Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni odnosi

 • Razvoj znanosti o mednarodnih odnosih: sociološki vidiki razvoja in pristopov k proučevanju (ali gre res za ameriško znanost?).
 • Razvoj znanosti o mednarodnih odnosih: nastanek in razvoj metateoretskih (ontoloških, epistemoloških, aksioloških) in teoretičnih (klasičnih, pozitivističnih in postpozitivističnih) pristopov.
 • Specifičnosti metodologij proučevanja mednarodnih odnosov.
 • Predmet ali predmeti proučevanja znanosti o mednarodnih odnosih: konceptualizacije in kontekstualizacije mednarodnih odnosov.
 • Znanost o mednarodnih odnosih in njene poddiscipline (zlasti mednarodna varnost, mednarodna politična ekonomija, zunanja politika, sociologija mednarodnih odnosov, mednarodne institucije in organiziranje itd.).
 • Znanost o mednarodnih odnosih, interdisciplinarnost in transdisciplinarnost.
 • Znanost o mednarodnih odnosih, območne študije in mednarodni regionalizem.
 • Znanost o mednarodnih odnosih in problemse študije (zlasti človekove pravice, varovanje okolja, mednarodna ekonomija, razvoj itd.)
 • Uporabna vrednost znanosti o mednarodnih odnosih?
 • Razvoj in trenutno stanje slovenskega proučevanja mednarodnih odnosov.
 • Zgodovina mednarodnih odnosov: specifičnosti sodobne mednarodne skupnosti in procesov, ki se odvijajo v njej.
 • Pristopi k pojasnjevanju in razumevanju geneze sodobne mednarodne skupnosti in procesov, ki potekajo v njej.
 • Struktura mednarodnih odnosov: prepletanje dejavnikov, subjektov, odnosov in norm.
 • Pristopi k pojasnjevanju in razumevanju strukture sodobne mednarodne skupnosti.

Kontakt

Skrbnica področja:
prof. dr. Petra Roter
petra.roter@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.