Novinarstvo

Študij novinarstva posreduje temeljno družboslovno in še posebej komunikološko znanje, ukvarja se z obvladanjem pisanja, govorjenja in nastopanja v vsej raznolikosti. Poznavanje in razumevanje govornih in pisnih žanrov, spoštovanje in upoštevanje kodeksa ter poznavanje osnov prava so osnova za dobro novinarsko delo. Poklicna pot diplomantov in diplomantk kot strokovno usposobljenih publicistov, novinarjev, urednikov, komentatorjev in poročevalcev vodi v uredništva medijev, vodstva dnevnikov, revij, radijskih in televizijskih hiš ter med svetovalce za odnose z mediji; kot svetovalci za odnose z mediji in svobodni novinarji najdejo delo tudi v zasebnem sektorju.

Aktualno

Bergant_web-thumbIgor E. Bergant: diplomirani novinar Fakultete za družbene vede, nekdanji športni novinar in urednik, novinar javne televizije in voditelj oddaje Odmevi, voditelj prireditev, tečajev javnega nastopanja, kritik, poliglot, rekreativni tekač, nogometni navdušenec, družinski človek in še in še bi lahko naštevali. Na fakulteto je prišel z za študente morda svojevrstnim pristopom, ki se je glasil: če se nečesa lotim, potem je že pametno, da se tega lotim resno! In pri tem pristopu vztraja še danes, triindvajset let po zaključku svojega fakultetnega šolanja.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnik katedre: Jernej Amon Prodnik
Tutorka učiteljica: Tina Lengar Verovnik

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani novinar (UN) oz. diplomirana novinarka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. nov. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Dodiplomski program Novinarstvo daje študentom temeljna novinarska znanja in veščine. Študenti dobijo kompetence splošnega znanja in intelektualne sposobnosti ...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomant novinarstva bo usposobljen za delo profesionalno novinarsko kompetentnega, splošno družboslovno razgledanega in obenem ožje področno izobraženega novinarja,...