Skoči do osrednje vsebine

Vpis v 1. letnik 2023/24


Vsi sprejeti kandidati po boste vabilo k vpisu prejeli na elektronske naslove predvidoma.

Pred vpisom natančno preberite navodilo glede prevzema digitalne identitete, ki ste ga sprejeti kandidati prejeli na vaš e-naslov, v njem pa so zapisani napotki za prevzem in uporabo digitalne identitete, ki omogoča uporabo informacijskih storitev Univerze v Ljubljani (tudi vpis v prvi letnik).

Digitalna identiteta je potrebna za vstop v Moj FDV, znotraj katerega se nahaja Spletni referat, pregled urnikov, učnih načrtov,... Preko spletnega referata boste opravili vpis, kasneje spremljali vaše (ne)opravljene obveznosti, se prijavljali in odjavljali od izpitov

I. POSTOPEK VPISA

Vpis opravite tako, da se na domači strani fakultete z uporabniškim imenom in geslom, prijavite v Moj FDV, izberete gumb Spletni referat in izpolnite in shranite Vpisni list.

Nato natančno preberite navodila, ki se izpišejo ob izpolnjevanju vpisnega lista ter skladno z njimi vpisni list izpolnite.

Na vpisni list boste lahko vpisali, popravili ali dopolnili naslednje podatke:

  • osebne podatke: naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke za stik (elektronski naslov, stacionarno in/ali mobilno številko,... );
  • podatke o morebitni zaposlitvi;
  • predmete skladno z vašim predmetnikom in
  • izraženo željo o tem, ali želite prejemati SMS sporočila, ki so plačljiva skladno z veljavnim cenikom. Račun za to storitev boste prejeli na vaš elektronski naslov in v spletni referat (gumb »Ostalo«  in nato gumb »Finance«) dan po zaključku vpisnega lista.

Zaradi lažje nadaljnje komunikacije vas prosimo, da na vpisnem listu poleg elektronskega naslova navedete še vašo mobilno telefonsko številko.

Po vpisu boste vse pomembne informacije prejemali le še v spletni referat in na univerzitetni e-naslov, ki ste ga dobili dodeljenega (več o vzpostavitvi univerzitetne elektronske pošte si preberite na povezavi).

II. PREDMETNIK

Pri izpolnjevanju vpisnega lista boste morali obvezno vpisati predmete skladno s predmetnikom vpisanega študijskega programa:

IZBIRNI PREDMETI

Fakulteta ponuja pester nabor izbirnih predmetov, ki ga boste našli na povezavi, kjer je sproti objavljena tudi zasedenost posameznega predmeta (predmetniki nekaterih programov, izbirnih predmetov v 1. letniku še ne predvidevajo, zato si jih boste lahko izbrali le študentje programov, kjer je izbirni predmet v 1. letniku predviden). V 1. letniku boste lahko izbirali med naborom 22 odprtih izbirnih predmetov FDV. V višjih letnikih boste kasneje lahko izbirali tudi ostale obštudijske dejavnosti in izbirne predmete drugih fakultet.

Pri izbiri izbirnih predmetov preverite tudi urnik in pazite, da ne boste izbrali predmetov, katerih predavanja se bodo prekrivala z vašimi obveznimi predmeti. Izbirne predmete na urniku lahko poiščete posamično (iščete po nazivu predmeta in bodite pozorni na koledar semestra v katerem se izvaja), našli pa jih boste tudi tako, da pri programu/letniku/smeri izberete 1. stopnja B1:Izbirni predmeti (spet bodite pozorni na koledar semestra).

V dokumentu na povezavi pa je tudi jasno razvidno kateri predmeti so splošno odprti in so na voljo 1. letnikom.

Število mest pri posameznem izbirnem predmetu je omejeno. Podatki o zasedenosti predmetov se nahajajo na zgornji povezavi, kjer lahko dostopate tudi do informacije kje posamezen izbirni predmet najti na urniku.

Pred vpisom pazljivo preglejte učne načrte predmetov in se odločite, katere izbirne predmete boste vpisali. Pazljivost pri sprejetju odločitve je izredno pomembna, saj je zamenjava izbirnih predmetov možna samo v skladu z 22. členom Pravilnika o študiju na programih prve in druge stopnje (najkasneje 5 delovnih dni po začetku semestra).

III. ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

Zakon o visokem šolstvu je določil, da mora biti študentska izkaznica opremljena s fotografijo. Študentska izkaznica s fotografijo se izda za vse študente, ki se v študijskem letu 2023/2024 prvič vpisujejo v študijski program UL, ali v študijskem letu 2023/2024 menjajo študijski program ali za študente, ki zahtevajo izdajo nove izkaznice (npr. če jo izgubi).

