Skoči do osrednje vsebine

Analiza politik

Analiza politik temelji na kompleksnem razumevanju analize politik (policy analysis) v povezavi s teoretskimi in empiričnimi preučevanji javnopolitičnih procesov in demokracije v okoliščinah zadnjega vala globalizacije. Moderna lasswelljanska analiza politik je obravnavana in upoštevana v soočenju s postmoderno prakso in teoretizacijo mnogoravenske, mrežne vladavine (governance). Meso raven preučevanj oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik (še posebej v okoliščinah regionalnega političnega sistema Evropske unije in vpliva javnopolitičnih omrežij – policy networks) je umeščena v sodobne empirične in teoretskonormativne politološke razprave o eksperimentalistični demokraciji, kvaliteti demokracije in njenih kazalnikih. Teoretska kritična (samo)refleksija analize politik, njenega družbenega položaja in vloge (tudi vloge analitičnih enot) je soočena s kritično (samo)refleksijo uporabne analize politik (načrtovanje javnih politik, pomoč pri izboljšavah v procesih oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik, njene povezave z javnim menedžmentom). Pri tem je posebna pozornost namenjena konceptom in praksi deliberativne analize politik (deliberative policy analysis), rekonceptualizaciji analize politik ter njenih analitičnih orodij za odzivanje na rizične in krizne razmere.


Kontakt

Skrbnica področja:

doc. dr. Meta Novak
meta.novak@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:...

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, ko gre za področja primerjalne politologije, političnih institucij, demokratične teorije, javnih politik ter javne uprave. Člani katedre so mednarodno ugledni politologi, ki s svojim raziskovalnim in pedagoškim opusom sooblikujejo trende na svojih področjih.