Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

ŠTUDIJSKI PROGRAM POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA –2023/24
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 LUKŠIČ, VREČKO ILC, BANJAC TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 BURGER, as. LAH TEMELJI EKONOMIJE zimski 6
3 LOZAR MANFREDA, as. POLAJNAR STATISTIKA zimski 6
4 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
5 PUŠNIK, as. ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. KOREN OŠLJAK TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
6 HAČEK POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE poletni 6
7 HLEBEC, HAFNER-FINK, as. RAKINIĆ, as. DOUŠAK UVOD V METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA poletni 6
8 HAČEK JAVNA UPRAVA poletni 6
9 NOVAK ANALIZA POLITIK poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA – 2023/24
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 KRAŠOVEC PARLAMENTARNE IN VLADNE ŠTUDIJE zimski 6
2 LAJH PROCESI ODLOČANJA V EU zimski 6
3 DEŽELAN UVOD V PRIMERJALNE POLITIKE zimski 6
4 BUDEČ STANIČIĆ STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA
5 IZBIRNI PREDMET poletni 6
6 RAJGELJ TEMELJI PRAVA poletni 6
7 LUKŠIČ I. ZGODOVINA POLITIČNIH IDEJ poletni 6
8 FINK-HAFNER RAZISKOVALNE METODE ZA ANALIZO POLITIK poletni 6
9 BAČLIJA BRAJNIK UPRAVNI PROCESI poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60
ŠTUDIJSKI PROGRAM POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA – 2023/24
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreditne točke
1 KRAŠOVEC POLITIČNE STRANKE IN STRANKARSKI SISTEMI zimski 6
2 KRAŠOVEC VOLILNE ŠTUDIJE zimski 6
3 ŠABIČ, ROTER, as. KOČAN MEDNARODNI ODNOSI zimski 6
4 IZBIRNI PREDMET zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET poletni 6
6 BAČLIJA BRAJNIK EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR poletni 6
7 JELUŠIČ, ZUPANČIČ POLEMOLOGIJA poletni 6
8 VRTAČIČ, ŠTERK SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA zimski 6
9 NOVAK                                               IZVAJANJE IN VREDNOTENJE JAVNIH POLITIK
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleškem jeziku tudi za študente na izmenjavi.
poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
SKUPAJ 60

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI