Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE –2023/24
I. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreitne točke
1 LUKŠIČ I., VREČKO ILC, BANJAC, as. PUŠNIK TEMELJI POLITOLOGIJE zimski 6
2 VRTAČIČ, ŠTERK, as. SVETEL SOCIALNA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA zimski 6
3 LUKŠIČ A. SODOBNE POLITIČNE TEORIJE zimski 6
4 TOPLAK TEMELJI SODOBNEGA SVETA poletni 6
5 ŠABIČ, as. KOČAN MEDNARODNI ODNOSI zimski 6
6 PIKALO, BANJAC KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA poletni 6
7 TOPLAK, BANJAC SODELOVANJE IN ODLOČANJE zimski 6
8 BUDEČ STANIČIĆ STROKOVNA ANGLEŠČINA ALI celoletni 6
ŠETINC STROKOVNA NEMŠČINA celoletni 0
9 VODOVNIK TEORIJE DEMOKRACIJE poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE –2023/24
II. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreitne točke
1 HOČEVAR, as. PERGER, as. JAGODIC UVOD V SOCIOLOGIJO zimski 6
2 PUŠNIK, as. ŠKERLEP, as. ŠIŠA, as. KOREN OŠLJAK TEMELJI KOMUNIKOLOGIJE zimski 6
3 KURNIK POLITIČNA FILOZOFIJA poletni 6
4 IZBIRNI PREDMET zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 LUKŠIČ I., PIKALO ZGODOVINA POLITIČNIH IDEJ poletni 6
7 VODOVNIK                        TEORIJE GLOBALNEGA JUGA
Predmet se bo v 2023/24 izvajal v angleščini tudi za študente na izmenjavi.
zimski 6
8 HAČEK POLITIČNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE poletni 6
9 IZBIRNI PREDMET poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE –2023/24
III. LETNIK
ŠT. NOSILEC/-KA in IZVAJALCI/-KE PREDMET semester kreitne točke
1 TOPLAK EVROPEIZACIJA zimski 6
2 LUKŠIČ A. SODOBNA DRŽAVA poletni 6
3 LUKŠIČ I. POLITIČNA ANTROPOLOGIJA zimski 6
4 IZBIRNI PREDMET zimski 6
5 IZBIRNI PREDMET zimski 6
6 LUKŠIČ I., VREČKO ILC PRIMERJALNI POLITIČNI SISTEMI poletni 6
7 LUKŠIČ A. POLITIČNA KULTURA zimski 6
8 JELUŠIČ, ZUPANČIČ POLEMOLOGIJA poletni 6
9 IZBIRNI PREDMET poletni 6
10 IZBIRNI PREDMET poletni 6
60

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV IN OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI