Evropske študije

Program Evropske študije je odlična naložba za vse, ki se želite ukvarjati z evropskim prostorom v tujini ali doma; študij oblikuje mladega strokovnjaka, ki obvlada samostojno znanstveno-raziskovalno, analitično in načrtovalno delo na področju evropskih zadev.

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica evropskih študij (mag. evr. štud.)
Program je razpisan kot redni študij.

Pogoji in merila

Kdor je končal študijski program prve  stopnje Evropske študije – družboslovni vidiki ali Mednarodni odnosi ter je zbral 240 KT, lahko vstopi v program 2. stopnje brez dodatnih pogojev...

Predmetniki

1. letnik 2017/18

Zakaj na program

Potreba po kompetencah tako širokega kot globinskega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja evropskih procesov in odnosov je danes odločilna...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študijski program prek programskih izbirnih predmetov ponuja usmerjanje kariere na ožje evropsko področje, hkrati pa študentom omogoča oplajanje znanja z gostujočimi in rednimi predavanji...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.