Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

ŠTUDIJSKI PROGRAM OBRAMBOSLOVJE –2023/24
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUKŠIČ, VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
3 PUŠNIK, ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. KOREN OŠLJAK TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
4 PREBILIČ VOJAŠKA ZGODOVINA zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 HAFNER-FINK, LOBE, HLEBEC UVOD V METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA poletni 6
7 JELUŠIČ, ZUPANČIČ POLEMOLOGIJA poletni 6
8 PREBILIČ                                            OBRAMBOSLOVNA GEOGRAFIJA
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku (tudi za študente na izmenjavi).
poletni 6
9 HAČEK POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE poletni 6
10 GORENC STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA
Študentom se priporoča, da kot tuji jezik vpišejo Strokovno angleščino.
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM OBRAMBOSLOVJE –2023/24
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŠABIČ, ROTER, as. KOČAN MEDNARODNI ODNOSI zimski 6
2

JUVAN, GRIZOLD, PREZELJ,       VUGA BERŠNAK

OBRAMBNI IN VARNOSTNI SISTEM zimski 6
3 VRTAČIČ, ŠTERK, as. SVETEL SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA zimski 6
4                                                         IZBIRNI PREDMET
Študentom se priporoča, da kot izbirni predmet vpišejo Uvod v jezik stroke - italijanščina, francoščina, španščina, nemščina (če ni bila izbrana kot Strokovna nemščina).
Študenti/-tke, ki so v 1. letniku vpisali Uvod v jezik stroke, v 2. letniku obvezno vpišejo Strokovno angleščino ali Strokovno nemščino.
zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET poletni 6
6 JELUŠIČ, VUGA BERŠNAK SOCIOLOGIJA IN POLITOLOGIJA VOJSKE zimski 6
7 LUKŠIČ ZGODOVINA POLITIČNIH IDEJ poletni 6
8 MALEŠIČ NEVOJAŠKE OBLIKE BOJEVANJA poletni 6
9 POŽGAN, PREBILIČ TEMELJI EVROPSKE UNIJE poletni 6
 10 GARB STROKOVNA PRAKSA poletni  6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM OBRAMBOSLOVJE –2023/24
III. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA PREDMET semester kreditne točke
1 GARB OBRAMBNI MENEDŽMENT zimski 6
2 MALEŠIČ UPRAVLJANJE IN VODENJE OB NESREČAH zimski 6
3 PREZELJ, as. RISTEVSKA OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST zimski 6
4 NAHTIGAL, CRNČEC POLITIKA PRAVA OBOROŽENIH SPOPADOV zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 ZUPANČIČ, GRIZOLD VARNOST V MEDNARODNIH ODNOSIH poletni 6
7 SVETE, as. ZALOKAR OBRAMBNA IN VOJAŠKA TEHNOLOGIJA poletni 6

                                                           IZBIRNI PREDMET                                     Študenti/-tke, ki v 2. letniku niso vpisali Strokovne prakse, jo obvezno vpišejo v 3. letniku namesto izbirnega predmeta.

 poletni  6
9 IZBIRNI PREDMET poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI