Skoči do osrednje vsebine

Novinarske študije

Študijsko področje Novinarske študije teoretsko utemeljuje in metodološko usposablja za konceptualno razumevanje, empirično proučevanje in analitično pojasnjevanje kompleksnosti novinarstva, njegovega zgodovinskega razvoja ter sodobnih družbenih in tehnoloških sprememb. Pri obravnavah novinarstva kot specifične družbene institucije, diskurza, poklica in dela uporablja različne pristope, uveljavljene v novinarskih študijah, kot so politološki, sociološki, kulturološki, politično-ekonomski in jezikoslovni, ter kvalitativne in kvantitativne metodološke tradicije. Poglobljeno se loteva različnih raziskovalnih področij, kot so epistemologija novinarstva, vloga novinarstva v družbi, novinarska etika, medijsko pravo in novinarstvo, tehnološke inovacije v novinarstvu, ekonomija novinarstva, kulturna produkcija novinarstva, delovni odnosi in pogoji v novinarstvu, novinarstvo in občinstva, zgodovina novinarstva, novinarsko izobraževanje in profesionalizacija.

Kontakt

Skrbnica področja:

prof. dr. Melita Poler Kovačič
melita.poler-kovacic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 340
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.