Skoči do osrednje vsebine

Študentska društva

Pestrost in raznolikost FDV ter dejavnost naših študentov se odraža v številnih študentskih društvih, ki delujejo na fakulteti. V okviru društev si FDV-jevke in FDV-jevci nabirajo znanje in bogate izkušnje tudi izven predavalnic. Društev ni malo in če se najdeš v njih, se jim pridruži.

Študentski klub FDV (ŠK FDV)

Študentski klub Fakultete za družbene vede (ŠK FDV) je bil ustanovljen v sodelovanju z vodstvom Fakultete za družbene vede, z namenom povezati zainteresirane študente vseh smeri na fakulteti v formalno skupino. Namenjen je vsem, ki si želijo organizirati študijske in obštudijske projekte ter s tem pridobiti širok spekter izkušenj, kompetenc in veliko novih poznanstev. Vizija ŠK FDV je ustvarjati kakovosten vsakdanjik študentov ter jim ponujati raznolike, zanimive in poučne možnosti preživljanja prostega časa. Poleg tega ŠK FDV ponuja svojim članom možnost tako formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja ter možnost kaliti svoje sposobnosti pri organizaciji projektov in nabirati reference in kompetence, ki bodo prišle prav po študiju. ŠK FDV na začetku leta organizira sejem študijske literature, kasneje pa se skozi leto zvrstijo brucovanje, prireditev Dobrodelni december, strokovne ekskurzije (Graz, Salzburg, Dunaj …), okrogle mize na temo aktualnega dogajanja (neodvisnost Katalonije, teden Evrope, debata z dr. Constantinom Danopoulosom …), filmski večeri, plovba z ladjico po Ljubljanici, dobrodelna izmenjevalnica oblačil, obisk Državnega zbora Republike Slovenije in še veliko več. ŠK se povezuje tudi z ostalimi društvi na fakulteti, saj skupaj organiziramo meddruštvena srečanja in zabave ter v sodelovanju izvajamo tudi strokovne projekte.

Kontakt: studentski.klub.fdv@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SKFDV

Instagram: www.instagram.com/sk_fdv

DID – Društvo družboslovnih informatikov

Društvo DID ali Društvo družboslovnih informatikov je študentsko društvo, ki deluje že od leta 2009 in je namenjeno študentom družboslovne informatike ter vsem ostalim študentom in posameznikom, ki se tako ali drugače srečujejo z družboslovno informatiko. Naše poslanstvo je povezati študente družboslovne informatike in jim ponuditi zanimive in uporabne obštudijske dejavnosti ter povezati različne generacije tako študentov kot diplomantov. Ker je poglavitni namen društva povezati študente, DID ponuja veliko priložnosti za medgeneracijsko druženje, kot so letni pikniki, spoznavna kava za bruce. Prav tako pa v okviru DID-a organiziramo razne delavnice, okrogle mize in predavanja, ki ponujajo nova znanja in kompetence, za študente uporabne tako med njihovim šolanjem kot tudi po koncu študija. DID za svoje člane predstavlja tudi skupnost, ki ponuja pomoč pri reševanju raznih problemov, na katere študentke in študentje naletijo med študijem. Ker verjamemo, da je stik s soštudenti pomemben dejavnik kakovostnega in zanimivega študijskega procesa, vas vabimo, da se nam pridružite in tako izboljšate svoj študij na Fakulteti za družbene vede. Dobrodošli v DID!

Kontakt: did.drustvo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/drustvoDID

