Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Izr. prof. dr. Maja Garb
1. Trendi na področju oboroženega nasilja v svetu
2. Strategije preživetja prebivalstva v ukrajinsko-ruski vojni
3. Spolno nasilje v ukrajinsko-ruski vojni
4. Politika do ukrajinskih vojnih beguncev v Sloveniji in njihov položaj 
5. Trendi v zaupanju javnosti v oborožene sile
6. Sodobni primeri politizacije vojske
7. Vojaška uniforma in Slovenska vojska
8. Kadrovski problemi Slovenske vojske

Prof. dr. Anton Grizold
Študenti/študentke prijavljajo teme  magistrskih nalog individualno v dogovoru z mentorjem.

Prof. dr. Ljubica Jelušič
1. Področje varnostnega sektorja na državni in lokalni ravni v odnosu do civilnega okolja
2. Področje regionalne varnosti (primer  jugovzhodne Evrope)
3. Področje mednarodnih operacij in misij
4. Področje oboroženih spopadov in polemološke analize konfliktov v različnih svetovnih regijah

Doc. dr. Jelena Juvan
1. Teme s področja evropske varnosti (npr. institucije, politike EU s področja varnosti in obrambe; analiza različnih pobud za krepitev evropskih obrambnih in vojaških zmogljivosti; analiza sodobnih groženj evropski varnosti, odzivi  EU ob pojavu določene grožnje; idenitifikacija težav pri odzivu EU ob določeni grožnji)
2. Vloga IKT v sodobnem vojskovanju ( npr. vpliv na posamezne zvrsti; uporaba IKT v izbranih oboroženih spopadih; uporaba umetne inteligence v sodobnem vojskovanju )
3. Vloga sodobne informacijske tehnologije v družbi (npr. vpliv na družbo/segmente družbe, posledice za družbo/segmente družbe, varnostne implikacije uporabe sodobne informacijske komunikacijske tehnologije)
4. Aktualna varnostna vprašanja v evropskem prostoru (različni vidiki vojne v Ukrajini …)

Prof. dr. Marjan Malešič
TEMATSKA PODROČJA MAGISTRSKIH DEL:
1. Odzivanje na nesrečo ali drugo krizo v nacionalnem ali mednarodnem okolju,
2. Krizno upravljanje in vodenje,
3. Nenasilni strateški konflikt,
4. Okolje in varnost,
5. Migracije in varnost,
6. Strateško komuniciranje (STRATCOM)
7. Nevojaške oblike bojevanja med vojno v Ukrajini.

Možna je konceptualna, strukturna ali funkcionalna analiza navedenih tematskih področij.
Možne so tudi študije primerov ali primerjalne analize. 

Natančna opredelitev teme in raziskovalni načrt sta predmet pogovora s študentom(-tko).

Izr. prof. dr. Vladimir Prebilič
Študenti/študentke prijavljajo teme  magistrskih nalog individualno v dogovoru z mentorjem.

Prof .dr. Iztok Prezelj
1. Teme s področja nacionalne varnosti in groženj varnosti
2. Teme s področja kriz in kriznega menedžmenta (študije primerov, primerjave …)
3. Teme s področja terorizma in protiterorizma
4. Teme s področja obveščevalne dejavnosti
5. Teme s področja Zahodnega Balkana in varnosti
6. Teme s področja varnostne vloge Kitajske
7. Primerjalne teme s področja obrambnih in varnostnih sistemov ter politik


Doc. dr. Uroš Svete
Študenti/študentke prijavljajo teme  magistrskih nalog individualno v dogovoru z mentorjem.

Izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak
1. Celovita odpornost akterjev/-k v kritičnih poklicih (first responders), pri čemer študent/-ka lahko v nalogi preučujejo duševno ali telesno zdravje ter se osredotočajo na različne elemente dobrobiti t. i. first responderjev in učinke delovanja v kriznih razmerah. 
2. Psihosocialni vidiki (učinki in posledice) kompleksnih kriz
3. Radikalizacija med mladimi, pri čemer študent/-ka v nalogi  preučuje vzroke na različnih socialnoekoloških ravneh in njihove posledice ali se osredotoči na analizo posameznega primera. 
4. Varnostni mehurček in percepcija varnosti v slovenski družbi, pri čemer študent/-ka z različnimi kvalitativnimi ali kvantitativnimi metodami preučuje medijska poročanja, javno mnenje, javni diskurz, politične odločitve idr. 
5. Motivacija za vojaški poklic in/ali zadrževanje kadra: kultura in značilnosti družbe.
6. Mednarodne operacije in misije prihodnosti. 
7. Različne teme iz področja vojaške sociologije. 

Izr. prof. dr. Rok Zupančič
Študenti/študentke prijavljajo teme  magistrskih nalog individualno v dogovoru z mentorjem.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. julij 2023 | v kategoriji: 2023/24