Skoči do osrednje vsebine

Razpis za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025


Vlada RS je sprejela sklep o soglasju k Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2024/25. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani UL.

Opis vseh magistrskih študijskih programov 2. stopnje, ki jih razpisuje Fakulteta za družbene vede, je dostopen na spletnem naslovu: Magistrski študij 2. stopnje.

Prijava poteka na portalu eVŠ. Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis so dostopna na povezavi. V primeru težav pri oddaji prijave za vpis se obrnite na naslednji kontaktni naslov.

Prvi prijavni rok je odprt od 29. 3. 2024 do 31. 5. 2024. Rok za izpolnjevanje pogojev za vpis po prvem prijavnem roku (zaključek študija na 1. stopnji) je 10. 7. 2024.

Kandidati za vpis lahko obvezne priloge k prijavi na portalu eVŠ oddajo tudi po 31. 5. 2024, ko se prijavni rok zaključi (za oddane prijave bo dostop do urejanja prilog mogoč do vključno 10. 7. 2024). Kandidatom za vpis, ki so dodiplomski študij zaključili na FDV, obveznih prilog ni potrebno prilagati prijavi.

Drugi prijavni rok bo odprt od 21. 8. 2024 do 6. 9. 2024. Na prosta mesta (le za programe na katerih bodo ostala prosta mesta po prvi prijavi) se lahko prijavijo le kandidati iz držav EU. Rok za zaključek študija za drugi prijavni rok je 20. 9. 2024.

 
V okviru drugega prijavnega roka bodo odprta tudi mesta za vzporedni vpis in vpis po merilih za prehode oz. vpis v višji letnik (vpis v višji letnik ne velja za diplomate 4-letnih dodiplomskih programov na FDV, ki skladno s Pravilnikom o prehodu iz sistema 4+1 na 3+2 hitrejše napredujejo - vsi ti kandidati se morajo prijaviti za vpis v 1. letnik!).

Prijavljeni kandidati, ki so tujci izven EU in se lahko prijavijo le v okviru prvega prijavnega roka, morajo izpolnjevati pogoje za vpis najkasneje do 10. 7. 2024. Rok za izpolnjevanje pogojev za vpis za tuje kandidate, ki so dodiplomski študij zaključili v Sloveniji, na programih, ki v okviru prijave ne bodo imeli omejitev vpisa, je 20. 9. 2024 (v primeru omejitve vpisa velja rok za izpolnjevanje pogojev 10. 7. 2023).

Informativni dan za vpis na magistrski študij bo potekal 15. 5. 2024.

 
Število vpisnih mest v magistrske programe v študijskem letu 2024/25 (vpis v 1. letnik):

Program
SLO in EU
Tujci izven EU

Slovenci brez slo.

državljanstva

*Družboslovna informatika
35 7 1
*Evropske študije 20 7 1
Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije 25 5 1
Kulturne študije 25 10 1
*Mednarodni odnosi 25 5 1
Novinarstvo 30 7 1
Obramboslovje in varnostne študije 35 7 1
*Politologija - Politična teorija, globalizacijske in strateške študije 30 7 1
Politologija - Primerjalne javne politike in uprava 25 7 1
Sociologija 35 7 1
Sociologija - Menedžment človeških virov, znanja in organizacij 35 7 1
Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 30 2

1

*programi, ki se izvajajo v angleškem jeziku

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. marec 2024 | v kategoriji: Vpis, Obvestilo