Študentska društva

Pestrost in raznolikost FDV ter dejavnost naših študentov se odraža v številnih študentskih društvih, ki delujejo na fakulteti. V okviru društev si FDV-jevke in FDV-jevci nabirajo znanje in bogate izkušnje tudi izven predavalnic. Društev ni malo in če se najdeš v njih, se jim pridruži.

Študentski klub FDV (ŠK FDV)

Študentski klub Fakultete za družbene vede (ŠK FDV) je bil ustanovljen v sodelovanju z vodstvom Fakultete za družbene vede, z namenom povezati zainteresirane študente vseh smeri na fakulteti v neko formalno skupino. Vizija ŠK FDV je ustvarjati kvaliteten vsakdanjik študentov ter jim nuditi raznolike, zanimive in poučne možnosti preživljanja prostega časa. Poleg tega ŠK FDV nudi svojim članom možnost tako formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja ter možnost kaliti svoje sposobnosti
pri organizaciji projektov in nabirati reference in kompetence, ki jim bodo prišle prav po študiju. V svojem kratkem času delovanja se je ŠK FDV izkazal z izvedbo ali pomočjo pri naslednjih projektih: Srečanje Alumni FDV, Sejem študijske literature, Zaposlitveni most FDV-ja, Štafeta norosti, Bazenčkanje, Sekcija kritika (organizacija okroglih miz in tematskih predavanj, npr. Varčevalni ukrepi ter njihov vpliv na državo in EU), Delavnica retorike in javnega nastopanja, Študentska sekcija založbe FDV (organizacija literarnih večerov, npr. Literarni večer z dr. Bogomilom Ferfilo), Študentsko drsanje v parku Tivoli, Dobrodelni teden na FDV-ju, Aerobika in pilates, Božični teden na FDV-ju, Brucovanje FDV-ja in tako dalje.

Kontakt: studentski.klub.fdv@gmail.com

DID – Društvo družboslovnih informatikov

Aktivni člani Društva družboslovnih informatikov (DID) so študenti različnih letnikov programa Družboslovna informatika, ki želijo z organizacijo raznovrstnih dogodkov, zanimivih za naše študente, dopolniti ponudbo obštudijskih dejavnosti na FDV-ju. Študentom se trudijo olajšati študijski proces, zato ponujajo vrsto izobraževalnih dejavnosti, kakršne so delavnice Excela, SPSSa, programiranja ipd., s katerimi študenti pridobijo nova znanja in utrdijo stara. Seveda pa v društvu poskrbijo tudi za druženje in zabavo. Z željo po povezovanju študentov različnih letnikov organizirajo spoznavne DID-žure, motivacijske vikende, ekskurzije, športne dogodke ipd. Osrednji dogodek vsakega šolskega leta pa je gotovo tradicionalni piknik družboslovnih informatikov konec maja, katerega se udeležijo tako študenti
kot tudi profesorji in diplomanti.

Kontakt: did.drustvo@gmail.com

DŠKM – Društvo študentov kadrovskega menedžmenta

Društvo študentov kadrovskega menedžmenta deluje od leta 2001 in se ukvarja predvsem z ohranjanjem stikov s svetom kadrovskega menedžmenta. Društvo si je v zadnjem letu aktivneje začelo prizadevati za opaznost, nov zadani cilj je postal pokazati se kot usklajena in dobra ekipa, sposobna ustvariti dogodke, ki bodo študente pritegnili, da se bodo začeli aktivneje vključevati tudi v obšolske dejavnosti, ki jim lahko pomagajo pri pridobivanju novih poznanstev, izkušenj in znanja, pa tudi pridobiti nove člane, kar je ključno za delovanje. Društvo trenutno šteje približno štirideset članov, v odboru pa jih aktivno sodeluje enajst. Sestanki društva potekajo približno dvakrat na mesec. »Trudimo se vzpostaviti ravnotežje med prenatrpanimi urniki in potrebo po ustvarjanju ter druženju. Naš največji cilj je privabiti čim več ljudi, da bi se aktivno udejstvovali v aktivnostih, ki jih pripravljamo.« 

Facebook stran: https://www.facebook.com/DrustvoStudentovKadrovskegaMenedzmentaDskm?fref=ts
Kontakt: uodskm@gmail.com

DŠOS – Društvo študentov obramboslovja Slovenije

Društvo študentov obramboslovja Slovenije ne združuje le študentov obramboslovja, temveč vse ljubitelje obramboslovne znanosti. V svojih vrstah tako združujejo širok nabor strokovnjakov in intelektualcev, naravoslovcev in družboslovcev z različnih področij, ki se zavedajo pomena sodelovanja pri obramboslovnih vedah. Vizija društva je aktivni prispevek k razvoju znanosti z lastnimi raziskovalnimi projekti, izobraževalna dejavnost, študentska samoaktualizacija, nudenje zaposlitvenih možnosti, zmanjšanje študentske apatičnosti in poziv k aktivni udeležbi pri projektih, razvoj državljanske in varnostne kulture ter spodbujanje obramboslovne kohezivnosti in bratstva. Simbol tega je grška falanga v društvenem logotipu, kjer ni šibkega člena in kjer s ščitom ob ščitu in ramo ob rami premostimo vse ovire
na študijskih in življenjskih poteh. Društveno geslo »Držimo skupaj!« pa simbolizira sodelovanje širokih
prostranstev obramboslovne znanosti, članov obrambno-varnostnega sistema, interesentov in simpatizerjev. »Skupaj držimo pri težnjah k ohranjanju nacionalne varnosti, slovenske kulturne, nacionalne ter državne identitete in suverenosti. Naša vizija je doseganje teh ciljev skupaj, s skupnim interesom.« 

Kontakt: info.dsos@gmail.com

Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija

Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija združuje študente novinarstva s FDV-ja in drugih medijskih panog. Že več kot deset let izdajajo lastno časopis Klin, s čimer omogočajo študentom nabiranje izkušenj s tiskanim medijem. Povezani so s številnimi medijskimi hišami po Sloveniji, ki se obračajo nanje, ko iščejo kadre, kot mladinska sekcija pa so povezani tudi z Društvom novinarjev Slovenije. Vsako leto se trudijo organizirati čim več dogodkov na fakulteti, ki bi dopolnili in razširili znanje študentov novinarstva, pripravljajo novinarska brucovanja in se v čim večjem številu udeležujejo kongresov in skupščin mednarodnega društva FEJS. »Vrhunec leta nastopi vsako leto aprila, ko se udeležimo kongresa evropske mreže FEJS International, ki se vsako leto odvija v drugi državi, jeseni pa se udeležimo generalne skupščine FEJS-a, ki prav tako poteka v tujini.« 

Kontakt: fdv.fejs@gmail.com

Kult.co – Društvo kulturologov

Kulturologija je najmlajša študijska smer na FDV-ja, ki v Sloveniji obstaja od leta 1995. Društvo se je izoblikovalo sedem let pozneje, torej leta 2002. Osnova za ustanovitev društva je bila želja študentov, da bi teoretično znanje prelili v prakso in si pridobili izkušnje za poklicno pot. To željo so vpletli v poslanstvo društva, ki je opredeljeno tudi v statutu. Kult.Co združuje in povezuje študentke in študente kulturologije, ljubitelje kulture in kulturne delavce ter širi prepoznavnost študija kulturologije v širši javnosti. Hkrati izpostavlja problematiko študija in zaposlovanja kulturologov ter študentom kulturologije ponuja možnost organiziranja in izvajanja projektov, ki jim lahko koristijo v nadaljnji karierni poti. V društvu organizirajo nekaj rednih dogodkov, in sicer brucovanje, strokovno-zabavno ekskurzijo v maju (Sarajevo, Berlin, Sofija, Skopje, Budimpešta, Wroclaw), filmski seminar (projekcije filmov in krajša predavanja), prirejajo že tradicionalne kulturološke simpozije (različna predavanja, razstava, projekcije filmov ...), občasne literarne večere ipd. Sodelujejo tudi z drugimi organizacijami in društvi (Radio Študent, Socioklub …). Imeti in voditi društvo ne pomeni samo imeti in voditi ga, ker se lepo sliši. Je eden od kanalov za uresničitev idej, ciljev, pobud, poskusov. Povedano z drugimi besedami: društvo ni cilj, temveč
sredstvo. Pomembno je biti predvsem odprt, kar Društvo kulturologov Kult.Co vsekakor je – vsakdo je dobrodošel v njem.