DŠKM – Društvo študentov kadrovskega menedžmenta

Delovanje Društva študentov kadrovskega menedžmenta (DŠKM) obsega organizacijo seminarjev, delavnic, predavanj, tečajev in izobraževalnih ekskurzij, zbiranje podatkov o študentih smeri Sociologija – Kadrovski menedžment, seznanjanje študentov z delom kadrovskega menedžerja, udeležbo na konferencah s področja kadrovskega menedžmenta in sorodnih področij ipd. V skrbi, da bi svojim članom zagotovili čim bolj kakovostne storitve, si prizadevamo povezovati tudi z drugimi društvi in organizacijami, saj je z interdisciplinarnim delovanjem mogoče biti še bolj uspešen in dosegati še odmevnejše rezultate. Poslanstvo društva je študentom kadrovskega menedžmenta pomagati pri vsakodnevnih dejavnostih, jim popestriti študij in ga razširiti tudi na praktično področje. Na ta način študentom pomagamo pri uveljavljanju na njihovi bodoči poklicni poti. Poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s področja kadrovskega menedžmenta so cilji DŠKM usmerjeni tudi k večji prepoznavnosti študijske smeri Sociologija – Kadrovski menedžment. Odmevnejši dogodek Društva študentov kadrovskega menedžmenta je Kadrospekt, prva študentska kadrovska konferenca, kjer aktivni člani društva organizirajo zanimiva predavanja, delavnice in okrogle mize na področju kadrovskega menedžmenta. Organiziramo tudi delavnice Excela, kjer spoznavamo tako osnove kot napredno znanje v programu Microsoft Excel, kar je danes skoraj obvezno predznanje za zaposlitev. Prav tako organiziramo različne kadrovske prakse, kjer se učimo neverbalnih spretnosti, ki nam omogočajo lažje sporazumevanje med študijem in kasneje v karieri ter poznavamo prednosti družbenih omrežij, ki jih lahko uporabljamo tudi za študijske in poslovne namene.

Facebook: https://www.facebook.com/DrustvoStudentovKadrovskegaMenedzmentaDskm?fref=ts

Instagram: www.instagram.com/dskm_18

DŠOS – Društvo študentov obramboslovja Slovenije

Društvo študentov obramboslovja Slovenije ni le društvo, ki povezuje študente obramboslovja, ampak je namenjeno vsem posameznikom oz. študentom, ki jih zanima obramboslovna znanost. Geslo društva »Držimo skupaj«, kot tudi logotip društva poudarjata pomembnost sodelovanja posameznikov na področju obramboslovne znanosti. Naj gre za člane obrambno-varnostnega sistema, interesente ali simpatizerje, skupaj držimo pri težnjah po ohranjanju nacionalne varnosti, slovenske kulturne, nacionalne in državne identitete ter suverenosti. Študentom fakulteta ponudi zelo kakovostno teoretsko osnovo, pogosto pa se pojavi primanjkljaj na področju prakse, zato društvo poskrbi, da se teoretična znanja, pridobljena na predavanjih, aplicirajo na prakso. Tako pogosto skupaj s Katedro za obramboslovje, Študentskim svetom FDV, Študentsko organizacijo FDV ali pa katerim drugim društvom na fakulteti organiziramo okrogle mize, kjer lahko študentje uporabijo svojo teoretsko podlago. V lanskem študijskem letu smo skupaj s Katedro za obramboslovje organizirali ogled letalske vojaške baze Aviano v Italiji. Člani društva se prav tako zavedamo pomembnosti zaposlovanja mladih obramboslovcev, tako vsako leto pomagamo pri organizaciji projekta Zaposlitveni most, ki ga organizira Študentski svet FDV. Za vsakega študenta je zelo pomembno, da se med študijem tudi sprosti. Vsako leto tako organiziramo tradicionalno obramboslovsko veselico, paintball turnirje, zdaj že tradicionalno pa vsa društva na fakulteti skupaj s Študentsko organizacijo FDV organiziramo meddruštvena druženja, kjer se povežemo študentje različnih smeri in spletemo nova prijateljstva. Mlajše kolege še pozivamo, naj se v primeru kakršnegakoli problema obrnejo na člane društva ali pa tutorje, ki vam bomo z veseljem pomagali.

Kontakt: info.dsos@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dsos.ssads

Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija

Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija je mlajša sekcija Društva novinarjev Slovenije, ki združuje študente novinarstva in vse ostale, ki jih novinarstvo na tak ali drugačen način zanima. Društvo je namenjeno predvsem medsebojnemu sodelovanju študentov, ki bodo nekega dne verjetno sodelovali tudi na svoji karierni poti. Četudi nam fakulteta ponuja ogromno znanja, nas radovedneže, kakršni novinarji smo, zanima tisoč in ena stvar, ki je študijski program ne pokrije vedno. Prav zato organiziramo različne okrogle mize, predavanja in delavnice na teme, ki študente zanimajo. Preteklo študijsko leto smo organizirali Novinarske dneve, kjer smo spoznavali vse od preiskovalnega in popotniškega novinarstva pa do podkastov in striparstva. Delavnice in predavanja so vodili tako slovenski kot tuji priznani strokovnjaki. Društvo predstavlja prostor, kjer ima vsak možnost izraziti svoje mnenje in želje, s skupnimi močmi pa jih skušamo tudi uresničiti. Glavni projekt FEJS-a (kot mu pravimo člani) je ustvarjanje lastnega časopisa Klin, ki nastaja že vse od leta 2001, izide pa povprečno štirikrat letno. Kot bodočim novinarjem nam izdajanje časopisa veliko pomeni, saj tako pridobljeno znanje lahko preizkusimo v praksi. Pisanje za Klin študentom omogoča tudi lažji vstop na trg dela, saj medijske hiše (bodoči delodajalci) prejmejo izvod časopisa. Društvo je le eden od satelitov mednarodne FEJS skupnosti, ki ima svoje podružnice po vsej Evropi. Vsako leto se tako člani udeležijo vsaj dveh dogodkov v tujini. Lani smo obiskali Moskvo in Krakov, trenutno pa smo v pričakovanju obiska Nizozemske in Belgije. Vljudno vabljeni vsi radovedneži, ki radi pišete, govorite, snemate ali pa se preprosto radi družite!

Kontakt: fdv.fejs@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/DrustvoStudentovNovinarstvaFejs/

Časopis študentov novinarstva: spletniklin.si

Kult.co – Društvo kulturologov

Društvo Kult.co že šestnajsto leto v okviru Fakultete za družbene vede članom društva, študentom, profesorjem in širši javnosti ponuja vsebine, dogodke, tekstualna in vizualna gradiva ter družbenoanalitične in družbenopolitične kritike simbolnih manifestacij, dejanj in odnosov. Odpiramo prostor za srečanja različnih perspektiv, ki jih z nami delijo študentje, tutorji, mladi raziskovalci, profesorji in strokovnjaki s področij družboslovja in humanistike ter iz drugih akademskih disciplin. Na izbrane tematike gledamo iz različnih smeri, tudi takih, ki se med seboj morda le malokrat srečajo. Delujemo združevalno in izobraževalno ter poskušamo ponujati formalno in prav tako neformalno platformo za izražanje mnenj ter osebnostno in strokovno rast posameznikov in kolektivnih identitet. V tekočih študijskih letih po ustaljenem časovnem planu nanizamo nabor raznovrstnih dogodkov – kofetarske debate, razprave, študentsko revijo Špegel Das ü magazin, Piflarski krožek, obiske kulturnih institucij, že enajsto leto prirejamo tridnevni izobraževalno-razpravni simpozij (letos z naslovom Post-resničnost), mednarodne ekskurzije (Skopje, Sofija, Trst, Praga …), umetniško-kulturne performanse (Zajci, Delavnica postresničnosti, Eichmann v Jeruzalemu, Platonov simpozij) in zabave ter koncerte po različnih lokacijah v Ljubljani (Profitirajmo skupaj, Freakshow, Karaoke, Post VVG Syndrome Party). Naše poslanstvo je dvonivojsko – resnejše odpiranje in zapiranje določenih analitičnih perspektiv ter obenem tudi bolj inkluziven, sproščen, »bottom-up« pristop, ki bi mlade kulturologe in družboslovce opolnomočil za uspešno prihodnost, pridobivanje služb ali projektov ter jih skozi izkušnje in mreženje pripravil na zrelejšo, samostojno karierno aktivacijo.

Kontakt: info@kultco.org

Facebook: https://www.facebook.com/kultcofdv

Študentsko politološko društvo POLITUSS

Študentsko politološko društvo Polituss deluje od januarja 2001. Prizadeva si za razvoj in širitev področja politične teorije ter oživljanje in spodbujanje kritične misli v sferi javnega. Kar v praksi pomeni, da teme, ki jih obravnavamo, niso zgolj politološke narave, ampak posegajo tudi na področja drugih znanj, na primer socioloških, psiholoških, zgodovinskih, ekonomskih in podobno. Prizadevamo si za kar se da širok spekter aktivnosti, ki jih v večini organiziramo na Fakulteti za družbene vede. Naše delovanje se deli na praktično in teoretsko; na teoretskem področju se ukvarjamo se s koncepti hierarhije, pravic, ideologij, nadzorovanja, kaznovanja, demokracije, globalizacije, neenakosti in z vsemi družbeno pogojenimi normami. Vse in še več naslavljamo v okviru okroglih miz, pamfleta Kritik, filmskih večerov, bralnih krožkov, strokovnih ekskurzij ... Ideje pa zbiramo skozi sproščene dnevno-večerne debate, kjer lahko politologijo izkusimo v praksi.

