Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA –2023/24
I. LETNIK
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LOZAR MANFREDA, as. POLAJNAR STATISTIKA zimski 6
2 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
3 MRVAR, as. DOUŠAK OSNOVE INFORMATIKE IN INTERNETA zimski 6
4 PUŠNIK, ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. KOREN OŠLJAK TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
5 PETRIČ, as. MATJAŠIČ UVOD V DRUŽBOSLOVNO INFORMATIKO zimski 6
6 HLEBEC, HAFNER-FINK,            as. RAKINIĆ, as. DOUŠAK, as. POLAJNAR UVOD V METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA poletni 6
7 ŠKULJ MATEMATIKA poletni 6
8 DOLNIČAR, HLEBEC, as. LEBAR PRAKTIKUM AKADEMSKIH VEŠČIN IN KOMUNICIRANJA poletni 6
9 LOZAR MANFREDA, as. POLAJNAR STATISTIKA V PODATKOVNI ANALITIKI poletni 6
Predpostavlja se, da študenti drugih programov, ki vpišejo ta predmet, že poznajo vsebine, pridobljene v okviru predmeta Statistika.
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
SKUPAJ 60
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA –2023/24
II. LETNIK
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUKŠIČ I., VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 RUS, KOVAČIČ, BEMBIČ SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE zimski 6
3 BUDEČ STANIČIČ STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA celoletni
4 ŠTERK, VRTAČIČ SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA poletni 6
5 MENCIN SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA poletni 6
SKUPAJ 30
Študent/-ka ob vpisu v 2. letnik izbere eno od smeri. Sprememba že vpisane smeri ni mogoča.
SMER: DIGITALNE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA (DTID)
II. LETNIK

NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
6 PETRIČ, PETROVČIČ, ATANASOVA DRUŽBENI MEDIJI IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE zimski 6
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
7 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET - SEZNAM A, B ALI C ALI IZBIRNI PREDMET zimski 6
8 HLEBEC, KOGOVŠEK SOCIALNA OMREŽJA zimski 6
9 PETROVČIČ, as. MATJAŠIČ SPLETNA ANALITIKA poletni 6
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi. poletni
10 ŽIBERNA, CUGMAS OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA G: MULTIVARIATNA ANALIZA poletni 6
SKUPAJ 30
SMER: UPORABNA DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA (UDI)
II. LETNIK

NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
6 ŽIBERNA UVOD V PROGRAMIRANJE zimski 6
7 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET - SEZNAM A, C ALI E ALI IZBIRNI PREDMET zimski 6
8 VEHOVAR, as. POLAJNAR,         as. DOUŠAK DRUŽBOSLOVNO-INFORMATIČNI PRAKTIKUM zimski 6
9 MRVAR, as. DOUŠAK INFORMACIJSKI SISTEMI IN KOMUNIKACIJE poletni 6
10 ŽIBERNA, CUGMAS OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA G: MULTIVARIATNA ANALIZA poletni 6
SKUPAJ 30
SMER: DIGITALNE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA (DTID) 2023/24
III. LETNIK
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 BURGER, as. LAH TEMELJI EKONOMIJE zimski 6
2 PETROVČIČ RAZISKOVANJE INTERNETA V DRUŽBI I zimski 6
3 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA A, B , C ALI D ALI IZBIRNI PREDMET zimski 6
4 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA C ALI D zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 PETRIČ RAZISKOVANJE INTERNETA V DRUŽBI II poletni 6
7 VEHOVAR PRAKSA poletni 6
8 VEHOVAR, GROŠELJ, as. BREČKO PROJEKTNO RAZISKOVALNI PRAKTIKUM poletni 6
9 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA B ALI D poletni 6
10 ŽIBERNA, CUGMAS OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA G: MULTIVARIATNA ANALIZA poletni 6
SKUPAJ 60
SMER: UPORABNA DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA (UDI)2023/24
III. LETNIK

NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 KRONEGGER BAZE PODATKOV zimski 6
2 BURGER, as. LAH TEMELJI EKONOMIJE zimski 6
3 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA F zimski 6
4 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA A, C, E ALI F ALI IZBIRNI PREDMET zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 KRONEGGER, as. DOUŠAK SPLETNO PROGRAMIRANJE poletni 6
7 ŠKULJ OSNOVE PODATKOVNEGA RUDARJENJA poletni 6
8 VEHOVAR PRAKSA poletni 6
9 STROKOVNI IZBIRNI PREDMET IZ SEZNAMA F poletni 6
10 ŽIBERNA, CUGMAS OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA G: MULTIVARIATNA ANALIZA poletni 6
SKUPAJ 60
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM A
Predmet označen z # se v 2023/24 ne bod izvajal.
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 ŠKULJ ANALIZA DINAMIČNIH PODATKOV # zimski 6
2 KOGOVŠEK, LOBE KVALITATIVNA METODOLOGIJA zimski 6
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM B
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 MRVAR, as. DOUŠAK INFORMACIJSKI SISTEMI IN KOMUNIKACIJE poletni 6
2 ŽIBERNA UVOD V PROGRAMIRANJE zimski 6
3 VEHOVAR, as. POLAJNAR,         as. DOUŠAK DRUŽBOSLOVNO-INFORMATIČNI PRAKTIKUM zimski 6
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM C
Predmet označen z # se v 2023/24 ne bod izvajal.
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 VRTAČIČ DIGITALNE KULTURE zimski 6
2 GROŠELJ DIGITALNE INOVACIJE, STORITVE IN ORGANIZACIJA # poletni 6
3 GROŠELJ DIGITALNO POSLOVANJE IN INTERNET poletni 6
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM D
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 KRONEGGER BAZE PODATKOV zimski 6
2 KRONEGGER, as. DOUŠAK SPLETNO PROGRAMIRANJE poletni 6
3 ŠKULJ OSNOVE PODATKOVNEGA RUDARJENJA poletni 6
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM E
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 HLEBEC SOCIALNA OMREŽJA zimski 12
2 PETROVČIČ, as. MATJAŠIČ SPLETNA ANALITIKA poletni 6
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi. poletni
3 PETRIČ, PETROVČIČ, ATANASOVA DRUŽBENI MEDIJI IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE zimski 6
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
IZBIRNI PREDMETI - SEZNAM F
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 PETROVČIČ RAZISKOVANJE INTERNETA V DRUŽBI I zimski 6
2 PETRIČ RAZISKOVANJE INTERNETA V DRUŽBI II poletni 6
Predvideva se poznavanje vsebin predmeta Raziskovanje interneta v družbi I. poletni
3 VEHOVAR, GROŠELJ, as. BREČKO PROJEKTNO RAZISKOVALNI PRAKTIKUM poletni 6
OBVEZNI PREDMET IZ SEZNAMA G
Vsako leto se izvaja eden izmed dveh predmetov. Študent v letniku vpiše predmet, ki se tisto leto izvaja. V dveh študijskih letih vpiše oba predmeta. Predmet označen z # se v 2023/24 ne bo izvajal.
NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 VEHOVAR, LOZAR MANFREDA,  as. ČEHOVIN SODOBNI PRISTOPI V ANKETNEM RAZISKOVANJU # poletni 6
2 ŽIBERNA, CUGMAS MULTIVARIATNA ANALIZA poletni 6

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI