Skoči do osrednje vsebine

Tržno komuniciranje

Razumevanje teoretskih pristopov k marketingu: teorija družbene menjave, ekonomske teorije, socio-psihološke teorije, teorije komuniciranja, organizacijske in upravljavske teorije itd.; pregled šol marketinške misli, kritika upravljavske šole, analiza paradigmatičnih sprememb v marketingu in spremembe v definiciji marketinškega koncepta, marketinški odnosi, marketing z deležniki, korporativni marketing, znamčenje in problematika identitete, celostni marketing; marketing v primežu etike in ekologije, družbena odgovornost v marketingu; zgodovinska analiza sprememb v marketinškem komuniciranju, kritika hierarhičnih modelov komuniciranja, digitalno komuniciranje, družbeni mediji in spletne skupnosti, socialno komuniciranje in kriza množičnega oglaševanja, iskanje novega komunikacijskega modela.

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Klement Podnar
klement.podnar@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.