Skoči do osrednje vsebine

Socialna in politična antropologija

Po podrobnem spoznavanju pojmov, konceptov in teorij, ki so se izoblikovali skozi zgodovino socialne in politične antropologije, bodo predstavljeni konkretni načini njihove rabe v aktualnem času in prostoru. Temu bo dodan poudarek na medkulturnem branju lokalnih načinov in pojavnih oblik ideologije, avtoritete, anomičnih pojavov, konfliktov, kulturnih ritualov in mitologij skupnosti ipd. Izpostavljen bo tudi problem geneze psihološko tipičnih posameznikov glede na socializacijske okoliščine, kulturne kontekste in ekonomsko-politične formacije. Znotraj tega bo eden temeljnih poudarkov na genezi socialnih fobij, predvsem ksenofobije, drugi pa na postmodernih vidikih subjektivizacije. Cilji doktorskega seminarja so predvsem v tem, da slušatelje opremi z možnostjo alternativne, medkulturne interpretacije kulturnih, socialnih, političnih in s tem tudi osebnih razlik ter tako omogoči bolj celostno razumevanje predmeta socialne in politične antropologije ter bolj toleranten vpogled v razlike in drugačnosti.

Kontakt

Skrbnica področja:
izr. prof. dr. Karmen Šterk
karmen.sterk@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.