Mednarodni odnosi

Študijski program interdisciplinarno pristopa k proučevanju mednarodne skupnosti, delovanju držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, transnacionalnih podjetij in družbenih gibanj. Znanje več tujih jezikov, v času študija pridobljene organizacijske in vodstvene sposobnosti, široka paleta znanj, veščina sprejemanja in izvajanja odločitev ter pogajalske veščine so glavni adut diplomantk in diplomantov. Zaposlujejo se v zasebnem in javnem sektorju, na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju.

Aktualno

BergantDamjan_splet1-thumbDamjan Bergant je diplomant mednarodnih odnosov. Leta 2014 je nastopil štiriletni mandat direktorja podjetja ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. Pred tem je kot karierni diplomat zaključil mandat stalnega predstavnika Slovenije pri Svetu Evrope. Izkušnje je med drugim pridobival na stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), leta 2005 pa je sodeloval tudi v slovenskem predsedovanju OVSE.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Predstojnica katedre: Ana Bojinović Fenko
Tutor učitelj: Jure Požgan

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Strokovni naslov diplomanta: diplomant oz. diplomantka mednarodnih odnosov (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. med. odn. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva boljši uspeh pri maturi in boljši uspeh v tretjem in četrtem letniku srednje šole.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Vas zanimajo globalni procesi v mednarodni skupnosti,
vsebinsko razgiban in interdisciplinaren program,
pester način študija z različnimi oblikami dela,
družba tujih študentov in obštudijske dejavnosti,
želite službo kjerkoli v doma ali v tujini?

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Diplomanti in diplomantke najdemo v zasebnem in javnem sektorju, na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju, pravzaprav povsod, kjer se zavedajo pomena globalnosti.

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.