Kontakt: polituss.press@gmail.com

Spletna stran: http://polituss.org/

ŠS PRSS – Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi

Kadar govorimo o društvu s težko izgovorljivo kratico ŠS PRSS, govorimo o Študentski sekciji Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Za imenom stoji neprofitno društvo, ki združuje študente komunikologije in je del Slovenskega društva za odnose z javnostmi (PRSS). Društvo na enem mestu združuje znanja s področja promocije in odnosov z javnostmi, partnerstev, izobraževanja in internega komuniciranja, ki jih skozi številne projekte in izobraževanja predaja svojim članom. Naše poslanstvo je študentom in ostalim, ki jih zanima področje odnosov z javnostmi, omogočiti, da pridobijo znanja, ki jih fakultete pogosto ne ponujajo. Omogočamo jim vpogled v delovanje projektov in hkrati ponujamo priložnost, da pri projektih tudi sodelujejo in soustvarjajo program društva ter na takšen način spoznavajo primere dobre prakse in načine, kako teorijo aplicirati na praktično področje.

Zato vsako leto organiziramo različne dogodke, kot so: TEDxFDV, natečaj kreativnega komuniciranja freeŠn, celodnevna študentska konferenca o odnosih z javnostmi PR teater, PRobo, kjer se naši člani preizkusijo v fiktivnem razgovoru za službo v priznanih podjetjih, strokovno ekskurzijo v večje oglaševalske agencije po vsej Evropi itd. Poleg tega, da so naši dogodki zelo dobro obiskani, se s sodelovanjem pri organizaciji dogodkov ogromno naučimo tudi študentje, ki lahko znanja s predavanj prenesemo in preizkusimo tudi v praksi.

Kontakt: info@ssprss.si

Spletna stran: www.ssprss.si

Facebook: https://www.facebook.com/ssprss/

Instagram: https://www.instagram.com/ss_prss/

ŠS DMS – Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije

Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije združuje mlade in ambiciozne študente, marketinške navdušence in vse, ki si želijo bolje spoznati svet marketinga. Delujemo pod okriljem Društva za marketing Slovenije in iz leta v leto združujemo več članov ter povečujemo svojo prepoznavnost tako v Sloveniji kot v tujini. Zavedamo se, da marketinga ne sestavlja le suhoparna teorija, temveč veliko več, zato je naš cilj vsem mladim marketinškim navdušencem zagotoviti stik s praktičnim delom. Skozi študijsko leto naši člani prirejajo zanimive dogodke, preko katerih spoznavamo novosti v svetu marketinga, pletemo nova poznanstva in se tudi zabavamo. Dogodki in izobraževanja znotraj društva imajo različne cilje. Tako na primer k nam povabimo velika imena v oglaševanju, da nam orišejo, kako v praksi poteka delo v oglaševalski agenciji oziroma podjetju, in tako pridobivamo ter poglabljamo znanja s pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja, kar nam daje boljši vpogled v stroko, v kateri želimo delati. Velika prednost društva je tudi možnost mreženja in spoznavanja novih ljudi, kar je ključnega pomena za uspešno poslovno pot. Nova in trajna poznanstva sklepamo tako na dogodkih, ki jih organiziramo sami, kot tudi na konferencah doma in v tujini, ki se jih redno udeležujemo. Aktivno si prizadevamo povezati mlade, ki se prvič srečujejo s svetom dela v marketinškem okolju, z delodajalci. Izmed vseh izobraževalnih in zabavnih dogodkov pa eden prav posebej izstopa – Fanfara. Gre za največjo študentsko marketinško konferenco v Sloveniji, ki se je letos odvila že enajstič. Fanfara je prav poseben projekt, ki je vsem, ki ga soustvarjajo, v veliko čast in ponos – ekipa članov ŠSDMS nekaj mesecev deluje povsem predano in usklajeno, da vsako leto pripravi konferenco s svežim programom v povezavi z marketingom in sorodnimi tematikami. Konferenca vsako leto privabi več obiskovalcev – zadnja leta že kar 400.

