Skoči do osrednje vsebine

Etnični in migracijski študiji

Področje Etnični in migracijski študiji je izrazito interdisciplinarno. Čeprav veljajo etnične kategorije za relativno stabilne in zgodovinsko stare, so izpostavljene stalnim in dokaj močnim spremembam in regionalni variabilnosti. Izredno dinamični procesi preoblikovanja evropskih in tudi drugih družb pod vplivom mednarodne mobilnosti na eni ter etnični procesi na drugi strani ustvarjajo vse bolj heterogene etnične in kulturne (pa tudi jezikovne, kulturne ipd.) situacije. Etnična in kulturna raznolikost predstavlja po eni strani v mnogih območjih razlog in/ali medij konfliktov in problemov, po drugi strani pa tudi izjemen človeški in s tem razvojni potencial. Študijsko področje je zato vedno aktualno ter potrebno kritične analize in pazljive sinteze, da bi lahko učinkovito upravljali z notranjo in zunanjo etnično raznolikostjo tako na nacionalni kakor na mednarodni ravni, razreševali in preprečevali konflikte ter prispevali k razvoju človeških virov kot danes temeljne razvojne kategorije slovenske, evropske in globalne družbe.

Kontakt

Skrbnika področja:
doc. dr. Ksenija Šabec
ksenija.sabec@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.