Kontakt: info@kultco.org

Študentsko politološko društvo POLITUSS

Študentsko politološko društvo Polituss je bilo ustanovljeno januarja 2001. Že od začetka ostajajo zvesti osnovni viziji, tj. ustvarjanju kritičnega okolja, ki posamezniku omogoča prevzem aktivne vloge v družbi. Društvo si prizadeva za razvoj in širitev področja politične teorije ter oživljanje in spodbujanje kritične misli v sferi javnega. Smoter in temeljno poslanstvo društva je sooblikovanje ustvarjalnega prostora v sodelovanju z drugimi društvi, organizacijami, neformalnimi skupinami, zvezami in gibanji. V okviru društva potekajo okrogle mize, simpoziji, predavanja, filmski večeri, mednarodne izmenjave, zabavni večeri, bralni krožki ipd. Vsako leto tudi organizirajo tradicionalni poletni tabor na slovenski obali.

Kontakt: polituss.info@gmail.com

ŠS PRSS – Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi

Študentsko sekcijo Slovenskega društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS) vodijo in v njej aktivno sodelujejo študenti komunikologije in predvsem tisti, ki bi se radi naučili več o praksi odnosov z javnostmi, oglaševanja in komuniciranja. Ker so prepričani, da na svetu obstaja še mnogo znanja, ki ga izpitna snov ne zajema, se člani seznanjajo s praktičnimi vidiki odnosov z javnostmi, aktivno spremljajo smernice v stroki, pridobivajo znanja in izkušnje ter k sodelovanju vabijo domače in tuje strokovnjake z različnih področij. Študentom in ostalim omogočajo vpogled v delovanje projektov in hkrati nudijo priložnost, da pri projektih tudi sodelujejo in soustvarjajo program društva ter s temspoznajo primere dobre prakse in načine, kako teorijo povezati s praktičnim področjem.

Spletna stran: www.ssprss.si
Kontakt: info@ssprss.si

ŠS DMS – Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije

Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije je ekipa nadobudnih, delavnih, zagnanih in ustvarjalnih študentov z različnih področij, ki jih druži ljubezen do marketinga. S svojimi aktivnostmi in projekti izobražujejo, prenašajo izkušnje in s tem prispevajo k razvoju slovenske marketinške stroke. »Organiziramo dogodke, kjer se o marketingu učimo od uspešnih marketinških strokovnjakov, pripravljamo največjo študentsko marketinško konferenco in na internih predavanjih skrbimo za širše izobraževanje članov. Obiskujemo podjetja in agencije, s katerimi sodelujemo in pridobivamo praktične izkušnje, navzoči pa smo tudi na konferencah, festivalih in drugih prireditvah pri nas in v regiji. Po napornem delu se radi sprostimo in zabavamo na neuradnih srečanjih, na katerih krepimo odnose med člani, vzdržujemo prijateljske vezi in ustvarjamo društveno atmosfero, ki nam omogoča, da ves čas delujemo kot ekipa.«

Kontakt: info@ssdms.si
Spletna stran: http://www.ssdms.si/

Študentsko sociološko društvo SocioKlub

SocioKlub je eno mlajših študentskih društev na Fakulteti za družbene vede, ki združuje študente in študentke sociologije ter ostale podpornike z namenom svetovanja in pomoči pri študiju, organiziranja tematskih dogodkov in dejavnosti ter spodbujanja razvoja družbenokritičnega mišljenja posameznika. Svoje poslanstvo uresničujejo predvsem s spodbujanjem aktivne udeležbe na dogodkih, ki jih organizirajo sami, tako kot tudi na ostalih, ki so tematsko zanimivi za njihovo področje. Z informiranjem o aktualnih družbenih dogodkih želijo spodbujati kritično presojo dogajanja in s tem dopolnjevati študij sociologije, medtem ko se zavzemajo za sodelovanje z ostalimi študentskimi društvi na Fakulteti za družbene vede. Z obnovljeno voljo in zanosom društvo že nekaj let uspešno (so)organizira druženja študentov in študentk, bralne krožke, filmske večere, pomagalo pa je tudi pri izvedbi 25. tradicionalnega letnega srečanja sociologov in sociologinj, ki je potekalo novembra 2010 v Portorožu. 

