Skoči do osrednje vsebine

Družboslovna informatika

Koncept družboslovne informatike, zgodovina, razvoj in specifični vidiki, razumevanje in kontekst.
Informacijska družba: koncept, razvoj, dejavniki, IKT v vsakdanjem življenju.
Spletne skupnosti in socialna omrežja na spletu (prakse, dejavniki, motivi, norme).
Družboslovni vidiki rabe mobilnega telefona.
Spremljanje informacijske družbe: preglede stanja in metodoloških problemov.
Družbeni vidiki uporabe IKT storitev in tehnologij: uporabnost aplikacij, vidiki zasebnosti in varnosti, vloga in ureditev IKT.
Aplikacije IKT v javnem sektorju: eZdravje, eUprava, eUčenje, ambientne tehnologije.
Sodobna IKT kot orodje za analizo družboslovnih pojavov (npr. analiza socialnih omrežij), s poudarkom na fenomenih vezanih na uporabo IKT storitev (splet).
Družboslovni vidiki vloge IKT: digitalni razkorak, eVključenost, informacijska pismenost.

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Andrej Mrvar
andrej.mrvar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti na področjih izobraževanja, raziskovanja in pri razvoju družboslovne informatike, družboslovne metodologije in družboslovne statistike.