Kontakt: info@ssdms.si

Spletna stran: http://www.ssdms.si/

Facebook: https://sl-si.facebook.com/ssdms

Študentsko sociološko društvo SocioKlub

Študentsko sociološko društvo SocioKlub je nastalo z željo po povezovanju študentov sociologije na Fakulteti za družbene vede in seveda vseh ostalih, ki so pripravljeni slediti društveni viziji. Ta temelji na organiziranju in podpiranju različnih študentskih dejavnosti, katerih osnovni namen je predvsem spodbujanje kritične zavesti in misli posameznika. Socioklub združuje študente in študentke sociologije ter ostale podpornike z namenom svetovanja in pomoči pri študiju, organiziranja tematskih dogodkov in dejavnosti ter spodbujanja razvoja družbenokritičnega mišljenja posameznika. Svoje poslanstvo uresničujemo predvsem skozi spodbujanje aktivne udeležbe na dogodkih, ki jih organiziramo sami, kot tudi na ostalih, ki so tematsko zanimivi za naše področje. Z informiranjem o aktualnih družbenih dogodkih želimo spodbujati kritično presojo dogajanja in s tem dopolnjevati študij sociologije. Tako smo v zadnjih letih organizirali okrogle mize, filmske večere, piknike in druženja ter letos tudi prvo Poletno šolo sociologije.

Kontakt: ssd.socioklub@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/SocioKlub/        

Društvo študentov politologije APJU – AGORA

Javna stvar in kakovost sta pojma, ki ju mora praksa brezpogojno združevati. Politologija je interdisciplinarna veda, ki posamezne discipline združuje med seboj v zdravem odmerku, da bi karseda dobro izoblikovala kakovostno politično in družbeno stanje. Društvo študentov politologije APJU Agora sledi kakovostnemu prakticiranju politoloških vsebin, podanih v literaturi in izobraževalnem procesu. V ta namen spodbuja odločnost, kritičnost, kreativnost in gotovost pri delovanju na politološkem parketu. Tega si prizadeva napraviti všečnega, udobnega in stabilnega za vse. V ta namen združuje in povezuje študente politologije (in drugih smeri) na Fakulteti za družbene vede z vsemi, ki izkazujejo interes za dvigovanje politične in upravne kulture, interes po boljšem družbenem stanju. Informirajmo in izobražujmo se med seboj, aktivirajmo se. Dejavnosti in aktivnosti društva potekajo po načelu »prijetno s koristnim«. Organiziramo okrogle mize, predavanja, na katerih gostimo profesorje, strokovnjake s posameznih področij. Pridobivamo dodatna znanja, informacije ter širimo obzorja in razgledanost. Povezujemo in navezujemo stike z društvi, klubi, organizacijami in gibanji ter skupaj sodelujemo pri organizaciji in izpeljavi projektov, dogodkov, ki predstavljajo naše interesno področje.

Kontakt: Denis Turk

Facebook: https://www.facebook.com/Politolo%C5%A1ko-dru%C5%A1tvo-Agora-179728082163772/

Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose

Globallis – Študentsko društvo za mednarodne odnose je nastalo leta 2017 kot iniciativa študentov mednarodnih odnosov, ki želimo preučevati mednarodna dogajanja tudi izven okvirov študija in nadgraditi svoj študij mednarodnih odnosov preko obštudijskih dejavnosti. Želimo konstruktivno prispevati k civilni družbi, sooblikovati svojo prihodnost ter kritično preučevati vse sestavne dele lokalnega in globalnega dogajanja. Izhajamo iz zavedanja, da ta naloga zahteva voljo do razmišljanja in dialoga, kritičnost do lastnih prepričanj ter željo, da si v času študija pridobimo širok in kakovosten nabor znanja. Prizadevamo si za informiranje vseh študentov o globalnih problemih, o položaju Slovenije v njih in za razvijanje kulture slovenskih mednarodnih odnosov. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, tujimi veleposlaništvi, Katedro za mednarodne odnose in drugimi študentskimi društvi skušamo uresničiti svoje cilje s prirejanjem seminarjev, predavanj, okroglih miz in ekskurzij, z udeležbami na konferencah ter pisanjem akademskih člankov. Gradimo tudi na široki mreži povezovanja z alumni, mednarodnimi organizacijami in institucijami za lažje pridobivanje znanj in kompetenc članov našega društva. Društvo vabi in sprejema vse študente, ki jih zanima in želijo bolje razumeti dogajanje po svetu in spremembe v prihodnosti.

Kontakt: globallis.info@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/globallisIR/

Društvo Klub evropskih študentov - KEŠ

Društvo Klub evropskih študentov (KEŠ) je bilo ustanovljeno leta 2010. Smo skupina študentk in študentov, ki želimo poleg študija še dodatno poglobiti svoje znanje o evropski integraciji in tega predajati tudi mlajši javnosti, predvsem drugim študentom in dijakom. Naše delovanje je usmerjeno predvsem v pripravo raznih soočenj mnenj ali okroglih miz, strokovnih ekskurzij, predavanj in drugih zanimivih aktivnosti, ki bi mladim približale možnosti, ki jim jih ponuja Evropa. Vsebina dogodkov, ki jih pripravljamo, je predvsem strokovna, predstavljena na mladim zanimiv način, seveda pa ne manjka tudi zabavnih vsebin. Med drugimi smo do sedaj organizirali ali soorganizirali naslednje okrogle mize: Prihodnost EU, Ogroženost človekovih pravic v EU, Blockchain in politika: priložnost ali grožnja?, Zahodni Balkan v EU: realnost ali utopija? in tako dalje. Z ostalimi društvi pa prav tako sodelujemo pri meddruštvenih zabavah in že tradicionalno organiziramo piknike s Katedro za mednarodne odnose. Sodelovali smo tudi pri evropski iniciativi enako plačilo za enako delo. Z delom društva želimo spodbuditi tudi kolegialno povezanost študentov vseh letnikov evropskih študij in mednarodnih odnosov ter izpopolniti odnos med študenti in profesorji.

Kontakt: klubevropskihstudentov@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/klubevropskihstudentov

Instagram: www.instagram.com/klubevropskihstudentov

Aequitas – Študentsko društvo za človekove pravice in demokratizacijo

Študentsko društvo za človekove pravice in demokratizacijo Aequitas je mlado društvo, ustanovljeno leta 2020, ki se kot prvo v Sloveniji ukvarja s takimi tematikami. Društvo je bilo ustanovljeno zaradi ambicij študentov, ki želimo soustvarjati na teh dotičnih področjih mednarodnih odnosov in prispevati k boljšemu zagotavljanju človekovih pravic v Sloveniji in v mednarodnem prostoru s svojim delom in akcijami. Člani društva se trudimo ustvarjati čim bolj kvalitetno akademsko okolje, ki študentom služi kot odskočna deska za nemoteno in profesionalno uresničevanje različnih dejavnosti. Naše delovanje na katedri za mednarodne odnose zajema organizacijo pogovorov z neodvisnimi strokovnjaki in pripravo okroglih miz ter interaktivnih delavnic, ki spodbujajo aktivno participacijo študentov in jim nudijo prostor, da dodatno pokažejo svoje znanje o tematikah, ki jih zanimajo. Zelo smo naklonjeni povezovanju z deležniki, ki so specializirani na teh področjih in tudi sami želijo pomagati mladim, da pridobijo kompetence kot so kritično vrednotenje problemov in iskanje rešitev za te. Osrednji projekt društva je mednarodna poletna šola za človekove pravice in mednarodne odnose Academia Aestiva Internationalis, ki od leta 2016 poteka na Fakulteti za družbene vede, za mlade strokovnjake iz celega sveta. Potek slednje vsako leto zaznamuje ena izmed svetovnih problematik, ki jo z mednarodno prepoznanimi predavatelji skupaj razčlenimo in poiščemo možne rešitve.

Kontakt: aequitas.society@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/aequitas_society/