu, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Statistična analiza, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Temelji makroekonomije, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Temelji management in organizacije, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Temelji mikroekonomije, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Uvod v poslovanje, redni, 1 Z
 
 
ZIP EF1 Uvod v računovodstvo, redni, 1 P
 
 
ZIP EF1 Uvod v trženje, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Antična filozofija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Antična retorika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Antropologija migracij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Antropologija simbolnih form, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija kovinskih obdobij 1, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija neolitika in eneolitika v Evropi in Aziji, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheologija paleolitika in mezolitika 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Arheologija zgodnjega srednjega veka 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Arheologije sveta, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Arheološka teorija in zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Azijske filozofije, religije in kulture, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Človek in kozmos v renesansi, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Didaktika I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Digitalni jezikovni viri za slovenščino, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Ekološka antropologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Ekonomska antropologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Estetika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Estetika glasbe, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Estetika od antike do romantike (PK2), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Etika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Etnoansambel 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Etnologija Afrike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Etnologija Avstralije in Oceanije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Etnologija evropskega čarovništva, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fenomenologija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija duha, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofija in humanistika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija in zgodovina znanosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija jezika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofija religije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija zavesti in življenja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Filozofija zgodovine, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Filozofska antropologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fizična geografija krasa, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Folkloristika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Fonetika in fonologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Formati in nosilci knjižnih vsebin , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geneza slovenske folkloristične teorije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Avstralije, Antarktike in Oceanije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Azije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija Latinske Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija naravnih nesreč, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija prebivalstva in naselij, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Severne Afrike in JZ Azije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geografija Severne Amerike, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Geografija turizma in prometa , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Geoinformatika I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Glasba in gib, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Glasba in tehnologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Glasbe sveta: Antropologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Glasbena paleografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Grščina, intenzivni tečaj, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Grška kultura in civilizacija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Historična fonetika indoevropskih jezikov I, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Historična fonetika indoevropskih jezikov II, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Hrvaška in srbska književnost 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Humana ekologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Interpretacija antičnih filozofskih besedil, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Izbrana poglavja antropologije Japonske, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Javno govorno nastopanje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Jezikovna norma in jezikovna kultura - D izbirni, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Južnoslovanske družbe in kulture 1 (Hrvaška, Srbija, Črna gora), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Južnoslovanske književnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Kitajska umetnost, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Klasična arheologija 1, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Klasična sociološka misel (5 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Književnost antične Grčije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Književnost za bibliotekarje in založnike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Knjižne vsebine v popularni kulturi, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Komunikacija v informacijski dejavnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Konservatorstvo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Korejska tradicija in moderna, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Literarno življenje in uprizoritvene umetnosti v antiki, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Literatura in etika (PK2), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Logika in argumentacija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Makedonska književnost , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Marksizem in kritična teorija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Medkulturnost slovenskega prostora , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Metafizika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Metodologija etnologije in kulturne antropologije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Moralna filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Muzeologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Nemška klasična filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Nominalna in pronominalna morfologija indoevropskih jezikov, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Novoveška filozofija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Ontologija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Organizacija knjižničnih zbirk, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove analitične filozofije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove humanistične misli, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove informacijske znanosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Osnove knjigarstva, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove organizacije informacij 10 KT, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Osnove organizacije informacij 9 KT, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Osnove tematske kartografije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pedogeografija in biogeografija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Poglavja iz slovnice - slovarski vidik, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Politična geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Popularne kulture, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Praktična filozofija med Kantom in Heglom, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled indoevropskih jezikov, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled slovanskih jezikov, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled splošnega jezikoslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Pregled svetovne književnosti (ZSK1), redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Pregled uporabnega jezikoslovja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Primerjalno naglasoslovje slovanskih jezikov , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Prostorska in krajinska arheologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Psihologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Publicistika (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Računalništvo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Regionalno planiranje, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Rimska arheologija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Rimska književnost in civilizacija, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Rimska regionalna zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Rimska zgodovina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Seminar iz sodobne slovenske dramatike, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminar iz sodobne slovenske poezije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminar iz stare cerkvene slovanščine , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminar iz starejše slovenske književnosti, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Seminarske vaje iz novejše zgodovine, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Seminarske vaje iz starejše zgodovine, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Semiotika, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Slovenska filozofija in filozofska terminologija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Slovenska ljudska/tradicijska glasba, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Slovenska umetnost novega veka I (16. - 18. st.), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Slovenska umetnost novega veka II (od leta 1800 do danes), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Slovensko ustno slovstvo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Socialna filozofija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Socialni spomin in kulturna dediščina, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Sociologija družbenih gibanj in političnih institucij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija glasbe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija gledališča (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija knjige in branja, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija spola (4 KT), redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija vednosti in znanosti (5 KT), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sociologija vizualnih umetnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sociologija vsakdanjega življenja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sodobna analitična filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Sodobne družboslovne teorije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Sorodstvo in socialna struktura , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Spoznavna teorija, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Srednjeveška in renesančna filozofija 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Stara cerkvena slovanščina, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Strokovno besedilo , redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Strokovno pisanje - seminar, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Šport in humanistika - izbrana poglavja iz filozofije športa , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Šport in humanistika - izbrana poglavja iz sociologije športa, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Šport in humanistika - telesne prakse z izbranimi poglavji iz medicine in preventive , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Teorija družbene moči, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Teorija jezika J I, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Teorija opisnega jezikoslovja – semantika, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Teorija opisnega jezikoslovja – skladnja, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Teorije ideologije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Teorije kulture, načini življenja in identitete, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Tvorjenje in razumevanje besedil, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Urbana geografija, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v etimološko metodo in študij virov, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v etnomuzikologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v filmske študije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v filozofijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v gejevske in lezbične študije, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v globalizacijske študije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v grško filologijo, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Uvod v jezikovno tipologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v latinski srednji vek in humanizem, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Uvod v metode za geografe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v muzikologijo, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v občo umetnostno zgodovino, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v pragmatiko, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v psihoanalizo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v slovansko filologijo , redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v študij zgodovine, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Uvod v vezalno fonologijo, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Uvod v zgodovino Japonske, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Zgodovina etnologije in kulturne antropologije, redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 1, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Zgodovina izobraževanja odraslih, redni, 1 Z
 
 
ZIP FF1 Zgodovina romana (ZSK1), redni, 1 P
 
 
ZIP FF1 Zgodovina Vzhodne Azije, redni, 1 C
 
 
ZIP FF1 Zgodovinsko jezikoslovje , redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Internet in družbene spremembe, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Metode vrednotenja okoljskih politik, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Načrtovanje razvoja in presoja učinkov javnih politik, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Nemški jezik v upravni praksi, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Odnosi Kanada-Evropska unija, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Organizacijsko vedenje, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Poslovanje podjetnikov in športnikov, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Poslovna komunikacija v nemškem jeziku, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Pravica do zdravja in strukturni vidiki zdravstvenih sistemov, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Projektni management v javnem sektorju, redni, 1 P
 
 
ZIP FU1 Sistem javnih uslužbencev, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Upravljanje nevladnih organizacij, redni, 1 Z
 
 
ZIP FU1 Ustavnopravna kriza Evropske unije , redni, 1 P