Študenti svojo fotografijo oddate v elektronski obliki pri izpolnjevanju vpisnega lista ob prvem vpisu. Fotografija mora biti takšna, kot je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve). Študent mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute. V ozadju ne smejo biti predmeti ali objekti. Fotografija mora biti pokončna, ne sme imeti robu ali okvira. Format slike mora biti JPG in najmanj širine 400 pik in višine 503 pike.

Preden začnete z izpolnjevanjem vpisnega lista preko spleta, pripravite sliko na računalniku, na katerem boste izpolnjevali vpisni list. Tako kot bo slika prikazana pri prilaganju slike na vpisnemu listu, bo tudi natisnjena na študentski izkaznici. Zato bodite pri pripravi in oddaji slike natančni. Študent je za ustreznost fotografije odgovoren sam.

Če slika ne bo ustrezala minimalnim pogojem velikosti in resolucije, ne boste mogli oddati vpisnega lista in s tem zaključiti vpisa na Univerzo v Ljubljani. 

Če v vpisnem listu oddana fotografija ne bo prikazovala vaše prave podobe (npr. na fotografiji ne boste sami, na fotografiji ne bo nevtralnega ozadja itd.), vam študentske izkaznice ne bomo izdali. Stroške izdaje nove izkaznice nosi študent sam, izkaznica se obračuna v skladu s cenikom Univerze v Ljubljani. 

OPOZORILO: V skladu z določili Statuta UL se status študenta izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. Študent brez študentske izkaznice ne bo mogel izkazati statusa študenta in koristiti drugih ugodnosti, vezanih na študentsko izkaznico.

Več informacij o študentski izkaznici si preberite na povezavi.

Študentske izkaznice boste predvidoma prejeli v drugi polovici meseca oktobra, o možnosti prevzema vas bomo obvestili prek spletnega referata.

IV. ZAKLJUČEK VPISA

Vaš vpis bo uspešno zaključen, ko bomo v Službi za študentske zadeve vaš elektronsko oddani vpisni list pregledali in ga zaključili. O tem boste obveščeni s posebnim sporočilom. Po zaključenem postopku vpisa, si boste v spletnem referatu lahko sami natisnili POTRDILO O VPISU (gumb Ostalo – Naročanje dokumentov – Prenesi potrdilo o vpisu). Kasneje si boste na istem mestu v spletnem referatu lahko sami natisnili tudi potrdila o opravljenih obveznostih.

Če ste bili predhodno že vpisani na drugem visokošolskem zavodu, morate najkasneje do 6. 10. 2023 predložiti tudi izpisnico.

Po izpolnitvi vpisnega lista bo na vaš elektronski naslov in v spletni referat (gumb »Ostalo«, »Finance«) poslan račun povezan s prispevki za študij za študijsko leto 2023/24.

Ob zaključku vpisa bodo vaši podatki posredovani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v RS (eVŠ). Obvestilo o tem boste prejeli na vaš elektronski naslov.

V. POSEBNI STATUSI

 Študenti, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami v študijskem procesu lahko pridobijo poseben status v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na UL.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate v spletnem referatu (gumb »Ostalo«,  nato gumb »Obrazci« in gumb »Prošnje«).

Študenti, ki želijo zaprositi za status študenta s posebnimi potrebami, naj po zaključenem vpisnem postopku ter pred samo oddajo prošnje za status s posebnimi potrebami kontaktirajo pooblaščeno osebo za delo s študenti s posebnimi potrebami na FDV. Pridobljeni status študenta s posebnimi potrebami velja za celotno obdobje študija na fakulteti, ostale statuse pa je potrebno vsako leto obnoviti.

VI. PLAČILO ŠOLNINE

 V primeru, da ste v preteklosti že izkoristili pravico do ponovnega vpisa ali zamenjave programa, ali pa se vpisujete na mesta za diplomante, je predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. Šolnina se zaračuna skladno s cenikom. V tem primeru boste pred vpisom na elektronski naslov prejeli Pogodbo o izobraževanju in račun za šolnino.

VII. PRIPRAVLJALNI DNEVI

Na fakulteti bomo za vas zadnji teden v septembru organizirali tudi uvajalna predavanja in vaje - PREP FDV 2023, na katerih vas bomo seznanili z informacijami, pravili in praktičnimi napotki o študiju in fakulteti, akademski poštenosti, pristopih k strokovnemu ter raziskovalnemu delu, pisanju in govornem predstavljanju strokovne vsebine ter uporabi znanstvenih informacijskih virov za družboslovje. O tem dogodku vas bomo še dodatno obvestili na začetku septembra.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. julij 2023 | v kategoriji: Vpis, Obvestilo