Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNI ODNOSI –2023/24
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŠABIČ, ROTER, as. KOČAN MEDNARODNI ODNOSI zimski 6
2 BOJINOVIĆ FENKO, JARC, POŽGAN OSNOVE ZNANSTVENEGA PISANJA Z ANGLEŠKO TERMINOLOGIJO celoletni 7
3 LUKŠIČ, VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
4 BURGER, as. LAH TEMELJI EKONOMIJE zimski 6
5 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
6 LOVEC RAZVOJ MEDNARODNE SKUPNOSTI poletni 5
7 POŽGAN, PREBILIČ TEMELJI EVROPSKE UNIJE poletni 6
8 RAJGELJ, ČUFAR TEMELJI PRAVA poletni 6
9 ŠTERK, VRTAČIČ SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA poletni 6
10 ŠETINC UVOD V JEZIK STROKE – NEMŠČINA ALI celoletni 6
GORENC UVOD V JEZIK STROKE – ITALIJANŠČINA ALI
JARC UVOD V JEZIK STROKE – FRANCOŠČINA ALI
MARTIN UVOD V JEZIK STROKE – ŠPANŠČINA
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNI ODNOSI –2023/24
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 BOJINOVIĆ FENKO                           ZUNANJA POLITIKA
Predmet se bo v 2022/23 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
poletni 6
2 JAKLIČ, BURGER, SVETLIČIČ             MEDNARODNI EKONOMSKI ODNOSI
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
zimski 6
3 ROTER, as. HEDŽET MEDNARODNO VARSTVO ČLOVEKOVIH PRAVIC zimski 5
4 PUŠNIK, as ŠKERLEP, as. ŠIŠA,   as. KOREN OŠLJAK TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
5 LOZAR MANFREDA, as. POLAJNAR STATISTIKA zimski 6
6 GORENC STROKOVNA ITALIJANŠČINA I ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA I ALI celoletni
JARC STROKOVNA FRANCOŠČINA I ALI celoletni
MARTIN STROKOVNA ŠPANŠČINA I celoletni
7 LOVEC TEORIJE IN METODOLOGIJA MEDNARODNIH ODNOSOV poletni 8
8 UDOVIČ, SVETLIČIČ, JARC PRAKTIKUM TEHNIKE POGAJANJ Z ANGLEŠKO TERMINOLOGIJO celoletni 5
9 LUKŠIČ I., PIKALO ZGODOVINA POLITIČNIH IDEJ poletni 6
10 JELUŠIČ, ZUPANČIČ POLEMOLOGIJA poletni 6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNI ODNOSI –2023/24
III. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 BRGLEZ, UDOVIČ, KIRN DIPLOMATSKI IN KONZULARNI ODNOSI zimski 6
2 NAHTIGAL, CRNČEC POLITIKA PRAVA OBOROŽENIH SPOPADOV zimski 6
3 LOVEC                                            MEDNARODNA POLITIČNA EKONOMIJA
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
zimski 6
4 GABROVŠEK                                    SVETOVNI JEZIK - RUŠČINA
Študentom se lahko prizna znanje drugih svetovnih jezikov z ustreznim dokazilom o znanju na stopnji A2.
celoletni 4
5 ŠABIČ, POŽGAN                               MEDNARODNE ORGANIZACIJE S PRAKTIKUMOM
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
poletni 8
6 HAČEK POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE poletni 6
7 GORENC STROKOVNA ITALIJANŠČINA II ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA II ALI celoletni
JARC STROKOVNA FRANCOŠČINA II ALI celoletni
MARTIN STROKOVNA ŠPANŠČINA II celoletni
8 IZBIRNI PREDMET MODULA zimski 6
9 IZBIRNI PREDMET MODULA poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET MODULA poletni 6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNI ODNOSI –2023/24
III. LETNIK MODUL EVROPSKA INTEGRACIJA
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 CRNČEC, as. KOČAN                        EVROPSKE INSTITUCIJE
Predmet se bo v 2023/24izvajal v angleškem jeziku (tudi za študente na izmenjavi).
zimski 6
2 POŽGAN                                          ZUNANJE DELOVANJE EU
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku (tudi za študente na izmenjavi).
poletni 6
3 JAKLIČ, BURGER                              EVROPSKA EKONOMSKA INTEGRACIJA
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku (tudi za študente na izmenjavi).
poletni 6
Študent lahko namesto enega predmeta izbranega modula izbere predmet modula Mednarodni odnosi, fakultetni ali zunanji izbirni predmet.
ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNI ODNOSI –2023/24
III. LETNIK MODUL MEDNARODNI ODNOSI
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŠABIČ, CRNČEC, NAHTIGAL,              MEDNARODNO VARSTVO OKOLJA                                  KAJFEŽ BOGATAJ
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
poletni 6
2 ŠABIČ, POŽGAN, as. HEDŽET,           AKTUALNI PROBLEMI MEDNARODNE SKUPNOSTI
as. MAHMUTOVIĆ
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
zimski 6
3 ZUPANČIČ, GRIZOLD VARNOST V MEDNARODNIH ODNOSIH poletni 6
Študent lahko namesto enega predmeta izbranega modula izbere predmet modula Evropska integracija, fakultetni ali zunanji izbirni predmet.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI