Skoči do osrednje vsebine

Digitalno jezikoslovje

Novo interdisciplinarno področje doktorskega študija Digitalno jezikoslovje je tudi v svetu sorazmerno nov interdisciplinarni znanstveni profil, ki združuje znanja in kompetence s področij jezikoslovja, digitalne komunikacije, računalništva, informatike ter družboslovja. Pri izrazito interdisciplinarnem področju gre za metodološko pester pristop k analizi tehnološko podprte komunikacije, ki omogoča razumevanje jezikovnega delovanja v digitalni družbi. Doktorski kandidati z usvajanjem metodoloških pristopov s področja humanistike, družboslovja in informacijske znanosti znajo analizirati, razumeti in pojasnjevati vse vrste pisnih, govornih in digitalnih jezikovnih vsebin ter družbene in etične vidike digitalnih medijev. Digitalno jezikoslovje kot interdisciplinarno področje se z jezikom v digitalni dobi ukvarja s humanistično-družboslovne perspektive v smislu zagotavljanja človeku in družbi prijazne digitalne komunikacije, ki je vse bolj tehnološko podprta. Poleg razumevanja vseh vidikov gradnje, razvoja in uporabe inteligentnih jezikovnih rešitev je poudarek tudi na kritični refleksiji o njihovem vplivu na jezik, komuniciranje in družbo.

Kontakt

Skrbnica področja:

prof. dr. Monika Kalin Golob
monika.kalin-golob@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.