Družboslovna informatika

Program družboslovne informatike omogoča študij sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, njihovih družbenih vidikov in njihove rabe v različnih družbenih sferah. Program  integrira družboslovna znanja z naprednimi metodološkimi, internetnimi in informatično-menedžerskimi znanji. 
Program se izvaja v angleščini in omogoča tudi pridobitev diplome Univerze v Salernu.

Kontakt

Skrbnik progama:
doc. dr. Andraž Petrovčič

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica družboslovne informatike (mag. družb. inf.)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij: družbenih ved, novinarstva in informiranja, poslovnih in upravnih ved, izobraževanja učiteljev in pedagoških ved,...

Predmetniki

1. letnik 2017/18

Zakaj na program

Družboslovna informatika je študij prihodnosti, ki povezuje internetne tehnologije, metodologijo in statistiko, družboslovje in poslovanje.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študij razvija kompetence predvsem v štirih smereh:

  • razumevanje sodobne informacijske družbe,
  • poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje,
  • analitične in metodološke kompetence,
  • poslovno-menedžerske veščine in komunikacije.

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.