Skoči do osrednje vsebine

Razvojne študije

Poudarek je na dveh vsebinskih usmeritvah oziroma tematskih sklopih razvoja sodobnih družb: prvič, na znanstvenem in tehnološkem razvoju, in, drugič, na širšem vidiku socio-ekonomskega razvoja.

Prvi sklop zadeva kritično vlogo znanosti in tehnologije kot ključnih dejavnikov razvoja modernih družb. Znanost in tehnologija predstavljata vsaka zase in še bolj v medsebojni povezavi temelj današnjega družbenega in socio-ekonomskega razvoja. Na temelju teoretsko-konceptualne refleksije in kritične analize sociokulturnih dejavnikov nastanka in razvoja moderne znanosti in tehnologije bo največja teža dana današnjim vprašanjem znanstveno-tehnološkega razvoja in njegove umeščenosti v trikotnik znanje–ekonomija–politika, ob hkratnem upoštevanju treh ravni delovanja sodobne znanosti in tehnologije (globalna, nacionalna, regionalna). Ker smo danes priča hitremu razvoju naprednih (konvergentnih) znanosti in tehnologij (biotehnologija, nanotehnologija, informacijska in komunikacijska tehnologija), bo v tem sklopu podrobno obravnavan tudi segment etičnih in pravnih vprašanj znanstveno-tehnološkega razvoja in vprašanj, ki so povezana s tveganji tega razvoja.

Drugi sklop zadeva vprašanja širših družbenih sprememb in socialnih vidikov  razvoja, ki vključujejo indekse gospodarske rasti, spremembo poklicne in sektorske sestave družb, nihanja zaposlenosti, nove tipe družbenih stratifikacij (mobilnost, migracije, karierni vzorci in vzorci življenjskega cikla). Vprašanja širših družbenih sprememb in socialnih vidikov razvoja bodo kritično obravnavana tudi z vidika mednarodnih odnosov ter globalnih prioritet, ki jih postavlja paradigma trajnostnega razvoja   (primerjava večnivojskih sistemov vladanja in upravljanje razvoja, teorije globalizacije, vloga transnacionalnih podjetij na družbene spremembe in razvoj, globalne in regionalne zaostritve okoljske problematike).

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Franc Mali
franc.mali@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.