Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2016/2017


Služba za mednarodno sodelovanje zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2016/2017.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 11. december 2015. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

PRIJAVA:

Študent, ki želi opraviti študijsko izmenjavo kot »Erasmus+ študent«, mora oddati:

  • prijavnico in
  • motivacijsko pismo prek spletnega referata.

Študentje, ki nimajo dostopa do spletnega referata, naj prosim pišejo na int.office@fdv.uni-lj.si.

V primeru, da je na isto institucijo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder oz. skrbniki programov. Razgovori bodo potekali v drugi polovici decembra in do 8. januarja 2016.

INFORMATIVNI DAN:

Informativni dan za dodatne informacije o razpisu bo v ponedeljek, 30. novembra, ob 14h v predavalnici 1.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo, saj ta podrobneje določa namene in cilje izmenjave ter pogoje, merila in način prijave na razpis. 

NAVODILA ZA BRANJE TABEL Z RAZPISANIMI UNIVERZAMI:

Število mest:

(*) – Število mest in obdobje izmenjave so skupni več področjem hkrati. Sporazumi so lahko podpisani za splošno področje t.j. družbene vede ali pa za vsako posamezno področje posebej. Lahko pa so mesta in obdobja izmenjav opredeljeni v posameznem sporazumu za več področij skupaj. V tovrstnih primerih je v razpisu ob številu mest dodana ena zvezdica (*). POMEMBNO: Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo samo za področja, ki so skladna z njihovim študijskim programom. 

(**) – Število mest in obdobje izmenjave so skupni za 1. in 2. stopnjo (kjer ni določeno drugače). Poleg področja študija, sporazumi opredeljujejo tudi stopnjo študija. Sporazumi so lahko podpisani za dodiplomski študij (1. stopnjo) in podiplomski študij (2. in 3. stopnjo) skupaj ali ločeno.

(***) – Število mest in obdobje izmenjave so skupni za 1., 2. in 3. stopnjo. Glej zgoraj pod (**).

Število mesecev (skupaj):

V razpisu je opredeljeno, za koliko mesecev skupaj se lahko študentje prijavijo na izmenjavo. (Primer: če sta razpisani 2 mesti s skupnim številom 10 mesecev, lahko dva študenta opravita vsak po en semester na izmenjavi).

Jezik 1:

Pod rubriko jezik-1 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo večinoma potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika.

Jezik 2:

Pod rubriko jezik-2 je opredeljeno, v katerem jeziku bodo tudi lahko potekala predavanja, ter predvideno znanje jezika. Če drugega tujega jezika ni ponujenega, se študij izvaja izključno le v opredeljenem jeziku pod rubriko jezik-1

Opombe:

V opombah je zapisano, če je pogodba sklenjena le z določeno fakulteto ali oddelkom na univerzi. V tem primeru je potrebno iskati nabor predmetov le znotraj te fakultete/oddelka in ne celotne univerze.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. november 2015 | v kategoriji: Erasmus razpisi