Spletna stran: www.facebook.com/SocioKlub
Kontakt: ssd.socioklub@gmail.com

Društvo študentov politologije APJU – AGORA

Fakulteta za družbene vede razpolaga s pestrostjo študijskih smeri, v katerih se kalijo mladi družboslovci. Politologi so tisti, ki preučujejo politiko in družbo, tisti, ki obstoječa stanja, problematiko rešujejo in spreminjajo na bolje. Študentska leta so kot nalašč za to, da se začnejo znanja, pridobljena s formalnim izobraževanjem, tudi smiselno uporabljati v praksi. Politologi so kritični opazovalci družbenopolitičnega dogajanja, v katerega s svojo strokovnostjo in konstruktivnostjo tudi vstopajo in se udejstvujejo v njem. To počnejo tudi kot društveniki; z medsebojnim druženjem krepijo in oblikujejo društveno vizijo, sprejemajo aktivno vlogo v sferi politološkega. »Odločno, gotovo, kreativno. Brez depresije, z veliko mero politologije!« Tako se glasi njihov slogan, saj si s svojim delovanjem in angažiranostjo poskušajo zgraditi pot do soustvarjanja zadovoljne družbe. Društvo s svojim delovanjem  in širjenjem skupnosti postaja skupnost študentov APJU ter drugih kolegov ter politoloških interesentov. Dejavnosti, aktivnosti in delovanje društva potekajo po načelu ‹prijetno s koristnim›, z organizacijo okroglih miz, predavanj, na katerih bodo gostili profesorje, strokovnjake s posameznih področij, ki bodo v določenem časovnem obdobju deležna sprememb. Pridobivali bomo dodatna znanja, informacije ter širili obzorja in poznavanje. »Se družili in širili obzorja z druženjem na ekskurzijah ter delovno-motivacijskih vikendih. Se povezovali in navezovali stike z društvi, klubi, organizacijami in gibanji, skupaj sodelovali pri organizaciji in izpeljavi projektov, dogodkov, ki predstavljajo naše interesno področje.«

Kontakt: jernej.razborsek@gmail.com

Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose

gLOBALLIS

Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose je nastalo leta 2017 kot iniciativa študentov mednarodnih odnosov, ki želimo preučevati mednarodna dogajanja tudi izven okvirjev študija in izboljšati kakovost študija mednarodnih odnosov preko obštudijskih dejavnosti. Želimo konstruktivno prispevati k civilni družbi, sooblikovati svojo prihodnost in kritično preučevati vse sestavne dele lokalnega in globalnega dogajanja. Izhajamo iz zavedanja, da ta naloga zahteva voljo do razmišljanja in dialoga, kritičnost do lastnih prepričanj ter željo, da si v času študija pridobimo širok in kakovosten izbor znanja. Prizadevamo si za informiranje vseh študentov o globalnih problemih in o položaju Slovenije v njih ter hkrati za razvijanje ‘kulture’ slovenskih mednarodnih odnosov. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, tujimi veleposlaništvi, Katedro za mednarodne odnose in drugimi študentskimi društvi skušamo uresničiti svoje cilje s prirejanjem seminarjev, predavanj, okroglih miz in ekskurzij, udeležbami na konferencah ter pisanjem člankov akademske narave. Gradimo tudi na široki mreži povezovanja z alumni, mednarodnimi organizacijami in institucijami v namen lažjega pridobivanja kompetenc za naše člane. Društvo vabi in sprejme vse študente, ki jih zanima interpretacija domačega in globalnega dogajanja. 


Kontakt: globallis.info@gmail.com
Facebook stran: https://www.facebook.com/globallisIR/