Razvojne študije

PRVA RAVEN. Premise teoretsko-konceptualnih obravnav (ponazoritve s praktičnimi primeri):
  1. inter-, trans- in multidisciplinarno obravnavanje razvojnih tematik (sociologija razvoja in neenakosti, ekonomska sociologija in politična ekonomija, zgodovina in kulturologija, mednarodne politične vede itn.), zahteva po čim večji povezanosti teorij(e) in praktičnih rešitev problemov; 
  2. sistematična (časovno zaporedna ali sočasna) komparativna obravnava razvojnega problema (predmeta zanimanja); 
  3. vključevanju internacionalne (transnacionalne), nacionalne in lokalne (regionalne) ravni pri obravnavi ključnih dejavnikov in mreže akterjev sodobnega razvoja (npr. transnacionalni politični in ekonomski akterji, znanost in tehnologija); 
  4. poudarjen »policy« pristop k obravnavi najnovejše razvojne »filozofije« in primerov dobre prakse evropske »družbe znanja« (možnosti implementacije v ciljna družbena okolja); 
  5. artikulacija (iskanje, identifikacija in poglobljena obravnava) ključnih teoretskih nasprotij (kontradikcij) in praktičnih razvojnih protislovij (interesne koalicije idr.). 

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Franc Mali
franc.mali@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.