Skoči do osrednje vsebine

Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi so uporabna družboslovna disciplina, ki se ukvarja z vprašanji, kot so: Kako organizacije in drugi družbeni, gospodarski in politični akterji izpričujejo svoja mnenja in protimnenja, pomene in protipomene za izražanje, spodbujanje, varovanje in uresničevanje svojih interesov? Kako akterji prepoznavajo, poslušajo in nagovarjajo svoje ključne deležnike ter kako upravljajo vedenjske odnose z njimi? Kako akterji s svojimi retoričnimi in upravljalskimi praksami vplivajo na pomenotvorne procese v družbi in vzpostavljajo, vzdržujejo in spreminjajo razmerja moči in vladanja v sodobni družbi, ki jo označujejo klimatske spremembe, digitalizacija in globalizacija?

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Dejan Verčič
dejan.vercic@fdv.uni-lj.si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Osnovne informacije

Študij traja 4 leta
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.